Society 5.0
Leadership 5.0
future
digitalization

Leadership 5.0: Na pozitivní budoucnost nemůžeme čekat se založenýma rukama

Vývoj lidstva se zrychluje. Na lovce-sběrače připadá 99% naší historie. Zemědělcům už stačilo k přechodu k průmyslové revoluci pouhé 1% dějin. Rozvoj průmyslu nabral takové tempo, že za 0,15% dějinného času předal štafetu čtvrté fázi – informační společnosti. A sotva jsme se zde stačili zorientovat, začínáme se bavit o následující etapě – společnosti 5.0.

Co myslíte, za jak dlouho se umělá inteligence nazvaná Alpha Zero naučila sama hrát šachy tak brilantně, že bez slitování porážela do té doby nejlepší počítačový program světa? Za pouhé čtyři hodiny!

Zdroj: Unsplash.com

Aktuální překotný vývoj informačních technologií vzbuzuje převážně obavy nad osudem člověka, který se postupně bude muset sklonit před nadvládou strojů. Tak aspoň vykresluje svět kultovní Matrix. Nebo ještě o řadu let dříve třeba slavná česká komiksová Vzpoura mozků. Bod technologické singularity, tedy zlomový moment, kdy schopnosti umělé inteligence překonají schopnosti lidstva, je už pořádně blízko. Prognózy mluví o roce 2045.

Opravdu ale musíme vnímat dramatický rozvoj technologií jako budoucnost, která je pro člověka nevyhnutelně negativní?

 

Vize Společnosti 5.0

V lednu letošního roku představila japonská vládní delegace na Světovém ekonomickém fóru v Davosu dlouhodobou pozitivní vizi společnosti 5.0. Technologie v ní nevzývají člověka na souboj, ale vstupují do jeho služeb.

Nejnovější technologie, jako je umělá inteligence, robotika nebo internet věcí, mají lidem pomoct zvýšit konkurenceschopnost organizací, celých odvětví, ale i států. Mají zlepšit kvalitu života a v neposlední řadě řešit problémy související se sociálními rozdíly a s udržitelností.

Není náhodou, že za dlouhodobou společenskou koncepcí stojí Japonci. Vždyť ze všech firem světa, které byly založeny před více než dvěma stoletími, a dodnes fungují, jich více než polovina pochází právě ze země vycházejícího slunce.

Kdo obstojí v nové době?

“Už několik let si klademe otázku, jaké dovednosti budou potřebovat lídři, aby uspěli v nastupující době,” říká Radka Dohnalová, zakladatelka vzdělávací společnosti ATAIRU, která je mezinárodní autoritou v oblasti rozvoje leadershipu. “Při pohledu na dynamický technologický vývoj současnosti začíná být zřejmé, že dovednosti lídrů, které dosud úspěšně fungovaly, už v budoucnu zdaleka stačit nemusí.”

 

Inspirováni vizí Společnosti 5.0 vytvořili v ATAIRU na základě svých zkušeností ze spolupráce s lídry i s celými organizacemi na několika kontinentech ucelený koncept klíčových kompetencí leadershipu budoucnosti, který nazvali Leadership 5.0.

 

Leadership 5.0, aneb jak být připravený na budoucnost

“Při naší práci s lídry v kontextu rychle se vyvíjejících technologií vidíme, že naše myšlení dosáhlo svých limitů,” doplňuje Radka Dohnalová. “Klíčové oblasti leadershipu musí proto projít dramatickým posunem.”

A právě o tom jsou jednotlivé kompetence Leadershipu 5.0.

Například exponenciální vliv. Díky moderním technologiím se lidem otevírají zcela nové možnosti komunikace. Už se nebavíme jen o běžných interakcích, kterých jsme schopni vykonat za den jen omezené množství. Ale o možnosti masově zasáhnout v jediném okamžiku a v podstatě v reálném čase nejen vlastní zaměstnance, ale potenciálně řadu dalších cílových skupin.

“Překvapilo nás, že lídři sice uznávají důležitou roli nových komunikačních kanálů, jakou jsou sociální sítě,” zmiňuje Radka Dohnalová, “ale když se mají sami postavit před kameru, aby nahráli krátké video, jsou najednou rozpačití a nejistí a nevědí, kde začít.” Představte si, jak efektivní může být komunikace, kdy by po skončení jednání například výkonný ředitel firmy nahrál krátké video, kde by shrnul závěry ze schůzky, a hned je poslal všem zaměstnancům.

Dramatickou proměnou prošlo také chápání činnosti firem. Dlouhé dekády se tradovalo, že jediným společenským závazkem firem je dodávat maximální zisk svým vlastníkům. To už dnes nestačí. Firma, která chce dlouhodobě prosperovat, nesmí přehlížet své závazky i vůči dalším skupinám – od zákazníků, přes zaměstnance, komunity nebo obchodní partnery.

“Zásadní posun v očekávání je dobře vidět třeba na mileniálech,” vysvětluje Radka Dohnalová, “kteří budou za několik let vůdčí generací na trhu práce. Dobrou prací nemyslí dobře placené místo, ale činnost, která jim dává smysl. Pokud tohle firmy nepochopí, bude pro ně těžké uspět v souboji o největší talenty.”

Koncept ATAIRU Leadership 5.0 se uceleně zabývá i dalšími klíčovými kompetencemi, jako je Autenticita, Individuální přístup, Vedení v komplexitě nebo Disruptivní myšlení.

“Věříme, že na pozitivní budoucnost nemůžeme čekat se založenýma rukama,” shrnuje Radka Dohnalová. “Společnost 5.0 bude potřeba spoluvytvářet. Naším příspěvkem je koncepce Leadershipu 5.0.”

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále