Vedieme lídrov k pochopeniu vlastnej autenticity a podstaty ľudskej spolupráce.

Autentický leadership je prístup k životu, spolupráci a vedeniu, ktorý umožňuje s ľahkosťou vytvárať hodnotu a dosahovať výsledky. Autentický líder jedná v súlade so sebou samým. Naplno využíva svoj unikátny talent, naplňuje svoje vášne a poslanie, a zároveň v tom pomáha druhým. Jeho tím následne funguje pri maximálnej synergii a dostáva sa do flow, v ktorom sú jednotlivci výkonnejší a spokojnejší.

Autentický leadership je prístup k životu, spolupráci a vedeniu, ktorý umožňuje s ľahkosťou vytvárať hodnotu a dosahovať výsledky. Autentický líder jedná v súlade so sebou samým. Naplno využíva svoj unikátny talent, naplňuje svoje vášne a poslanie, a zároveň v tom pomáha druhým. Jeho tím následne funguje pri maximálnej synergii a dostáva sa do flow, v ktorom sú jednotlivci výkonnejší a spokojnejší.

Čo robíme?

1

Meníme myslenie ľudí a ich pohľad na seba i na svet

Transformácia je pre nás schopnosť pozrieť sa na danú situáciu z rôznych uhlov pohľadu a tým zmeniť aj svoje správanie.

2

Zmeny v myslení prenášame do každodennej reality

Naše vlastné know-how a skúsenosti z biznisu nám pomáhajú prenášať tieto zmeny do každodenného života.

Ako to robíme?

1

Hľadáme vnútornú motiváciu

Pomáhame Vám nájsť seba samého a rozpoznať svoju vlastnú hodnotu - odhalíme Váš prirodzený talent, vášne a definujeme Vaše poslanie.

2

Pracujeme so strachom a limitujúcimi postojmi

Pomôžeme Vám rozpoznať a pomenovať strachy a limitujúce postoje a naučíme Vás vedome s nimi zaobchádzať.

3

Kladieme dôraz na prostredie

Naučíme Vás efektívne spolupracovať s druhými a pomôžeme Vám vedome budovať prostredie, ktoré využíva silu diverzity.

4

Učíme načúvať, rozumieť a ovplyvňovať

Komunikácia je základ spolupráce. Naučíme Vás vnímať a chápať druhých a získavať ostatných pre svoje myšlienky a vybudovať si s nimi pevné vzťahy.

Diverzita je zdrojom bohatstva

Cesta za úspechom môže byť vyčerpávajúca. My v ATAIRU veríme, že úspech a spokojnosť sa nevylučujú. Úspešným a dlhodobo spokojným môže byť každý. Dôležité sú dve podmienky – ísť správnym smerom, čo znamená držať sa svojho poslania a na svojej ceste spolupracovať s druhými, ktorí si idú za tým svojim.

Inšpiráciou je pre nás tropický prales. Ten vytvára z relatívneho mála, ktoré má k dispozícii, bohatstvo neobvyklej biodiverzity. Každý organizmus ide za svojim, a celok pritom rastie.

Autentický leadership je stav, kedy napĺňame svoje poslanie a zároveň v tom pomáhame i druhým.

Pozrite sa na programy ATAIRU

Zistite, ako sa naša filozofia premieta v našom prístupe.

Programy ATAIRU

Ďakujeme Vám
Urobili ste významný krok k tomu stať sa autentickým lídrom. V najbližšej dobe sa Vám ozveme.

Šírte našu filozofiu ďalej