digitální spolupráce
ATAIRU ONLINE
leadership

Digitální spolupráce v hl. roli – to NEJ z 3. ATAIRU webináře

Datum konani 21. 4. 2020

V úterý 21. 4. jsme vysílali 3. díl bezplatných webinářů Leadership na cestě z krize s tématem Digitální spolupráce v hlavní roli s ředitelem českých společností koncernu E.ON, Martinem Záklasníkem. 

Na otázku, co z obsahu s vámi nejvíce rezonovalo, jste nám odpověděli:

“Learning by doing od Martina”

“Komunikační pravidla v digitálu a řízení emocí a empatie”

“Místo strohého emailu, poslat živé video na 3 min“

3 perspektivy ATAIRU k digitální spolupráci

1. Nestavějte digitální spolupráci a komunikaci na analogových pravidlech. Postavte ji na svébytných výhodách digitálu.
Všichni jsme do určité míry spolupracovali v digitálním prostředí už před krizí. Nově, nám teď ale reálný svět není přístupný vůbec. Byli jsme nuceni opustit ho doslova ze dne na den. Tento tlak přináší novou dynamiku a nutnost překlápět do digitálu věci, které až doteď dávalo smysl udržovat v reálném prostředí.

Komplikace/Změna:
Rychlost má za následek převádění aktivit 1:1, kde ale nemusí platit “zákon o zachování efektivity”.

Komunikace se stává lineární jsme jako jedničky a nuly, střídáme dva stavy: buď mluvíme, nebo posloucháme. Zatímco v realitě souběžně se samotnou verbální komunikací vysíláme a přijímáme řadu dalších kontextových signálů, jako je oční kontakt nebo řeč těla.

Spolupráce se stává simultánní – v jednom souboru může pracovat více osob najednou, potřeba větší koordinace.

Flexibilita a frekvence – máme častější možnost kontaktu i meetingy např. změnit nebo přesunout.

Kaskáda a přímý vliv – digitální komunikace vám dává možnost exponenciálně rožšířit váš přímý zásah a to bez nulového prostředníka.

Možné řešení:
Při každém přechodu z reality do digitálu myslete na to, že přístup Copy – Paste nemusí fungovat.

  • Přemýšlejte nad tím, CO chcete transformovat
  • Řekněte si, JAK to nejlépe vytvoříte v digitálním prostředí
  • Pracujte pravidelně s retrospektivou, vyhodnoťte co vám funguje a co ne a průběžně vylepšujte

2. Nejednejte “smyslů zbavení”. Zapojte empatii a buďte explicitní nejen v tom, co říkáte, ale i v popisování svých záměrů a pocitů.
S přechodem do digitálního prostředí se nám vypnuly některé klasické komunikační kanály. Bez znalosti komunikačního kontextu nemusíme správně chápat nebo interpretovat informace. Je těžší tzv. číst mezi řádky nebo poznat záměr mluvčího. Chybí nám možnost průběžně korigovat vlastní komunikaci, protože nevidíme jaký vliv má na adresáta.

Komplikace/Změna:

Mějme v současné době na paměti, že lidé, se kterými pracujeme, se aktuálně pohybují v komplexnějším prostředí, než jsme zvyklí z kanceláří. (pečují o děti, starají se o domácnost, vládnou u nich nestandardní pracovní podmínky – např. nemají doma pracovnu). Může to vést k rozptýlení a vyčerpání, odkud je kousek k nedorozumění a tedy i kousek ke konfliktu.

Možné řešení:

3.Nekomunikuje pouze jako business lídři. Staňte se digitálními influencery a zvyšujte angažovanost lidí.
V současné situaci z velké části vedeme jak svoje firmy, tak své týmy online. Digitální prostředí má potenciál povýšit vztah  lídr – zaměstnanec na kvalitativně vyšší úroveň. Na vztah influencer – follower.
Stejný mechanismus, jaký dnes vidíme především v online marketingu, může úspěšně fungovat i ve světě businessu. Business lídři, kteří jsou aktivní na sociálních sítích, vzbuzují o  ⅔ větší angažovanost a loajalitu svých zaměstnanců a jejich osobní reputace zvyšuje hodnotu firmy (nejen v očích investorů, ale i samotných zaměstnanců).
Komplikace/Změna:
Proč většina lídrů dosud netočila např videa? S tvorbou video obsahu může být spojeno několik otázek a pochybností jako:

  • Patří moje soukromí do mého obrazu lídra? Zranitelnost a nejistota při “odkrývání se”.
  • Bude lidi vůbec zajímat, co jim říkám?
  • Nepoškodím svou reputaci a autoritu, když lidi uvidí, že se to teprve učím?

Možné řešení:
1. Vnímejte komunikaci v digitálním prostředí jako novou nezbytnou dovednost.
Berte ji tak, že to bude nová norma i po skončení krize.
2. Pusťte se do toho hned. Točte krátká videa, posílejte vzkazy, buďte aktivní
na sociálních sítích. Komunikační zdatnost získáte jen zkušeností.
3. Nevnímejte digitální komunikaci jen jako kanál k šíření obsahu, ale využívejte
ho i k budování vztahů jak v organizaci, tak i mimo ni.
4. Nebojte se být autentičtí. Postavte svou komunikaci na svých silných osobních stránkách.

 

 

Martin Záklasník jako ředitel českých společností koncernu E. ON patří k lídrům – průkopníkům intenzivního využívání digitální komunikace: je aktivní na sociálních sítích, natáčí krátká videa pro své kolegy a nebojí se být autentický ani dělat chyby.
Přinášíme vám výňatek z diskuze s Martinem.
Záznam celého rozhovoru najdete o něco níže.

“My jsme na začátku dělali tu chybu, že jsme se snažili z analogového prostředí překlopit např schůzky 1:1 do digitálního prostředí. Např. 3 hodinové mítingy, kde jsme dříve byli zvyklí brainstormovat jsme rozdělili do dvou hodinových, na které jsme byli lépe připraveni. Např u strategických úvah ohledně postupu v situaci současné krize jsme nejprve udělali meeting v menším počtu lidí, a pak jsme s tím šli  na strategickou poradu, kde jsme přednesli návrhy a dali ostatním čas na rozmyšlenou..”

“Pochvalu si vysloužilo často kritizované IT oddělení, které umožnilo, že z 3 000 lidí mohlo zůstat 1 500 lidí na homeofficu a dokonce téměř kompletně na mohlo do vzdáleného režimu přejít i naše kontaktní centrum.”

“ Současná krize nám náhrala k tomu začít točit videa, lidé potřebovali vědět, že nejsme odpojeni a nechtěli jsme používat strohý email. Vzali jsme si mobilní telefon a doma natočili v polních podmínkách video. Síla byla v přirozenosti a uvěřitelnosti. Přišla zpětná vazba a celý proces vyvolal diskuzi. Někdo ukázal své domácí prostředí, někoho zrovna zlobilo dítě. Na lidi působí to, že v tom nejsou sami a že jejich manažeři jsou také lidé z masa a kostí.”

“Napíšu si co chci říct, pak to natočím a mám kolegyni, která nám vede interní a externí komunikaci a ta mi dává zpětnou vazbu a kritiku. Mějte někoho kdo vám otevřeně řekne, že to není dobré. A proč to dělám? Zjistil jsem, že to je nejrychlejší a nejefektivnější komunikační kanál, který zároveň buduje vztah. Ukazuje emoce a sounáležitost a pomáhá nám v našem budovaném projektu kultury otevřenosti, spolupráce a nehiearchičnosti – OSN.”

“Videa jsme v menší míře točili i před krizí. Krize ale významně umocnila to, že jsme se do toho pustili všichni z vedení. Uvědomili jsme si, že máme silné důležité zprávy, které lidem potřebujeme sdělit. Např. první nakažený, potřebujeme říct, že za to ten člověk nemůže, že je v pořádku. Potřebujeme vyzvat, aby nadále všichni dodržovali karanténní pravidla. V krizi je potřeba komunikovat ještě víc a ukázat sounáležitost.”

Budete v budoucnu umožňovat zaměstnancům mít nové typy úvazků? např. 50% kancelář, 50% homeoffice.

“Jednoznačně ano. Zjistili jsme dvě věci. Za prvé, že to jde, informační systémy to zvládnou (1 500 lidí z 3 500 doma) Za druhé lidé jsou doma stejně produktivní, možná i více produktivní než v práci. I po ukončení nouzového stavu flexibilitu práce umožníme.”

Podívejte se na celý záznam našeho webináře:

 

 

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále