Objevte svůj talent a aktivujte svou jedinečnost

Slyšeli jste o „flow“? Flow je stav, kdy se do práce ponoříme natolik, že dokážeme zapomenout na čas a na svět okolo nás. V tu chvíli jsme plně přítomní, ponořeni do činnosti, která nás baví natolik, že se od ní nedokážeme odtrhnout. Flow je propojené i s našimi přirozenými talenty a vnitřní motivací, se kterými pracujeme v ATAIRU.

foto: unsplash.com

Abychom Váš vrozený talent identifikovali, využíváme metodiku Talentové dynamiky (Talent Dynamics), kterou vyvinul Roger Hamilton, jeden z nejúspěšnějších autorů knih o podnikání a dynamice bohatství působící především v Asii a Velké Británii. Test odhaluje primární preference a silné stránky každého člověka s pomocí čtyř základních energií a osmi osobnostních profilů.  

“Testy talentové dynamiky jsme si v ATAIRU vybrali proto, že se jako jedny z mála zabývají právě vrozenými talenty, tedy tím, co je nám od narození dáno. Zároveň jsou velmi snadno uchopitelné, srozumitelné a aplikovatelné v pracovním i osobním životě.”

Radka Dohnalová, Co-founder ATAIRU

 Jako každý test, i tento potřebuje vysvětlení. Nikdo z nás není úplně stejný a výsledek může být ovlivněný řadou dalších faktorů jako je výchova, vzdělání, našimi postoji a hodnotami a činnostmi, které nás baví a pro které máme vášeň. Pokud dokážete začít pracovat se svým talentem a navázat jej na témata a oblasti, které nás naplňují, u kterých máme flow,  aktivujete tak svou jedinečnost.   Proto velmi doporučujeme test talentové dynamiky včetně tzv. debriefu, kterým vás provedou ATAIRU lektoři. Během této 90minutové konzultace společně odhalíte, kde vytváříte největší přidanou hodnotu, jak můžete dosahovat nejlepších výsledků s lehkostí a jak tato nová zjištění prakticky aplikovat v osobním i pracovním životě.  Cena: 5 000 Kč (konzultace) + 1 700 Kč (Test talentové dynamiky) – ceny bez DPH. Délka konzultace: 90 min., termín dle dohody  

KONTAKT

Pro více informací a dárkové poukazy, kontaktujte Jitku Houzarovou jitka.houzarova@atairu.com, +420 732 932 613, www.atairu.com

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále