Téměř v každém pracovním kolektivu se nacházejí lidé, které odborníci nazývají toxickými. Někteří jen kazí náladu, jiní se na vás pověsí a najednou zjišťujete, že s vámi vlastně soutěží a soutěží.

Americký institut stresu vydává pravidelné průzkumy o tom, co stresuje lidi v práci. Ve třetině případů to jsou další lidi. Přehnaně soutěživý kolega dokáže prý otrávit život natolik, že až v polovině případů končí pracovní roztržky odchodem člena týmu. Toxický člověk v týmu dokáže vytvořit podobné ovzduší, jako když vám kamarádka na střední neustále předhazovala svého hezčího přítele, své modernější oblečení a první auto. Takovou kamarádku jste později vytočení na maximum prostě odřízli. S kolegou, s nímž máte nedej bože předložit novou koncepci pro fungování vašeho oddělení nebo finanční plán, to bohužel nejde. Ještě než s tím půjdete za šéfem nebo na personální, zkuste to vyřešit sami.

Mám kolegu v práci, se kterým musím spolupracovat, ale mám pocit, že se mnou soupeří. Co s tím?

Radka Dohnalová odpovídá

Soutěživost není zlá věc. Nejprve je ale dobré  zanalyzovat, zda individuální zájmy nepřesahují společné. Nejprve tedy hledejme, zda máme sladěné společné cíle. Pokud ne, řešení se hledá opravdu velmi těžce. Splupráci je často lepší ukončit.

Pokud máme společné cíle, ale individuální postoj převyšuje společný, ať už z důvodu vlastního ega, nebo proto, že si lidsky nesedneme, je potřeba přistoupit k otevřené racionální diskusi. Jinak v nás bude přetrvávat hořká pachuť. Je dobré si definovat původ soutěživosti a napjatých vztahů. Velká část problémů vychází z nedorozumění, které v globálním přesahu firem může plynout z kulturních odlišností.