Vedeme leadery k pochopení vlastní autenticity a podstaty lidské spolupráce.

Autentický leadership je přístup k životu, spolupráci i vedení, který umožňuje s lehkostí vytvářet hodnotu a dosahovat výsledků. Autentický leader jedná v souladu se sebou samým. Naplno využívá svůj unikátní talent, naplňuje své vášně i poslání a zároveň v tom pomáhá druhým. Jeho tým pak funguje při maximální synergii a dostává se do flow, ve kterém jsou jednotlivci výkonnější a spokojenější.

Autentický leadership je přístup k životu, spolupráci i vedení, který umožňuje s lehkostí vytvářet hodnotu a dosahovat výsledků. Autentický leader jedná v souladu se sebou samým. Naplno využívá svůj unikátní talent, naplňuje své vášně i poslání a zároveň v tom pomáhá druhým. Jeho tým pak funguje při maximální synergii a dostává se do flow, ve kterém jsou jednotlivci výkonnější a spokojenější.

Co děláme?

1

Měníme myšlení lidí a jejich pohled na sebe i na svět

Transformace je pro nás schopnost podívat se na různé situace z odlišných úhlů pohledu a tím změnit i své chování.

2

Změny v myšlení přenášíme do každodenní reality

Naše vlastní know-how a zkušenosti z byznysu nám pomáhají přenášet tyto změny do každodenního života.

Jak to děláme?

1

Hledáme vnitřní
motivaci

Pomáháme Vám najít sebe sama a rozpoznat svou vlastní hodnotu - odhalíme Váš přirozený talent, vášně a definujeme Vaše poslání.

2

Pracujeme se strachem a limitujícími postoji

Pomůžeme Vám rozpoznat a pojmenovat strachy a limitující postoje a naučíme Vás vědomě s nimi zacházet.

3

Klademe důraz
na prostředí

Naučíme Vás efektivně spolupracovat s druhými a pomůžeme Vám vědomě budovat prostředí, které využívá sílu diverzity.

4

Učíme naslouchat, rozumět a ovlivňovat

Komunikace je základ spolupráce. Naučíme Vás vnímat a chápat druhé a získávat ostatní pro své myšlenky a vybudovat si s nimi pevné vztahy.

Diverzita je zdrojem bohatství

Cesta za úspěchem může být vyčerpávající. My v ATAIRU věříme, že úspěch a spokojenost se nevylučují. Úspěšným a dlouhodobě spokojeným může být každý. Důležité jsou dvě podmínky – jít správným směrem, to znamená držet se svého poslání a na své cestě spolupracovat s druhými, kteří jdou za tím svým.

Inspirací je nám tropický prales. Ten vytváří z relativního mála, které má k dispozici, bohatství neobvyklé biodiverzity. Každý organismus jde za svým, a celek přitom roste.

Stavu, kdy naplňujeme své poslání a zároveň v tom pomáháme druhým, říkáme autentický leadership.

Podívejte se na programy ATAIRU

Zjistěte, jak se naše filozofie promítá v našem přístupu.

Programy ATAIRU

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále