interní program
spolupráce

Unipetrol podporuje své talenty novým interním programem

ATAIRU má radost oznámit dlouhodobou spolupráci s firmou Unipetrol, která se rozhodla realizovat vlastní interní program pro svou skupinu talentů.  Cílem programu je rozvíjet talentované pracovníky v rámci celé skupiny. Práce s talenty umožní nejen připravovat a podporovat budoucí manažery, ale také přispěje k lepší komunikaci a spolupráci napříč odděleními, podpoří nově vznikající inovace a podnikatelský přístup.

foto: Unipetrol

Program je postavený na principech ATAIRU autentického leadershipu, který se zaměřuje na dosahování dlouhodobě udržitelných výsledků i osobní spokojenost. Účastníci interního programu budou rovněž pracovat na vlastních projektech, dostanou tím prostor uplatnit své inovativní myšlenky v praxi.

Na konci listopadu 2017 Linda Štucbartová a Josef Simpartl z ATAIRU zahájili společně s HR ředitelem Unipetrolu Michałem Chmielem program celodenním workshopem. Hlavním tématem bylo poznání vlastního talentu, konkrétní formy projevu v konkrétních situacích i v kontextu spolupráce s ostatními talentovými typy. Poznání vlastního talentu umožňuje využití v pracovním prostředí, ale i v osobním životě. Následující setkání a workshopy proběhnou v průběhu roku 2018 a zaměří se na poznání a prohloubení schopnosti aktivně využívat svůj individuální talent a dovednosti ve své vlastní práci, zejména však při práci v týmech nebo s jinými týmy a komunikaci tak, aby každý mohl plně rozvinout svůj potenciál.

foto: Unipetrol

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále