Posts Tagged ‘montessori’

Pherooz Karani: Children are universal

Born in India, Pherooz was raised in Boston, Massachusetts, where she attended a Montessori school – founded and owned by her mother – from two months to twelve years old. She has spent her entire career in Montessori education, eventually moving from teaching to administration. In addition to her Bachelor’s degree in Education, she holds Association Montessori Internationale diplomas for every age level, from Infant and Toddler (London), Primary (New York) to Elementary (Prague) and an American Montessori Society diploma in School Administration. Currently, she is completing a Master’s of Education program at Endicott College in Massachusetts with a specialization in Integrative Montessori Leadership.

Pherooz Karani, Head of School at International Montessori School of Prague

Pherooz, what brought you from sunny Florida to the country suffering from long, grey winters?

The answer to this question is two-fold. My partner is Czech, so I was actively looking to move to Europe and ideally, Prague. At the same time, I was in contact with Katka Bečková, the Executive Director of IMSP, who had offered me a teaching position a few years prior. This time she was looking for a new Head of School just as I finished a previous contract and things fell into place very quickly. Now I’ve been happily settled in Prague for more than six years, and married to my partner for over four.

Apart from winters, what was the most challenging to adapt to?

Well, although I had lived in Florida for the two years prior to coming to Prague, I spent most of my life in Boston, which gets significantly colder than Prague, so the winters were not an issue! Instead, I found it surprisingly dificult at first to navigate the cultural differences. Czech people tend to be much more reserved and private than the average American; they are much less likely to put on a cheerful or enthusiastic persona. However, I quickly learnt that Czechs are just as warm and welcoming as Americans, they just show it in different ways.

What was most surprising?

The religious underpinnings of Czech culture. As a Christian who nonetheless firmly believes in separation of Church and State, in America I was always very mindful of not mixing religion in my professional life (for example, avoiding religious carols in the Winter Concert). Here, instead, I encountered many people participating in, and enjoying, Christian customs and traditions without necessarily connecting them to the religion itself, such as the baby Jesus or St. Nicholas bringing presents to children.

Have you learned Czech?

No, much to my mother-in-law’s disappointment. Working in an international environment has made it more challenging to learn an already dificult language. I keep trying though and have gotten fairly decent at ordering a meal!

An international career offers many opportunities to travel. Which countries have you visited and what have you learned?

My career has taken me to the United Kingdom and across several states in the United States before Prague. The work is the same anywhere you go, it’s just communication with parents and team members that changes based on their cultural experiences and expectations. In my personal life, I’ve travelled across Europe, North America and South Asia, and enjoyed all of it; I’ve found common humanity through a wide variety of local cultures, environments and places, each with their unique beauty. Somehow many Montessorians I know are avid travelers, fulfilling Montessori’s concept of global citizenship, and that’s certainly how I feel and how I encourage students to see themselves.

Can we say that children are the same anywhere in the world or can you see differences between different places? What are the differences between Czech and American children?

Children are definitely universal. I believe their development and human tendencies are exactly the same the world over, in mansions and huts alike. Of course, the local culture plays a role but less than you might think. I think you can start seeing cultural differences in the Elementary age, when children begin mirroring social mores in their communities, but still their needs and tendencies are universal, for example – at this age – the need for acceptance and understanding your place in the world. Montessori definitely saw this and wrote about it at length. This is why her method is so successful around the entire world – because it’s not based on local cultural or historical tradition, but on studying the children themselves.

You studied theatre and you like to attend theatre performances in your free time. How do you find Prague’s theatre scene? What are your tips?

Naturally, I miss lot of Prague’s theatre life as I don’t speak Czech! The English scene is quite small, of course, but very enthusiastic, and growing rapidly, especially in the past years. Fringe Fest – a weeklong festival of English-language theatre, is one of my favourite times of the year and we always attend multiple performances on each of its days; it’s a great way to find new performers and make connections. The Cimrman English Theatre is doing fantastic work and I’ve loved being introduced to those iconic Czech pieces in my language! And finally, I saw several stand-out performances through the Prague Shakespeare Company and Divadlo Na Prádle. There’s also several smaller companies doing excellent work.

What are your next plans?

For now, I am committed to stay at IMSP at least through June 2019. I love Prague and I can imagine living here for many years and starting a family here. Career wise, after I complete my MEd, I’m looking forward to embarking on the Montessori teacher training for Secondary Schools. Once I complete that training, I will be Montessori certified from birth to age 18, a rare achievement in the Montessori world. I also enjoy consulting with other schools so look forward to continuing this important work as well.

What are your tips for expats in Prague?

Marry a Czech, it makes life so much easier! But on a serious note, get connected. There are so many wonderful events and groups, centered around interests, hobbies, skills, family, study, and much more. The expat community in Prague is very dynamic and I believe anyone can find company and camaraderie in it. A good way to start is to monitor the Prague Expat Facebook groups – Crowd Sauce is one I’ve found terribly helpful.

 

The interview was published in Czech & Slovak Leaders magazine.

Kateřina Bečková: Svým dětem jsem chtěla zajistit nejlepší možné vzdělání

Příběh International Montessori School of Prague v sobě spojuje několik zajímavých světových trendů. Prvním trendem je glokalizace – kombinace globalizace a lokalizace, kdy globální akreditace American Montessori Society vytváří rámec, ale zároveň je škola přizpůsobena českému prostředí a podmínkám. Kateřina Bečková, zakladatelka a výkonná ředitelka říká:  „Musíme a zároveň chceme splňovat nejen americké akreditační standardy, ale zároveň zohlednit české prostředí a jeho specifika.  IMSP navštěvují děti 27 národností, polovina dětí však pochází z České republiky. Naše osnovy se tak musely upravit nejen s ohledem například na evropský metrický systém, ale i způsob výuky matematiky, ku příkladu postupy násobení či dělení, které jsou u nás specifické.“

Druhým trendem, na který bych chtěla upozornit, je příklad Kateřiny jako podnikatelky, v angličtině s přiléhavým výrazem „self-made woman entrepreneur“.  Ženské podnikání má svá specifika.  Na rozdíl od mužů, kteří se soustřeďují na podnikání v oborech, které jsou vnímány jako ekonomicky výhodné, jako je stavebnictví, elektronika či IT, ženy se častěji soustředí na podnikání v sociálních službách či drobném prodeji zboží.  Ženský typ podnikání je často znevýhodněn v přístupu k financím nebo technologiím a zároveň velmi regulován složitými legislativními normami.

Třetím významným trendem je problematika leadershipu a vzdělávání.  Na začátku nového školního roku vydala Česká manažerská asociace zprávu o tom, že konkurenceschopnost Česka by se mohla zvýšit, pokud by mělo více sebevědomých lídrů.  Standardní český vzdělávací systém na práci s lídry nemyslí, navzdory výzkumům, které tvrdí, že klíčové vlastnosti budoucích vůdců lze rozvíjet především do 10. roku dítěte!

Kateřina Bečková založila v roce 2002 soukromou školu International Montessori School of Prague.  Původním impulsem byla snaha zajistit kvalitní vzdělávání vlastním třem dětem.  Během 15 let se IMPS se stala jednou z nejlepších škol v České republice, s kapacitou 110 žáků ve věku od 15 měsíců do 13 let.  Škola dnes zaměstnává 16 učitelů na plný úvazek a 4 učitele na částečný. Kromě předškolního a školního vzdělávání IMSP nabízí rovněž družinu a zájmové kroužky. Učitelský sbor má mimo jiné specializaci na výtvarné umění, španělštinu, drama, hudbu, tělesnou výchovu a knihovnictví.

Kateřina se do budování školy pustila s energií a vizí jí vlastní.  Když ji potkáte, stěží byste uvěřili, že tato založením nesmělá žena je ředitelkou významné vzdělávací instituce a jejím posláním jepřinášet ucelený a holistický přístup ke vzdělávání, který připraví děti na budoucnost.

Kateřina je jedním z největších českých expertů na vzdělávání a Montessori problematiku, v rámci provozu školy si doplnila potřebné vzdělání.  Původně vystudovala ekonomii, následně si dodělala magisterské vzdělávání v oboru speciální pedagogika. Absolvovala program Montessori leadership a dále se kontinuálně vzdělává v oblasti leadershipu v České republice i zahraničí.

 

Kateřino, IMSP na jaře 2017 oslavila 15 let existence.  Jaké je ohlédnutí zpět?

Určitě bilancuji.  Jak bylo zmíněno, původně mým hlavním hnacím motorem pro založení školy byly mé děti.  Ty však již školu absolvovaly a těší mne, že jsou nejen pro další studium, ale i život jako takový dobře připravené.  Práce s dětmi stále mě však stále baví a naplňuje, jsem pyšná na naši školu a na stabilní a profesionální tým, který se mi podařilo vybudovat.  Mám pocit, že jsme dosáhli optimální velikosti a fungování.  Nemám ambici rozšiřovat školu o další pobočky, ani navyšovat počet žáků ve třídách či zvyšovat počet tříd.  Mám pocit, že tou těžkou fází budování jsme si prošli a položili jsme pevné základy.  Nyní se chceme soustředit na další zvyšování kvality.  Věnujeme se neustálému dolaďování v oblastech komunikace, zaměření na vyšší efektivitu, dosahování udržitelných výsledků s radostí.  Mám pocit, že takováto práce už je pro mne vlastně odměnou.  Nejnověji se soustředíme na definování nového poslání, s ním spojených hodnot a jejich přenosu do praxe.

Na co jsi v souvislosti s IMSP nejpyšnější?

Na všechny dosažené akreditace, protože jsme jediná plně akreditovaná škola Americké Montessori společnosti v Evropě.  Poslední akreditace, jak ta americká, tak česká, dopadly v hodnocení tradiční školní škály opravdu na výbornou.  Skutečnost, že máme naplněnou kapacitu rovněž vypovídá o naší kvalitě a oblibě.  Toho bych nedosáhla sama, opírám se o stabilní, profesionální tým akreditovaných kolegyň a kolegů.  Jsem hrdá i na naše prostory, naše škola má velkou zahradu o rozloze větší než 4000 m2 u lesa. Máme voliéru s ptáky, na zahradě ovocné keře a stromy a zeleninovou zahrádku, péče o rostliny a zvířata je integrální součástí naší výuky.

V neposlední řadě se nám daří z řad rodičů, příznivců školy a odborníků budovat komunitu, která dále šíří Montessori principy vzdělávání do české společnosti.

O problematiku Montessori vzdělávání je v České republice trvale velký zájem.  Tato metoda je vhodná nejen pro děti, ale i pro seniory.  V červenci tohoto roku Praha hostila Mezinárodní Montessori kongres.  Pro ty, kteří se ho nezúčastnili, podotknu, že se jedná o prestižní akci, která se koná jednou za čtyři roky a pražský kongres navštívilo 2000 účastníků a více než 100 odborníků z celého světa. V čem je problematika Montessori specifická?

Je důležité si uvědomit, že Montessori přístup není jen o pomůckách, ale hlavně o přístupu.  Jejím úskalím může být fakt, že na Montessori metodu není jediný patent a tak se stává, že často školy nakoupí pomůcky a hned si dávají „Montessori metodu“ do názvu.  Montessori metoda je o filozofii, jejím přenesením do praxe, o schopnostech učitele zvládnout pracovat jak s celou třídou, tak s jednotlivci.  Pomůcky samotné jsou až druhotné.

Druhou výzvou je fakt, že mnoho Čechů patří k zastáncům tradiční výchovy a je pro ně těžké důvěřovat zcela novému přístupu založenému na svobodné volbě.  Panuje předsudek, že metoda Montessori znamená chaos, ale opak je pravdou.  Někdy mi připadá, že jsme na děti docela přísní.

