Pavel Kysilka

External Partner

Pavel in a nutshell

Pavel je absolventem Vysoké školy ekonomické. V letech 1986 –1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV, 1990 – 1991 jako hlavní poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Třikrát – v r. 2011, 2012 a 2013 – byl vyhlášen Bankéřem roku.

Je zakladatelem a předsedou správní rady 6D, která firmám poskytuje strategické a transformační poradenství a vzdělávání.  

Je předsedou dozorčích rad Českých drah, Czech Aviation Training Centre, prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl, členem správních rad VŠE, Masarykovy Univerzity, University Palackého v Olomouci a Mendelovy Univerzity Brno, Bohemian Heritage Fund, Českoizraelské smíšené obchodní komory a dozorčích rad Dobrého anděla a Aspen Institute Central Europe.

Learn more about ATAIRU’s philosophy

We believe that when leaders deepen their inner motivation, remove their limiting behavioral patterns, and pass their experience on to others, their teams will be more sustainable and effective.

How we form leaders

Thank you!
We will contact you as soon as possible to discuss how we can help you.

Share our philosophy