masters
network
spolupráce
Program

Program Masters je nyní nově pro muže a ženy dohromady. Začínáme v červnu

Datum konani 11. 6. 2018 - březen 2019

Desetiměsíční program pokračovací pro absolventky a absolventy základních ATAIRU programů je zaměřený na upevnění konceptů autentického leadershipu, komunikaci, spolupráci a vztahy s kolegy a týmy. Program Masters začíná v červnu.

Základní informace a cíle programu

 • Program Masters se zaměřuje na komunikaci jako nejsilnější nástroj při práci s lidmi.
 • Nově budete pracovat, sdílet, prožívat a učit se ve smíšené skupině žen a mužů. Jako vždy v bezpečném prostředí.
 • Principy autentického leadershipu začnete aktivně přenášet do svých týmů sami nebo s naší pomocí.
 • Naučíte se nové přístupy pro práci s lidmi okolo vás. Pochopíte, jak lidé fungují nad rámec talentů a amygdaly a ovládnete pokročilý model komunikace. Naučíte se vést těžké rozhovory, zvládat konflikty a získávat druhé pro spolupráci – potřebné pro vzájemně motivující spolupráci s maximálním využitím diverzity.
 • Jako vždy můžete své pohledy srovnávat se zkušenostmi inspirativních řečníků z řad leaderů významných společností.

Témata

Lead Your Self:

 • VNITŘNÍ MOTIVACE V SOUČASNÉ DOBĚ: Někdo pracuje pro uznání, jiný ze setrvačnosti, další jde za svým snem. Žádný přístup není a priori lepší než jiný. Co je o nich – a o sobě – dobré vědět a jak s tím pracovat? Jak pracovat s motivací u generace „Millennials“? V čem je to jiné a v čem podobné? Jak s motivací pracovat na současném trhu práce.
 • ZÍSKÁVÁNÍ A ROZVOJ TALENTU: Jak přitáhnout a rozvíjet talent na současném trhu práce? Jak dávat zpětnou vazbu, která členy týmu nedemotivuje, ale naopak posouvá kupředu? Jak přijímat zpětnou vazbu od ostatních a umět ji využít? Práce se zpětnou vazbou jako nástrojem, který reflektuje silné stránky Vás jako leadera i lidí ve Vašem týmu.
 • VÁŠ KOMUNIKAČNÍ STYL: Vaše komunikační vzorce, co považujete za normální, přijatelné a nepřijatelné? Co Vám funguje a nefunguje při práci s lidmi? A co je potřeba rozvinout dál?

Lead to Collaborate:

 • VÁŠ TÝM V SOUČASNÉ DOBĚ: Jak pracovat se svým týmem na současném trhu práce. Jak pracovat a vést generaci „Millennials“. Jak si poskládat tým s ohledem na různé typy lidí? Jak správně komunikovat a motivovat lidi, kteří jsou více či méně odlišní?
 • NEDOROZUMĚNÍ, KONFLIKT A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ FIRMOU: Lidé jsou obecně mírumilovná stvoření – dokud si rozumí. Proč by si nerozuměli? A jak dochází ke konfliktu? Jaký to má dopad na spolupráci? A jak ho zvládat bez zbytečných škod a výčitek?
 • OVLIVŇOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ SPOLUPRÁCE: Ke svému poslání zpravidla potřebujeme druhé. Jak správně ovlivňovat druhé? Jak vytvářet učící se prostředí, kde se lidé nebojí experimentovat a dělat chyby? Jak podporovat spolupráci napříč funkcemi?

Začátek

Program zahajujeme v úterý 11. června 2018 a potrvá do března 2019.

Formáty programu

 • 4x workshop zahrnující diskuze s inspirativními řečníky z českého byznysu
 • 3x individuální sezení pro Vás nebo někoho z Vašeho týmu (90 min) NEBO 1x workshop s Vaším týmem (4,5 hodiny)
 • 2x skupinové telefonáty
 • 1x extra test Dynamiky Talentu pro člena Vašeho týmu nebo někoho z Vašich blízkých

Podmínky účasti

Program je určen výhradně absolventům základních ATAIRU programů pro muže a pro ženy (Odyssey, Experienced Women)

Programoví leadeři

Investice

 • 48.500,- CZK bez DPH

Kontakt

Jitka Houzarová, jitka.houzarova@atairu.com, +420 732 932 613

Ke stažení

Podrobný harmonogram a detaily programu najdete v přiloženém PDF ↓

Soubor ke stažení

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále