Archive for Září, 2017

Kateřina Vacková: Naši lékaři se kolegům z Harvardu vyrovnají

Ačkoliv titul MUDr. oficiálně převzala na slavnostní promoci ve starobylé aule Karolina v červenci, může se pochlubit již 36 zachráněnými životy – 34 lidí si včas odhalilo rakovinu díky preventivním programům a k tomu přibyli dva lidé, kteří si uvědomili na základě nové kampaně vážné problémy se srdcem.  Organizace Loono, kterou před třemi lety Kateřina založila s cílem podpořit význam samovyšetření, informovanost a zodpovědnost za vlastní zdravotní stav mezi širokou populací. Při založení Loono vycházela z vlastní zkušenosti pacienta, poté, co si sama ve 22 letech vyslechla obávanou diagnózu: rakovina.

Kateřina se pustila do boje nejen s nemocí, ale i nízkou informovaností, zejména u mladých lidí. V roce 2016 ji časopis Forbes nominoval mezi „30 nejtalentovanějších Čechů pod 30 let“.

Loono a vtipná osvětová kampaň, co nestraší, ale informuje o nutnosti samovyšetření prsů a varlat, přitáhla pozornost nejen mladých lidí, ale i širokých médií.  Mimochodem, po celou dobu náročných studií na lékařské fakultě měla Kateřina doslova dva úvazky, jeden placený, na pozici projektové manažerky a druhý v Loono, až do tohoto srpna neplacený. V rámci studia absolvovala odborné stáže v Rakousku a Portugalsku. 

Loono dnes představuje více než 70 dobrovolníků – školitelů, hlavní organizační tým se sestává z 10 spolupracovníků. 

V letošním roce Kateřina kromě dokončení studií na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy stihla absolvovat stáž na Harvardu, inspirativní cestu do San Francisca a s týmem Loono rozjela další kampaň, tentokrát věnovanou prevenci kardiovaskulárních chorob. 

I proto jsme se v ATAIRU rozhodli podpořit Kateřinu Vackovou stipendiem pro mladé leadery a účastí v programu autentického leadershipu.

Zakladatelka Loono Kateřina Vacková, foto: Martin Faltejsek

Každé setkání s Kateřinou je pro mne neuvěřitelně inspirativní.  Obdivuji, kolik energie tato krásná, mladá drobná žena skrývá, s úžasem poslouchám její vize a plány a v duchu jí držím palce.  Kateřina sama sebe označuje za světoobčanku a její touha měnit svět není jen proklamací, ale každým dnem a krokem se ukazuje v realitě.   

Poprvé jsem Kateřinu poznala na přednášce určené pro alumni univerzit Oxfordu a Cambridge.  Řečníci občas bývají před publikem, zvyklým na špičkové debaty nervózní, ale Kateřina se nezalekla. Své vystoupení začala rázně položenými dotazy:  „Kdy jste  naposledy byli u lékaře na preventivním vyšetření?  Víte, na jaká vyšetření máte nárok? A kdy jste si prováděli samovyšetření?“

S nadsázkou lze říci, že Kateřina dbá na kondici i v rámci svého týmu.  Loono jako název organizace je nesklonné a každý z interního týmu, kdo to řekne špatně, dělá tři kliky.  Naštěstí se mi to během rozhovoru stalo jen jednou…

Kateřino, v červenci jsi získala titul MUDr.  Co se změnilo od promoce?

Začnu promocí.  Promoční ceremoniál, který je krásný a slavnostní jsem prožívala s celou rodinou, bylo to dojemné, rodiče byli pyšní.  Já osobně jsem již delší dobu přemýšlela, zda po promoci nastoupím do klinické praxe nebo zda se budu naplno věnovat Loono.  Myslím si, že bych si vyčítala, kdybych Loono tu pozornost nedala.  V srpnu jsem tedy nastoupila, stala se tak prvním člověkem, který tam působí na plný úvazek a teď si užívám, že se organizaci věnuji opravdu každý den a již za prvních 14 dnů jsme udělali neuvěřitelný posun.   Rozšířil se tým, dál nabíráme, uspěli jsme s grantovou žádostí a máme dalšího sponzora.