IMSP je leader v oblasti nových trendů ve vzdělávání. Které trendy vnímáš jako zásadní?

Pro mě jsou zásadní tři trendy: poznání vlastního jedinečného talentu, schopnost spolupráce a láska ke vzdělávání.  Při interakci s dětmi dbáme na celostní rozvoj dítěte, pomáháme jim pochopit a zároveň vyjádřit jejich jedinečnost. Učíme děti nejen řešit problémy, ale i efektivně spolupracovat.  Dnešní doba často klade důraz na rozvoj a prosazení jednotlivce, ale bez interakce a efektivní spolupráce s ostatními jednotlivec sám ve společnosti nic nedokáže.  Montessori staví na principu „pomoz mi, abych to dokázal sám“ od útlého věku.  I ty nejmenší děti se podílí na úklidu, přípravě svačin, jsou daleko samostatnější v komunikaci, ale i v hygienických návycích a schopnosti se o sebe postarat než jejich vrstevníci.  Věnujeme se jednotlivým složkám inteligence – sociální inteligenci, emoční inteligenci, pohybové inteligenci a morální inteligenci.  Pracujeme s hodnotami jakými jsou ku příkladu respekt, ohleduplnost, zodpovědnost, laskavost a velmi dbáme na celkovou integritu. V neposlední řadě zapojujeme vhodně i technologie, které budou hrát při vzdělávání čím dál tím větší roli.

Jak vnímáš sebe sama jako leadera?

Ve škole pracujeme s profilovými testy Dynamika talentu, stavíme na přirozeném talentu jednotlivců, nikoliv na získaných dovednostech.  Dle tohoto přístupu jsem profil „Trader“, jehož leadership je založen právě na dlouhodobých vztazích, péči o ostatní, budování komunity a je mi vlastní přístup, kdy do jednotlivých činností jdu společně s týmem.  Lidé se na mne mohou spolehnout, mám vždy dveře otevřené, jak pro tým, tak pro rodiče.  A nyní se učím více delegovat, chci se více věnovat strategickým rozhodnutí, nemuset se už tolik věnovat denní operativě.  Jak jsem již říkala, těším se na sdílení všeho, co se nám podařilo vytvořit, se širší komunitou, kterou pomáháme budovat.

Co radíš rodičům školních dětí v souvislosti se začátkem nového školního roku?

Jsem zastáncem dobré rutiny, která může ušetřit čas a energii.  Udělejte si dost času na spánek, následně na ranní vypravení, snídani, cestu, ať neprožíváte každé ráno stres.  Důvěřujte škole a dětem, ale udělejte si na ně dost času.  Zejména v začátcích, ptejte se nejen dětí, ale i učitelů a vedení školy.  Jste našimi partnery, my jsme tu pro vás.

Jaké jsou Tvé další plány a vize?

Mým posláním je přinášet celostní přístup ke vzdělávání, kde každé dítě může vyjádřit svou jedinečnost.  Konkrétně se snažím přinést výše zmíněné Montessori metody vzdělávání do naší země tak, abychom skutečně mohli aktivovat jedinečnost každého z nás. Již jsem mluvila o komunitě rodičů a příznivců, kterou budujeme a připravujeme pro ni sérii vzdělávacích workshopů. Více se chceme soustředit na práci s nejmenšími dětmi, kde vidíme největší potenciál.  Rodičům chceme poskytnout detailní návod na to, jak vytvořit Montessori domácí prostředí.  A samozřejmě dále budeme zlepšovat a revidovat veškeré postupy v rámci celostního přístupu ke vzdělávání. Jedním z problémů českého vzdělávání je nejen jeho koncentrace na znalosti a vědomosti, ale i velká rigidnost.

 

Rozhovor vznikl pro magazín Czech & Slovak Leaders.

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále