pro ženy
authentic leadership
Program

Autentický leadership pro zkušené manažerky 2019/2020

Datum konani Listopad 2019 - Říjen 2020

Jediný program autentického leadershipu v České republice vytvořený na podporu a rozvoj žen z nejvyššího vedení firem a pro členky představenstev českých i nadnárodních společností.

Celoroční program se zaměřuje na témata spojená s leadershipem na nejvyšších úrovních a na udržitelný úspěch v osobním i profesním životě.

Kdy vám program pomůže:

 1. Potřebujete zvládat stres a práci pod tlakem, a zároveň chcete dodávat výsledky s lehkostí. 
 2. Přejete si mít větší dopad a vliv v rámci společnosti a snadněji získávat pro spolupráci a firemní vizi ostatní.
 3. Plánujete se posunout do nové role, která vyžaduje, abyste začaly dělat věci jinak.
 4. Chcete uspět v náročném prostředí, naučit se nemanipulativně prosazovat své zájmy a zároveň zůstat autentická i během obtížných diskuzí.
 5. Potřebujete si udělat v životě inventuru a správně se rozhodnout o svém dalším směřování.

 

„Z výzkumu o diverzitě v organizacích vedeného pro společnost McKinsey vyplynulo, že vyváženější počet žen ve vedení má pozitivní dopad na ekonomické výsledky firmy. Ukázalo se, že ženy mají lehce odlišný styl ve vedení lidí, a právě komplementarita obou přístupů k leadershipu, jak mužů, tak žen, vede nejen k lepším výsledkům, ale i kvalitnější firemní kultuře. Proto ATAIRU program pro top manažerky integruje základní elementy ženského leadership stylu s respektem k jedinečnosti a s cílem ukotvení každé z vás. Jedině tak je možné se nejen posunout dál, ale mít reálný přínos i pro organizace samotné.“  

Radka Dohnalová, CEO & Founder ATAIRU

 

Staňte se součástí globálího networku podobně seniorních žen, které se chtějí dále rozvíjet, sdílet své zkušenosti a inspirovat se od ostatních v bezpečném a otevřeném prostředí. V současné době zahrnuje komunita téměř 100 zkušených manažerek, které prošly tímto programem.

VÝSLEDKY PROGRAMU

 • 86 % žen potvrdilo zlepšení ve schopnosti zvládat stres a náročné situace pod tlakem.
 • 89 % označilo program za velmi přínosný pro posun v leadershipu a spolupráci s ostatními.
 • Většina žen si cení praktického využití v reálných situacích, a také kontaktu s ženami z různých společností, se kterými se mohly během programu setkat.

„ATAIRU program jsem si vybrala, protože byl od začátku jiný. V první řadě nabízel pohled hluboko do sebe sama a pak teprve ven. Odpovědět si na otázky, jak nejpřirozeněji zvládat svou práci a kde přináším největší hodnotu, pro mě bylo k nezaplacení. Stejně tak pohled na oblasti, kterým mám tendenci se vyhýbat nebo je přehlížet.

Nejdůležitější pro mě však bylo přenesení nových zkušeností do reálného života. ATAIRU program měl u mě úžasný vliv na mé hodnocení a spokojenost zaměstnanců – skok ze 70 % na 100 %! A také setkání se skvělými lidmi – ATAIRU tým a ostatní dámy v programu mi přinesly do života spoustu inspirace a zábavy.“

Ivana Šedivá, Marketing Director McDonald’s

JAK PROGRAM FUNGUJE

V průběhu jednoho roku pořádáme:

 • 3× celodenní workshop
 • 3× půldenní workshop
 • 2× individuální koučink pro každou účastnici (90 min.)
 • 3× akcelerační setkání ve skupinkách po třech (90 min.)

Každá účastnice má na výběr vždy z několika termínů v rámci individuálních setkání. Pokud se nebudete moct zúčastnit některého z workshopů, vždy vám jej nahradíme.

Program otevíráme pro cca 15 účastnic, abychom zaručili individuální přístup pro každou z vás.

JAKÝMI TÉMATY VÁS PROVEDEME

Program je rozdělen do dvou modulů Lead Yourself a Lead to Collaborate.

Témata Lead Yourself

 • Identifikujeme vaše vrozené talenty a podíváme se, kde přidáváte největší hodnotu s lehkostí.
 • Na základě vašich talentů definujeme váš autentický styl vedení, komunikaci i spolupráci s ostatními.
 • Pojmenujeme vaše strachy a zvědomíme si, co vás limituje v profesním i osobním životě. Zároveň se naučíte, jak se svými strachy pracovat a jak zvládat náročné a emočně vypjaté situace.
 • Budeme se zabývat převzetím plné odpovědnosti za utváření vlastního života a poukážeme na situace, kde ztrácíte sílu a stáváte se oběťmi okolností. 
 • Objevíme a pojmenujeme vaše vášně a poslání.
 • Dáme dohromady vaše klíčové vnitřní motivátory, a na jejich základě si ujasníte svou vizi a další směřování.

 Témata Lead to Collaborate

 • Naučíte se, jak rozpoznávat silné stránky každého člena vašeho týmu a kde přidává největší hodnotu. 
 • Pochopíte, jak zlepšit komunikaci a spolupráci uvnitř svého týmu, jak lépe motivovat ostatní a jak se přiblížit lidem nejen v týmu, ale i ve svém okolí.
 • Dozvíte se, jak získat druhé pro nové nápady, inovace nebo změny.
 • Řekneme si, jak budovat a pečovat o váš network, aby vás co nejvíce podporoval v naplnění vaší vize a dosahování vašich cílů.
 • Zjistíte, jak si najít mentora a sponzora a jak s nimi pracovat pro další váš rozvoj a růst i jak se sama stát mentorem a sponzorem pro druhé. 
 • Součástí leadershipu je posouvání našich hranic  a vnímání toho, co je možné, a proto je součástí programu i přenastavení vašich limitujících vzorců, které vám brání posouvat vás samotné, vaše týmy i celou organizaci.

Registrace do programu 

Pokud se chcete do programu registrovat, dozvědět se více, nebo se s námi předem setkat, neváhejte nás kontaktovat →  jitka.houzarova@atairu.com, 732 932 613

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále