Autentický leadership: Proč je v dnešním byznysovém prostředí důležitý?

Na pracovní trh proniká stále více zástupců generace Z a roste potřeba adaptovat se na změny. To od lídrů vyžaduje nové dovednosti, které vycházejí z autentického leadershipu.

Existuje totiž rozdíl mezi tradičním managementem a autentickým leadershipem. Tradiční management se zaměřuje na řízení lidí a akcentuje především dosahování výsledků.  Využívá k tomu zejména autoritu manažera a direktivní řízení. 

Oproti tomu autentický leadership je založený na důvěře mezi lidmi, jasné vizi a otevřené komunikaci v psychologicky bezpečném prostředí. Autentický lídr si je zároveň vědom sebe sama - svých silných stránek, ale také toho, kdy potřebuje pomoc ostatních.

Autentický leadership je založený na důvěře mezi lidmi, jasné vizi a otevřené komunikaci v psychologicky bezpečném prostředí.

„To je to zásadní, co se dnes na leadershipu mění. Lídři se často ocitají v některých situacích vůbec poprvé a nemohou se opřít o předchozí zkušenost. Lidé v týmu se vzájemně potřebují, a proto spolupráce v dnešní době dostává úplně nový rozměr. Autentický lídr také dokáže pracovat s vnitřní motivací lidí, dává svým lidem prostor k seberealizaci a osobnímu růstu a nabízí smysluplnou vizi, kterou umí jasně komunikovat. To je podstata autentického leadershipu,” říká Lucie Winklerová, která programy Autentického leadershipu v ATAIRU vede.

Autentický leadership také ukazuje a učí, jak být odolnější, jak pracovat sám se sebou a mít udržitelný výkon, a tím přispívá k celkové spokojenosti v profesním i osobním životě. Na úrovni organizací pak pomáhá vychovávat zralé a profesionální lídry a budovat zdravou firemní kulturu.

Autentický leadership jako most ke generaci Z

Generace Z se narodila do světa, který je již kompletně online, a i díky tomu je považována za technicky nejpokročilejší. 

Podle Karolíny Čumríkové, šéfredaktorky HEYFOMO.CZ, je pro ně důležité dostat v práci prostor a možnost zapojit se do skutečných projektů, aby mohli ukázat, čemu rozumí. A úlohou lídra je poznat, k čemu má daný člověk talent a využít ho. To má následně dva efekty - lepší výkon a daleko větší spokojenost.

Pro generaci Z je důležité dostat v práci prostor a možnost zapojit se do skutečných projektů, aby mohli ukázat, čemu rozumí.

„Vzpomeňte si, jaké to bylo pro vás, když jste byli v první práci a měli jste strach, že něco pokazíte a vyhodí vás,“ dodává šéfredaktorka, proč je také důležité psychologicky bezpečné prostředí. Kromě toho, že je generace Z vzdělaná, je zároveň velmi křehká a zranitelná.

Autentický lídr podporuje psychologicky bezpečné prostředí

Je to takové prostředí, ve kterém může každý otevřeně sdílet svůj názor, své obavy, námitky a má možnost se ozvat beze strachu z výsměchu nebo negativních důsledků. Také pomáhá zvyšovat angažovanost lidí, podporuje inovace a experimentování a přispívá k vyšší kvalitě, díky větší ochotě učit se z chyb.

Zdroj: ATAIRU LEADERSHIP TV

„Takové prostředí je nezbytné nejen pro názorovou diverzitu, která často organizaci uchrání od ukvapených kroků a nedomyšlených rozhodnutí, ale zároveň podporuje zapojení všech lidí a jejich motivaci. Psychologické bezpečí vede v konečném důsledku i ke zvýšení kreativity a inovacím, protože lídři úplně jinak přistupují k chybám, které vnímají spíš jako potvrzení, že tudy cesta nevede, než jako element, který je nutné ve všech případech trestat. Ukazuje se, že takové firmy se nejen posouvají rychleji kupředu, ale lidé v nich snáze přebírají zodpovědnost, nebojí se experimentovat a dosahují lepších výsledků,“ dodává Lucie Winklerová.

Staňte se Autentických lídrem

V ATAIRU programech Autentického leadershipu pro muže i ženy vás během sedmi měsíců provedeme deseti praktickými tématy, která vám pomohou stát se autentickým lídrem pro současnou dobu. To vše v menší skupině lídrů s podobnými tématy a se třemi seniorními lektory, se kterými můžete své situace konzultovat.