4 kroky, abyste ztrátu motivace nemuseli už nikdy řešit u sebe ani u ostatních

Motivace a její ztráta je velké téma současnosti. Těšíte se do práce? Přicházíte domů ztrhaní? Dokážete nadchnout pro úkol sebe i své kolegy? Osvojte si naše čtyři kroky a otázku motivace už nebudete muset nikdy řešit. Prostě vás ani nenapadne.

Motivace je o vnitřní energii. Když nás práce vnitřně motivuje, nestojí prakticky žádné úsilí. Dokonce nás může i nabíjet. Představte si činnost, kterou rádi děláte ve volném čase. Musíte se do tenisu, výletů s dětmi nebo do čtení knížek nutit? Nebo si představte děti při hře – jakoby objevily nějakou bezednou studnu s energií. Stejně jednoduše by to mělo fungovat i s prací, která nás živí a kterou děláme ve veškerém zbývajícím čase. Bohužel to tak mnohdy není. Proč?

Obecně rozlišujeme dva typy motivace – vnitřní a vnější. Na vnější působí stimuly jako peníze, uznání okolí, povýšení atd. Naopak vnitřní motivace jde cestou naplnění, seberealizace a čisté radosti z činnosti (představte si děti při hře). Není nic špatného, když usilujeme o vyšší plat. Problém nastává, když vnější motivace převládá, nebo je dokonce jediným stimulem k práci.

Proč vnější motivace nestačí?

Mnoho manažerů má bohaté zkušenosti s vnější motivací k práci. Vystačí si s tím, že je povolání dobře živí a získávají za něj uznání okolí, aniž by je nějak vnitřně naplňovalo. Zpočátku taková práce může přinášet i radost. Problém je, že vnějškově motivovaná radost má krátkou trvanlivost. Jakmile se vyčerpá, přichází nespokojenost a pocit vyhoření.

 

Práce motivovaná zvnějšku je totiž vykoupená neadekvátní dřinou. To, co by jiného vnitřně naplňovalo a dělal to s nenucenou elegancí, je pro nás řehole, která znamená pouze pověstný pot a slzy. Můžeme se tak sice dostat na vrcholné manažerské pozice, bez převažující vnitřní motivace ale vždy skončíme kus pod naší nejvyšší metou.

 

Co tedy dělat, abychom ztrátu motivace nemuseli už nikdy řešit u sebe ani u ostatních?

Nechte vyniknout vnitřní motivaci, a objevte tak práci, do které se s chutí vložíte celí:

1) Zapátrejte po svém přirozeném talentu neboli flow

Kdo má to štěstí, že si vybral správnou školu i první práci, už jen pokračuje v zahájené cestě. My ostatní musíme hledat. Prvním a nejdůležitějším krokem je zapojení přirozeného talentu. Přirozeným talentem může být cokoli. Jednání s lidmi, práce s čísly, kreativní činnost a mnoho dalšího. Je to taková činnost, která vás pohlcuje a při které přestáváte vnímat čas i okolí. Jste totiž ve stavu naprosto soustředěné motivace, jinak řečeno ve flow.

Flow se projevuje pocitem spontánní radosti a nadšení při jakékoliv činnosti. Zkuste si proto vzpomenout, co vás bavilo jako dítě ve školce nebo na základní škole, co jste dělali ve volném čase a v čem jste byli dobří bez velké námahy. Pro někoho to byl tělocvik, jazyky nebo matematika. Pro jiné byly tyto předměty noční můra.

2) Nenechte se zmást naučenými dovednostmi

Pozitivní emoce při práci pochopitelně samy o sobě nestačí. Nezbytné jsou také dovednosti. Za dovednostmi stojí tisíce hodin práce, discipliny, úspěchů i nezdarů. A přeskočit tuto fázi získávání praxe prostě nejde.

Ale pozor, je potřeba odlišit dovednosti, které podporují náš přirozený talent, od dovedností, které s ním nesouvisejí a jsou pouze naučené. Proto si ze školy neberte příklad zcela. Jako dětem nám učitelé vnucovali, že úspěchů dosažených snadno si nemáme vážit, a naopak nejvíce sil máme věnovat předmětům, které nám nejdou. A tak jsme v dobré víře pracovali na nesprávných dovednostech, které nerozvíjely naše silné stránky, ale pouze kompenzovaly naše stránky slabé.

Při rozvíjení přirozeného talentu dovednostmi proto neřešte, co říkají ostatní. Věnujte se tomu, co ve vás budí nejvíce pozitivních emocí a kde se cítíte nejvíce ve flow. Protože lidé, kteří dělají svoji práci s vášní, získávají dovednosti rychleji a snáze než ti, kteří se do práce nutí.

3) Uvědomte si, jak velký dopad má vaše vnitřní motivace na okolí, a pracujte s tím

Lidé se cítí dobře v přítomnosti osob, které si na nic nehrají (jsou autentické) a vyzařují energii a nadšení. Ostatně, neverbální projev je dominantní složkou lidské komunikace. Jděte proto svému okolí příkladem a inspirujte ho (z vlastní podstaty slova in spiro, tedy dávat energii).

4) Vnímejte flow ostatních

Jakmile se naučíte nastartovat vnitřní motivaci ostatních a vnímat jejich přirozený talent, stanete se zcela autentickými leadery. Pomohou vám k tomu slova Alberta Einsteina: Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.

Datum konani 8.5.2016

Radka Dohnalová

  ATAIRU news

  Poznejte filozofii ATAIRU

  Jak formujeme leadery?

  Další články z blogu

  Děkujeme Vám
  Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

  Šiřte naši filozofii dále