Sponzoři jsou pro nás aktuálně velmi důležití, přála bych si mít možnost zaměstnat více lidí na plný úvazek a rovněž bych chtěla rozšířit záběr školení.  Soustředit se nejen na laickou veřejnost, ale i mít možnost více školit i studenty medicíny, kteří potom budou školit.  Nechci, aby museli chodit na brigády do různých fast-foodů, ale aby měli možnost již získávat praxi v oboru, ve kterém dále budou působit a zároveň byli určitým způsobem finančně ohodnoceni, což jim může pomoci například s financováním kolejí.  Za poslední dva roky, co jsem měla možnost s mediky pracovat, jsem si uvědomila, jaké zkušenosti získali a jak jim to následně pomůže při vykonávání lékařské profese.

Ty sama reprezentuješ nastupující generaci lékařů, zároveň jsi během stáže měla možnost působit v nemocnici na univerzitě v Harvardu.  Jaké poznání sis z USA přivezla?

Pozitivní.  Věřím v nás, novou generaci lékařů, ale velmi si vážím i generace předcházející.  Zdravotní péče v České republice je na skvělé úrovni, dobře zorganizovaná, oproti zahraničí máme podstatně kratší čekací lhůty jak na vyšetření, tak operace.  S ohledem na to, že u nás je péče hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění, tak ne vždy srovnání s USA či Velkou Británií je vhodné, ale i ve srovnání se zeměmi, které mají stejný systém financování, vycházíme velmi dobře.  Naši lékaři jsou šikovní.  U nastávající generace doporučuji podporovat zejména dvě oblasti:  zájem o inovace a rovněž komunikaci s pacientem.  Na Harvardu jsem si ověřila, že ačkoliv američtí kolegové mají lepší vybavení či jiný styl práce, tak naše kvalitní medicínské vzdělání a přístup k pacientům se zcela vyrovnají.

V USA jsi zůstat nechtěla, vrátila ses dokončit studia a naplno se věnovat Loono.  Mezitím jsi však ještě stihla pobyt v San Franciscu.  Co si přivezla pro Loono odtamtud?

Do San Francisca jsem jela na dovolenou, odpočinout si a cvičit jógu.  Užila jsem si i kavárny a galerie.  Samozřejmě jsem vedla spoustu rozhovorů na téma prevence zdraví v USA, navštívila jsem Silicon Valley s cílem zorientovat se v nejnovějších projektech a start-upech v oblasti zdraví.  Dostala jsem skvělou zpětnou vazbu na naši práci a na výsledky, kterých jsme dosáhli navzdory omezenému financování.  Všichni kolem mi dodávali důvěru, aby se Loono a jeho aktivity rozšířily do dalších zemí.  Měla jsem možnost se setkat i s Čechy, kteří pracují v Silicon Valley ve zajímavých firmách či ve start-upech.  Osudy lidí, kteří se rozhodnout odjet a sami začít v cizí zemi pracovat na velkých projektech, jsou pro mne vždy velkou inspirací.  Sama jsem si touto zkušeností prošla během stáží v Rakousku či Portugalsku.

Na co jsi s Loono nejvíce pyšná?

Určitě na 34 zachráněných životů díky prevenci a potom na celý svůj tým.  Když jsem začínala, měla jsem obavy, aby se ke mně někdo přidal, aby věřil mé myšlence a společně se mnou ji šířil do světa.  Lidé mají zájem s námi spolupracovat, Loono je nyní vnímáno jako značka, pro kterou ostatní chtějí pracovat a jsme dáváni jako příklad dobré praxe v rámci komunikace neziskových organizací.  Červenám se, ale jsem ráda, že můžeme ostatní inspirovat k tomu, jak vlastní misi účinně šířit.

V souvislosti s prevencí se zeptám, zda si Češi váží svého zdraví?

Nerada bych tuto otázku vztahovala pouze na Čechy.  Obecně se domnívám, že se situace zlepšuje.  Lidé si sami více vyhledávají informace o zdraví, jsou více nakloněni dělat režimová opatření související se zdravým stylem, velmi často na základě osobního setkání.  Po pobytu v USA se považuji za světobočanku, takže si myslím, že každý člověk na planetě, bez ohledu na rasu, pohlaví, státní příslušnosti si zaslouží kvalitní a dostupné informace o preventivní péči.  A s touto misí vyrážím nyní do světa.

Loono je leadrem v rámci komunikace neziskových organizací, rozhovor je určen pro časopis Leaders, jak Ty sama se vnímáš jako leader? 

Já sama se vnímám ještě jako leader junior. Loono vedu necelé tři roky a každý den se učím novým věcem. Stejně tak mě posouvá každá další zpětná vazba od týmu či lidí, se kterými skrze Loono jednám. Hodně se ptám i starších a zkušenějších byznysmenů a mentorů.

