Individuálne transformačné programy

Program sa Vám tematicky i časovo prispôsobí. Vždy riešime aktuálny a konkrétny problém. Spoločne nachádzame riešenie pre rýchlu zmenu. Hlbšie úvahy a analýzy. Cielené hľadanie príčin a špecifických odporúčaní.
Individuálny program znamená, že pre Vás budeme partnerom pri zmenách, ktorými prechádzate, alebo na ktoré sa pripravujete. Spoločne identifikujeme kľúčové problémy vo Vašom pracovnom, ale aj osobnom živote a nájdeme cestu k najlepšiemu riešeniu. Posilníme Vašu vnútornú motiváciu a vytvoríme model trvalo udržateľného osobného rozvoja. Obsah a rozsah je úplne a plne vo Vašej réžii.
Trvanie:

3 mesiace a dlhšie

Pre koho:

stredný a vyšší management

Počet absolventov:

40

Absolvovalo firem:

25

Rychlý pokrok

Program na mieru

Časová flexibilita

Poďme si zavolať

Napíšte nám. Do dvoch pracovných dní sa Vám ozveme a dohodneme sa, ako Vám môžeme pomôcť.

Skúsenosti účastníkov programu

  • Pre veľké, transformačné zmeny je autentický leadership lídra zmien nevyhnutný. Je podmienkou úspechu. Je však možný len na základe vnútorného poznania vlastného a veľmi osobného zmyslu, prečo pre danú firmu robím, a čo chcem zmenami naozaj dosiahnuť a čo znamenajú pre mňa osobne. Vďaka spolupráci s Evou Štefankovou sa mi tento vnútorný zmysel podarilo identifikovať.

  • V súvislosti s prípravou SR na historicky prvé predsedníctvo EU a z toho vyplývajúcu moju osobnú prípravu na dôstojné zastrešenie postu predsedu pracovnej skupiny Rady EU, som cítila, že okrem odborných predpokladov, ktoré som za dlhoročné pôsobenie získala, potrebujem aj iné zručnosti a práve preto som sa obrátila na ATAIRU. Bolo neuveriteľné vidieť ako sa po piatich stretnutiach, predstavení základných komunikačných zručností, mojich predností talent programu a informácií v tejto oblasti upravili medziľudské vzťahy na pracovisku, ktoré mali vplyv aj na ostatné medziľudské vzťahy v mojom živote a maximálne zmenili môj prístup k práci a životu. Môžem povedať, že stretnutie s Evou veľmi zvýšilo kvalitu ako môjho profesijného, tak aj osobného života.

  • I sincerely can say that Eva has been for me an extremely valuable coach and inspiring mentor who has a great contribution to my personal effectiveness and progress. Her integrity, commitment and genuine care helped me to understand myself better; made me rearrange and clarify my own values. She supported me in mastering the authenticity and meaningfulness. These definitely enforced and prepared me for the new leadership role and taught me to adopt the best approaches for my practice.

  • Daniel Kollár
  • Ing. Silvia Gavorníková
  • Serghei Nosaci

Ďalšie programy ATAIRU

Ďakujeme Vám
Urobili ste významný krok k tomu stať sa autentickým lídrom. V najbližšej dobe sa Vám ozveme.

Šírte našu filozofiu ďalej