Leadership jako takový je pro mne o laskavosti a individuálním přístupu. Jedině tak totiž dokážete svůj tým podpořit a motivovat zároveň. Důležitá je i silná vize, která musí provázet vaše řízení a chování, a to nejen v pracovním, ale i osobním životě. Těžko by totiž mohlo jít Loono příkladem zdravého a pozitivního životního stylu, když bych já sama pětkrát týdně necvičila, nemeditovala a nejedla zdravě.

Pojďme se vizi věnovat více, jak tedy bude vypadat Loono v následujících letech?

Určitě se stane globální organizací, nedokážu přesně říci v jakém časovém horizontu.  Sama mám zájem o poznání dalších zemí a jejich kultur a zároveň já chci přispět rozvíjením lidí.  Myslím, že o prevenci si zaslouží vědět každý, bez rozdílu země původu. Otevřít můžeme kdekoliv, kde je lékařská fakulta a snad se nám to následně podaří i v oblastech bez ní. A navíc! Představte si, že v rámci Loono vznikne takový Erasmus pracovní program pro studenty, kteří budou mít zájem vyzkoušet si působení nejen v jiné zemi, ale i s dalšími odborníky z jiných oborů v rámci přípravy na kariéru.  Loono totiž není jen o medicích, v týmu máme odborníky na komunikaci, PR, marketing, social media, HR a tak dále.  Členové týmu se tak mohou obohatit navzájem.  Chci pomáhat všem bez rozdílu a plány mám velké a zároveň mám velkou vnitřní jistotu.

A slovo závěrem?

Myslete na sebe včas, buďte aktivní ke svému tělu a životu obecně.  Pokud Vás můj příběh a poslání Loono zaujalo, podpořte nás!

 

Rozhovor vznikl pro magazín Czech & Slovak Leaders.

Jiří Kůs: Nanotechnology represents a promising industry

Jiří Kůs, Chairman of the Czech Association of Nanotechnology Industry, Photo: Archive

 

You are the Chairman of the Czech Association of Nanotechnology Industry and also an evangelist of the 3rd Industrial Revolution concept.  After completing university studies in industrial technology, you also studied sociology and psychology.  Having the background in all the above mentioned disciplines, how do you perceive the today’s world and society?

It is clear that we are on the verge of many great changes.  As these are linked to technologies, we can label them as the 3rd Industrial Revolution.   At the same time, such a change will influence the social system, politics and eventually each and every aspect of a human life on the planet.  On one side of the imaginary chessboard we will find technological miracles in the form of the nano-thin invisible layer bringing about energies at no cost.  The price of solar panels has been declining exponentially.  In Australia, there is already technology that enables industrial printing of solar panels on a pliant sheet/ bendable foil.  Each device and each object, including our clothing, will be possible to manufacture own energy.  Energy will be derived from the sun, from the movement and from the interaction of advanced biomaterials.

The other side of the chessboard is the global digital network.  The number of internet users has been skyrocketing.  Each object will have not only its physical shape, but also a digital shape.  At the same time, life will become more local, given the possibilities of 3D or 4D printing, as we will be able to print objects needed for our daily life; food production will also become more local, as well as energy production.   Political discussions will not revolve around the right vs. left but rather centralization vs. decentralization, control and censorship of data vs. freedom.

 

Nanotechnologies represent a fast growing industry that covers areas from energy, textiles, pharmaceuticals, cosmetics and many others…What else will be nano?

In 1949, the prestigious magazine Popular Mechanics forecast that in the future computers might weight less than 1,5 tons.  Well, they were wrong and nowadays we might consider it a good joke.  However, we need to realize that some key technologies which will significantly impact people’s lives in the next 20 years, so rather near future, have not yet been discovered.  Nowadays, there already exist certain outcomes of research with all possible consequence so hard to imagine when put in practice.  Just to name one example.  What about discovering that the substance bringing energy to cells of a human body can be also used to supply energy to the next generation of supercomputers. Will we have living biological supercomputers with no need of an external energy supply like batteries or electrical network?  Recently, there was a certain technology developed that can detect a DNA molecule with the help of a mobile and a small module with a nanochip.  Does it sound like an episode from Startrek series?

 

How successful is the Czech Republic in the sphere of nanotechnologies compared to the world?

Let me go back in history, to 1963, and ‘I have a dream’ speech by Martin Luther King.  I believe there is synchronicity, since I was born in 1963.  I have my dream just now, in 2017. A dream about a small country in the heart of Europe where I have lived for 50 years.  I am not a politician; I doubt that Czech politicians have ever dreamt or that they even know how to dream.  My dream is to see the small Czech Republic perceived in the world of technologies like a pearl.  Czech is nano is a slogan that each journalist, politician and businessman is familiar with.  Czech nanofibers from Liberec are spread all over the world.  The air on the planet is being cleaned by the Czech discovery of fotocatalyctic nanocoating.  Some developing countries no more suffer from water shortage, since it is provided thanks to unique Czech mobile hydroplants based on solar energy and nano-membrane filtration.  Moreover, it is able to provide clean water free from E.coli bacteria, which is considered close to a miracle.

The Czech Republic has also become a symbol for post-modern eco-urbanism and local energetics of the 21st century.  There is much more to explore than the Prague Castle panorama or the medieval Castle of Karlštejn.  Tourists are looking for a lifestyle inspiration in the Czech Republic, the so-called localization principle.  Each house is capable of generating all energy needed for its own consumption, storage in 3D nanobateries, being the Czech patent are obviously helping.  Each village and each town has community gardens and the principle of localization has been applied with regards to the food.  Try to supply yourself with everything you consume.  We have fewer roads in desperate need to repair and healthier population.  Mobility in cities is provided by autonomous electrocars.  There is a perfect lifestyle.  The world just envies us.

Concerning nanotechnology, in nanofibre technology we are much further than Israel or the US.  We have many patents. And as I travelled all over the world, I was also pleased that most advanced laboratories use the microscopes from Brno!  In addition to several expert laboratories dedicated to the research in nanotechnologies, we have several dozen companies producing nanotechnology-based products.  We have nanofibre filters and membranes, antiallergic beddings, nanocoating cleaning the air, protection of goods and documents thanks to the nanodots, nano water filters, nano structures used in medicine etc.  The Czech Republic proudly holds several patents in the whole industry.  However, these companies lack means for stronger marketing.  Therefore, we have established The Association of Czech Nanotechnology Industry.

 

But you have already started to fulfil your nano dream…

One should fulfil one’s own dreams.  Some years ago I managed to persuade one of my friends to jointly establish a nano company.  At the beginning there was a vague idea to set up a trading company but at the end by coincidence we became the manufacturer of anti dust-mite beddings with the Czech nanofiber membrane.  After researching the market, we realized that we are the first and only company having such goods in the  market worldwide.  We were happy about our innovative idea and we started developing products, which we finalized in 2015. At the same time we launched sales and marketing campaigns.  The Czech Republic is going to be nano!

 

Well, having done several interviews with representatives of SMEs, I know the continuation is unlikely to be a bed of roses…

The reality is that there is little awareness on various levels – public, state and investor levels – about nanotechnology.  The same is true about assistance with marketing abroad.  It is important to change that.  I also regard crucial to start with education of pupils and students so we have a new upcoming generation of nanoscientists.  Let us visit schools and show teachers how the latest technologies are working. Let us hold conferences for both experts and the public and launch nanodays in big cities.  Let us live up to the slogan that appeared in the New York Times a couple years ago:  The Czech Republic is NANO!

There is often a mention of projects which should apply to receive either state or EU funding, however, these are not designed for start-ups.  They require at least three years of proven existence.  Therefore, I support the view that such projects rather tend to help bigger, already established companies.  When it comes to banks, the conditions are similar.  By the way, such situation is the same all over Europe.  In the US, there is a much higher availability of joint venture capital or business angels funds which are not afraid to invest in projects that might appear a bit risky in the beginning.  In the Czech Republic, the main interest is to invest into real estate or IT.  Nevertheless, nanotechnology represents a promising industry and it yields high return on investment, but one needs 5-7 years’ horizon.

 

What are your final words to Czech and Slovak Leaders readers?

Technology revolution is a big chance for small countries that have a bunch of creative people and we should use this opportunity.  My appeal also goes to potential investors – do not be afraid to invest into technological companies.  Material technologies are the key drivers for other industries and you will certainly get your money back, and multiplied.

Last but not least, let us be proud of what we have and what we have achieved in the Czech Republic.  I was a bit sadden to see Czech newspapers speculate immediately with great enthusiasm about a possible Tesla investment in our country but a Czech invention, a unique 3D nanotech battery, has not been interesting enough for them for a very long time.

Let us not only admire things from abroad, and let us not underestimate ourselves.  In the Czech Republic we have so much to be proud of! The Czech Republic is NANO!

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále