Posts Tagged ‘travel diary’

ATAIRU podruhé v Japonsku: Ztraceno v překladu

fullsizerender-kopie

Na naši druhou návštěvu Japonska se nelze dívat jen z jednoho úhlu pohledu. Různé věci jsme totiž prožívaly velmi odlišně. Na otázku: „A jak jste se vlastně měly?“ Tedy není jedna přímá odpověď… O některých věcech můžeme říct, že byly „Super!“ Některé však stále ještě vstřebáváme.

Jednak jsme jely do Japonska kvůli workshopům, které probíhají v rámci našeho prvního programu autentického leadershipu pro japonské manažerky, který jsme zahájily letos v září. Ty byly naprosto úžasné hned z několika důvodů: Atmosféra workshopů byla plná pozitivní energie i obohacujících diskuzí. Bylo to pro nás další potvrzení toho, že koncept a témata autentického leadershipu fungují bez ohledu na kulturu. Právě z toho jsme měly trochu obavy. Japonsko je v ženském leadershipu pozadu za Evropou a Amerikou a pro ženy je skoro nemožné skloubit práci a rodinu. Autoritativní přístup, který v japonském managementu převládá a je typický, je natolik tvrdý, že jsou postaveny před volbu „buď – anebo“. Potvrdilo nám to několik žen, které se buď do vlastního podnikání pustily, nebo se ve firemní hierarchii vypracovaly na vysoké pozice. Osobní příběhy těchto žen jsou silné.

Autentický leadership je o spolupráci. Jedno velké téma, o které nejen sdílíme při workshopech, ale sami jej prožíváme. Se všemi výkyvy, úspěchy a pády. Právě na naši spolupráci s Japonskem se hodí označení „zajímavé“ se všemi rozporuplnými pocity, které s tímto slovem máte spojené. Zcela odlišná kultura totiž výkyvům ve spolupráci dodává nový rozměr, který se učíme zvládat s odstupem a nadhledem. Dále v blogu se dočtete o čtyřech fázích, které jsou typické pro přizpůsobení se cizí kultuře. A protože ne vše je vždy růžové, i o tom chceme napsat, protože i to k životu patří. A taky věříme, že ty nejtěžší momenty jsou právě ty, které vás nejvíce posunou.

Takže jak jsme to tedy konkrétně prožívaly my? Vystihuje to Scarlett Johansson alias Charlotte v kultovním filmu Ztraceno v překlad, když říká: „I just feel so alone, even when I’m surrounded by other people.“

Kulturní adaptace je proces, který zažívá každý, kdo žije nějakou dobu v zahraničí nebo se jinak blíže potýká s jinou kulturou. Má čtyři fáze a my jsme nyní úspěšně prožívaly tu druhou…

  1. Honeymoon
  2. Frustration (Negotiation, Culture shock)
  3. Adjustment
  4. Acceptance (Adaptation)

img_2592img_2309

Z fáze 1 do fáze 2 – Z nadšení do frustrace aneb Japonský bizár opět útočí

Chtěly jsme zase psát blog plný vzrušujících zážitků a kulturních překvapení, takový, který bude napsán lehce a vtipně a s nadhledem. V září – při naší první návštěvě v Japonsku – to šlo lehce a tak nějak samo. Fascinace nás prostupovala od shora dolů, bylo neustále se čemu divit, co objevovat. Veškeré nadšení a okouzlení, které jsme zažívaly jsou typické pro první fázi kulturní fáze, nazvanou Honeymoon. Prostě líbánky.

I tentokrát jsme byly v neustálém údivu. Tím, jak je japonská kultura zcela jiná, tak vás rozhodně neomrzí. Třeba teplá sedátka na záchodě nás fascinují neustále – čím luxusnější místo, tím jsou teplejší, stejně jako makety jídel, které vidíte před většinou restaurací a bister, nebo nadšení do hry Bingo, kterou jsme hráli na vánočním večírku. Když si myslíte, že se do vlaku už nikdo nevleze, tak se šeredně mýlíte. Prosincová návštěva nebyla však jen o nějakém povrchním nadšení a údivu. Fascinaci nad různorodostí vystřídala frustrace a nedorozumění.

img_2680 img_2694

thumbnail_img_2957  thumbnail_img_2958

img_2744 img_2748 img_2759

„Všechno špatně…“

Jde ale o přirozenou věc. Druhá fáze „Frustration“ je opak – jste frustrovaní, iritovaní, cítíte se nepochopení, naštvaní, vidíte jen problémy…

Nebylo nám v tom dobře a nelehce se o tom píše. Jednak chceme být autentické a na rovinu, tato návštěva byla fakt náročná, na druhou stranu nechceme dělat ukvapené závěry, chceme tomu dát odstup a faktický základ. Někdy ale hrdost postrádá smysl. Zkušenosti a evropský mindset tady neplatí. Zažité vzory myšlení nám stěžují pochopit místo, kulturu a situace, ve kterých jsme. Hlavně se to nelehce píše, protože je to vše velmi zamotané a někdy prostě nevíte, čí jste. V hlavě se vám honí otázky typu: Kde jsou hranice mezi kulturou a charakterem člověka? Komu můžete věřit, když jsou meetingy jedno velké divadlo? Podle čeho poznám, kdo má pravdu? Tentokrát byla návštěva velmi energeticky náročná – tím, že věcem nerozumíte a snažíte se to nějak pochopit, nejde vám to, jste naštvaní a vykolejení, více se soustředíte, více se držíte na uzdě, … to vše vyčerpává.

Konec týdne, kdy už jsme si „diagnostikovaly“ fázi frustrace, se nám začalo dařit se na vše dívat trochu víc z nadhledu a odstupu a na problémy se dívat více věcně a fakticky. Právě to, že jsme věděly, jaké fáze kulturní adaptace jsou, nám pomohlo se „nebabrat“ se tak dlouho ve svých emocích. Když znáte vzorce fungování, pomůžou vám udržet si odstup. Stejně jako víte, že po bouřce se zase vyjasní.

Z fáze 2 do fáze 3 – Po frustraci přichází přijetí aneb Dolů…až na dno a zase nahoru…

Být na letišti nebylo nikdy tak příjemné! Po intenzivním týdnu plném „ups & downs“ jsme věděli, že už jsme zase na cestě „vzhůru“. Jedna z nejtěžších věcí na tom byla, že víte, že jste frustrovaní, že vás to ovlivňuje, že je to špatně a chcete z toho pryč, ale ono to prostě nejde… Co nás tedy drželo celou tu dobu? Společný cíl, který máme s Japonskem od začátku vyjasněný – společně stavíme mezinárodní firmu a také, že zatím je spolupráce přínosná a obohacující. Obohacující byly i samotné workshopy. Když se totiž jeden den bavíte ve firmách s manažery o tom, jak je téma ženského leadershipu v Japonsku důležité, ale upozaďované téma a pak vidíte, jak se účastnice programu posouvají, cítíte obrovské naplnění a smysl v tom, co děláte.

Také nám pomohlo, že jsme tam byly dvě, že jsme bydlely samostatně a že jsme se mohly vyventilovat, probrat prožívané situace a že jsme mezi sebou mohly situace odlehčit. Jsou to chvíle, kdy si uvědomíte, jak důležité je mít v týmu správně lidi. Díky těmto drobnostem se v prožívaných emocích nebabráte. A to je pak obrovská úleva a vzpruha.

Fáze 3 – Pochopení aneb Začínáme rozumět tomu, co se děje a proč

Fáze „Adjustment“ je o přizpůsobení se jiné kultuře, začnete více chápat, proč se co děje, odhalujete další a další vrstvy kultury a už to není o tom, že by vás to štvalo, ale spíš vám to začíná vše do sebe zapadat jako mozaika. Kousek po kousku, získáváte celý obraz a získáváte ztracený odstup. Tahle třetí fáze nám začala na letišti po odbavení a bezpečnostní kontrole.

img_2809img_2772

Fáze 4 – Přijetí a adaptace aneb Co nás ještě čeká

Poslední čtvrtá fáze „Acceptance“ je o přijetí kultury. Rozumíte tomu, co se děje, jste sžití a zase nadšení a fascinovaní tím, jak je kultura jiná a odlišná. Rozmanitost vás neděsí, ale fascinuje. Někdy to trvá týdny, měsíce, jindy roky nebo vůbec. Pořád ale nejsme na konci. Uvidíme.

ATAIRU in Japan no 2

Hlavně si zachovat zenový klid…

„The more you know who you are, and what you want, the less you let things upset you.“ To zas ve filmu říká Bill Murray a je to něco, co celkově velmi sedí na autentický leadership. Nastavování očekávání a neustálé zhodnocování a přehodnocování toho, co děláme je nutné. Jak s oblibou říkáme: „Je to proces.“ Pro nás samotné to nyní platí víc než kdy jindy.

Radka a Anežka    

img_2420

Neztrácíme dobrou náladu!

A ještě pár odkazů k tématu kulturní adaptace:

ATAIRU v Japonsku, den 8: Kulturní rozdíly v praxi

Geert Hofstede je ikona a jeho kulturní indexy skutečný pojem. Na základě solidního výzkumu (více k metodologii tady) identifikoval pět univerzálních kulturních dimenzí, kterými lze charakterizovat národní, regionální, komunitní, organizační a taky třídní kultury. Čtyři z nich – vzdálenost moci (power distance), individualismus (individualism), maskulinita (masculinity) a vyhýbání se nejistotě (uncertainty avoidance) – byly objeveny na základě šetření zaměstnanců IBM. Pátá – dlouhodobá orientace (long-term orientation) – byla získána z čínského výzkumu hodnot. Všechny dimenze jsou bipolární, jsou měřeny indexy, které mohou nabývat hodnot v rozmezí 0-100. V následujícím článku vám je představíme společně s tím, jak jsme je prožívaly a vnímaly my. Budete se divit, jak přesně to sedí.

zdroj: geert-hofstede.com/japan.html

Vzdálenost moci / Power Distance

Dimenze vztahu k autoritě měří míru nerovnosti, která je v dané společnosti očekávána, akceptována a upřednostňována.

Japonsko se se svým skóre 54 nachází na hranici, ale ještě stále patří ke společnostem, pro které je hierarchie důležitá. Japonci jsou si vždy vědomi různých pozic, které jsou dány společenskou nebo pracovní hierarchií. Jiné asijské země mají mnohem vyšší hodnocení a jsou tedy i více závislé na hierarchii společnosti, ve které žijí. Jen pro zajímavost, Češi mají v tomto hodnocení 57 bodů. Moment, máme jakousi představu, že právě Japonsko je mnohem více založená na hierarchii než my. Co je tedy „špatně“?
Japonskou hierarchii máme spojenou s pravidly ze světa byznysu. Dlouhá rozhodnutí ve velkých firmách jsou způsobena tím, že každá úroveň managementu v korporátní hierarchii musí rozhodnutí schválit. Paradoxně však nejde o to, že by hlavní slovo měl jen „ten jeden nahoře“, jak to bývá typické u společností se silnou hierarchickou strukturou, například v arabských zemích. Další důkaz, že orientace na hierarchii není tak silná je, že Japonsko vždy usilovalo o to být meritokracií, vládou nejschopnějších odborníků. V japonském vzdělávání se zdůrazňuje, že každý si je rovný a každý se může vypracovat, pracuje-li dostatečně tvrdě. Nicméně to platí pro muže, ne pro ženy.

A to vysvětluje mnohé – nejen vražedné pracovní nasazení od cca 9 ráno do 10 večer, ale i pocity méněcennosti, neschopnosti, nedostatečného uznání, se kterými bojují japonské ženy a se kterými jsme se my setkaly v rámci našich workshopů. (Postřehy z workshopů jsme zachytily v našem třetím blogu.)

Maskulinita – Feminita / Masculinity

Dimenze maskulinity a feminity se zaměřuje na obecné hodnoty ve společnosti, diferencuje je na základě přístupu k obecným cílům a smyslu života. Tzv. maskulinní kultury se orientují na výkon a úspěch, hrdinství či pokrok. Naopak feminní kultury se zaměřují mezilidské vztahy, péči o sebe, jiné lidi i prostředí a kvalitu života.

Se skóre 95 si bere Japonsko prvenství jako nejmaskulinnější společnost na světě. Nicméně v kombinaci s kolektivismem se projevuje v soutěživosti ne mezi jednotlivci, ale skupinami. Od dětství, kdy proti sobě soutěží při sportovních aktivitách po dospělost, kdy mezi sebou bojují konkurenční firmy. Zaměstnance v Subaru pohání touha být lepší než Toyota, Toyotu pohání být lepší než jakákoliv lepší automobilka.

Projevem maskulinity je touha po dokonalosti v materiálních produktech (ve výrobě), ve službách (např. hotelnictví nebo restauratérství) a promování a prezentaci (např. balení dárků, food styling). Touha po dokonalosti se dennodenně projevuje v každém aspektu jejich života, a tak i notoricky známý workshoholismus, se kterým máme s Japonskem spojený, je rovněž ukázkou maskulinity.

Malý příklad touhy o dokonalost, který jsme zažily: řada Japonců nemluví anglicky ne proto, že by se anglicky nikdy neučili nebo by neuměli nic říct, ale protože jejich angličtina není perfektní. Až dosažené mistrovství jim dovolí „jít s tím ven“.

Uvolněná atmosféra workshopu

Nároky vznikající z maskulinní orientace japonské kultury jsou velmi náročné pro ženy – nejen nastavené pracovní normy a očekávání, ale také téměř nemožnost skloubit pracovní a osobní život dohromady. Již od dětství jsou ženy vychovávány v tom, že jejich role je podporující, tedy vychovat děti a vytvářet manželovi, který buduje kariéru, zázemí. Není zde prostor pro jejich vlastní sny, a „dreaming big“ nebo „thinking outside the box“ je vlastně příliš odvážné, až opovážlivé.

Jeden z důvodů, proč je pro nás téma ženského leadershipu v Japonsku velkou výzvou. Řada žen, které si své místo vybojovaly věří, že jde v podstatě o transformaci celé společnosti. A to už je nemalá výzva.

Individualismus – kolektivismus / Individualisms

Dimenze individualismu či kolektivismu zachycuje, v jaké míře lidé v dané kultuře jednají jako nezávislí jednotlivci či jako členové sociálních skupin. Záleží, zda se lidé vnímají prostřednictvím „JÁ“, nebo „MY“. V kolektivistických kulturách převládá silný pocit příslušnosti ke skupině. Lidé se zde rodí do skupin, jejich postoje a názory jsou přímo řízeny skupinovou příslušností a lidé jsou silně loajální s těmito skupinami. Nejenže jednají tak, aby nepoškodili svoji skupinu, ale přebírají odpovědnost i za ostatní členy své skupiny. Důležitá je harmonie a konsenzus. V těchto společnostech má silnou roli rodina, s pevnými vazbami mezi příbuznými. V individualistických kulturách hrají významnější roli hodnoty osobní svobody a nezávislého rozhodování. Lidé zde inklinují spíše k vytváření většího množství poměrně slabých vazeb. Vztahy jsou flexibilnější a méně závazné. Splnění úkolu a efektivita má přednost před vztahy.

Japonsko získává na škále individualismu-kolektivismu 46 bodů, což znamená, že tíhne ke kolektivismu. Projevem je důležitost skupinové harmonie nad pohodlím a spokojeností jednotlivce. Rovněž je pro ně důležité neztratit před ostatními tvář.

Z naší zkušenosti to je perfektní prezentace benefičního spolku. (Zážitky z benefičního oběda jsme poznamenaly do minulého blogu.) Kdyby snad nebylo vše dokonalé, došlo by k pomluvě a ztrátě důvěry. A napravovat jednou pokaženou reputaci rozhodně není jednoduchá záležitost. V porovnání se sousední Čínou nebo Jižní Koreou však Japonsko nemá tak silné kolektivistické tendence. Češi se také pohybují uprostřed, s 57 body jsou však blíže k individualismu.

Z otce na syna – tradiční paternalistické pojetí rodiny má v Japonsku silnou tradici. Z pohledu žen, se kterými jsme pracovaly, jde o těžké rozhodnutí, zda si vybrat cestu kariéry a „dělat, co je baví“ nebo se starat o rodinu. Při tom by rády o obojí, což není z naší zkušenosti neslučitelné.

Zajímavé je, že firemní loajalita je mnohem spíše projevem individualismu. Lidé si jednu firmu na celý život vybírají sami kvůli sobě.

Z pohledu a zkušenosti západní kultury bývají Japonci považováni za kolektivistickou kulturu, naopak podle standardů ostatních asijských zemí jsou vnímáni jako kultura orientovaná mnohem více na jednotlivce. Jak hodně záleží na úhlu pohledu a zkušenosti! Vnímáte to také?

Je asi jasné, jaký pohled máme my. Každodenním projevem kolektivismu nám byla naše obchodní partnerka. Dříve než něco rozhodla, často se ptala na názory druhých – ať už šlo o nás, členy japonského týmu nebo svého manžela.

Vyhýbání se nejistotě / Uncertainty Avoidance

Naše oblíbené a nejsilnější téma! J Kdo je připraven, není překvapen, říká se. S připraveností a tím spojeným časováním jsme, jak jste jistě vyčetli z minulých blogů, měly „menší“ problém.
Tato dimenze se zaměřuje na zacházení společností s neurčitostí, reakce na nejistotu a nebezpečí a interpretaci budoucnosti.
Index vyhýbání se nejistotě vyjadřuje míru, v jaké jsou jednotlivé kultury ochotny tolerovat nejistotu a jakou mají potřebu předcházet a zabraňovat situacím, které nejistotu vyvolávají. Společnosti s vysokou hodnotou tohoto indexu mají jen nízkou ochotu operovat s nejistotou.
V praxi to znamená vytvářet velké množství pravidel, existuje zde množství zákonů, kontrolních mechanismů a tabu, jak formálních, tak neformálních. Stálost struktury totiž nejistotu výrazně redukuje.
Můžeme ovlivnit, co se stane v budoucnosti? Asi ne všechno, ale to co půjde, to ovlivníme, na to se připravíme. Takové je Japonsko. Na škále dosahuje hodnoty 92, což zemi řadí na přední místa. Ač to může znít nesmyslně, má to co dělat s přírodními katastrofami, kterým Japonsko často čelí – od zemětřesení, tsunami přes tajfuny po sopečné erupce. Maximální připravenost platí nejen pro tyto krizové situace, ale projevuje se denně. Vše je plánované, společenské události se řídí jasným protokolem, v dopravě vše jezdí na čas, vlak zastavuje na centimetr přesně, lidé se řadí do spořádaných řad, v kavárně vám nedají více mléka do kávy, k sushi nedostanete extra porci sójové omáčky. Pravidla jsou pravidla. Bez diskuze. Prostě to tak je.
Spoustu času tedy Japonci stráví plánováním a zvažovaním rizik a následným vyhodnocením a byrokratickým vyplňováním kontrolních dokumentů. Že by to byl jeden z důvodů, proč v práci tráví tolik času?
Jakkoli se nám zdá japonská kultura velmi moderní a hi-tech, vyhýbání se nejistotě ji řadí mezi konzervativní společnosti. Na druhou stranu, když už dojde ke změně či inovaci – je dokonalá.

Dokonalý je nejen servis, ale i jídlo!

Dlouhodobá orientace – krátkodobost / Long Term Orientation

Dimenze dlouhodobé orientace značí vyrovnanost společnosti s vlastní minulostí, poučení se z chyb a historie a reakce na současné výzvy a rozvoj. Kultury s nízkým skóre ctí tradice a na inovace se dívají s respektem. Kultury s vysokou hodnotou přijímají sociální a jiné změny jako výzvu, například jsou nakloněny k novinkám a technologiím ve výuce.

Japonci s 88 body opět berou první příčky. Znamená to, že svůj život vnímají jen jako střípek či kamínek v mozaice v dlouhé historii svého národa i lidstva jako takového. Z tohoto úhlu pohledu jde o jistou osudovost, se kterou přistupují ke svému životu i k jeho účelu. Nevěří v jednoho boha, který by byl vnímán jako spasitel, lidé žijí své životy podle ctností a praktického příkladu, který se osvědčil v minulosti. Díky tomu je téma dlouhodobé udržitelnosti Japoncům blízké a svým způsobem vrozené. To, co dělám, nedělám je pro sebe, ale v návaznosti na tradici k věcem přistupuji tak, aby v nich mohly pokračovat i budoucí generace. Na druhém spektru jsou umístěny například severské evropské státy, které jsou prosociálně orientované a progresivní například ve vzdělávání.

Tak co? Poznáváte v tom Japonsko?

Pro nás byl poslední den plný love-hate pocitů. Naše kulturní nastavení se ukázalo jako limitující. Obdivujete Japonce pro jejich smysl pro přesnost a čas a ve stejnou chvíli je za to nenávidíte. „Copak je 5 minut tak velký problém a drama?!“ Určitě ten pocit znáte, něco se vám líbí, máte to rádi, ale ve stejnou chvíli vás to neuvěřitelně rozčiluje a vysiluje. Po sedmi dnech tedy přišla krize. Bezpochyby má na našem rozporuplném pocitu i únava a vyčerpání. Přiznejme si, že 4 hodiny denně spánku je minimum proto, aby se z vás za chvíli nestalo zombie.

Zvenčí i zevnitř. Noční výhledy na Tokio.

Večer a celý náš výlet zakončujeme opět v 26. patře. Tentokrát při večeři s obchodními partnery. Tato honosná večeře do japonské kultury zapadá, tedy, že na prezentaci a kontextu (kde jste, co jíte, co máte na sobě, jak se chováte) záleží.

Tak ahoj, Japonsko, v prosinci se uvidíme zase!

Radka & Anežka

Loučíme se za deště a příchodu hurikánu.

ATAIRU v Japonsku, den 6 a 7: Kulturní nedorozumění a zenový klid

Je víkend a my si snad i trochu odpočineme. Jedeme na benefiční oběd s dress codem white dress, vypadá to na netradiční zážitek. Na cestě se dozvídáme, že během oběda proběhne také módní přehlídka japonského módního návrháře. Je to opravdový zážitek. Akce navíc probíhá v 64. patře v mrakodrapu na Roppongi ve high-class klubu, se vstupem pouze pro členy.

Vzhůru do oblak, do 64. patra.

Módní přehlídka návrháře Tadashi Shoji

Odpoledne probíhá v duchu nakupování dárků a večer si dopřáváme masáž. Den nemůžeme zakončit lépe.

Shibuya 渋谷区 je Times Square Tokia. Nevíte, dam se diva dřív.

V neděli si dáváme od zběsilosti velkoměsta oddych. Jedeme navštívit rodinu naší obchodní partnerky do Shizuoky. Město leží na pobřeží pod legendární horou Fuji. Poznání rodiny a pozvání domů je pro nás velkou ctí. Poznáváme velkou část rodiny, ochutnáváme to nejlepší domácí japonské jídlo. Učíme se taky něco málo z japonského jazka nové slovíčko: [dajskí], což znamená „miluju“. Pak pořád dokola opakujeme „Sushi dajskí“ To jídlo nám bude fakt chybět!

Shizuoka a její neustále se měnící oblaka.

Člověk cítí posvátnost místa v každém kousku těla. Oproti rušnému Tokiu je to až neuvěřitelný kontrast.

Některá místa v sobě skrývají tajemství. Třeba jako Miho-no-Matsubara v Shizuoce.

V Shizuoce navštěvujeme buddhistický chrám a po stezce bohů se vydáváme na procházku piniovou alejí k moři. Je to prý jediné místo, odkud vidíte horu Fuji s oceánem. Vycházka to byla nádherná, máte pocit, že jste v jiném světě, v jiném čase. Vnímáme zenový klid a načerpáváme novou energii, kterou nám město, jetlag i naše nezastavitelné tempo bere. Kontrast mezi klidem a rychlostí je nepopsatelný, svým způsobem fascinující (jak dokáží dvě protichůdné věci dlouhodobě fungovat), ale rovněž zarážející a vyčerpávající (vytváří to jakési vnitřní napětí). Skoro za tmy přicházíme k oceánu. A taky se blíží hurikán, takže nám hora Fuji zůstala zahalena v mracích.

Ještě, že to není naše poslední návštěva Japonska! Domů do Yokohamy se vracíme shinkanzenem. Ty vlaky jsou skvělé, jezdí rychle a na vteřinu přesně. O to víc nás překvapuje, že je Japonci představili světu v roce 1964 na Olympijských krách v Tokiu. S jakou technologickou novinkou přijdou při těch v roce 2020?
Radka & Anežka
P.S. V příštím blogu pro vás na Hofstedeho kulturních indexech shrneme kulturní šoky i naše love-hate dojmy.

ATAIRU v Japonsku, den 4 a 5: Jak jsme do země vycházejícího slunce přinesly emoce

Podle nadpisu to vypadá to, že Japonci nic neprožívají. Na jednu stranu to tak vlastně je (z našeho evropského pohledu), ale není fér generalizovat, protože na druhou stranu Japonci jsou velmi citliví. Jen emoce nedávají moc najevo, vlastně skoro vůbec. Dnes vám chceme ukázat, jak jsme dvoudenní workshop autentického leadershipu viděly my.

Začali jsme na čas. V Japonsku chodí na čas všichni. Nebo ještě dřív. Když se řekne, že workshop začíná v 10 a účastnice tedy mají přijít asi kolem tři čtvrtě, část z nich přijde už o půl. S časem není radno si zahrávat, což je pro nás velká lekce.

Japonci jsou obecně velmi přesní a racionální, smysl pro předvídatelnost je tady hluboce zakořeněný v historii.

Následkem velkých přírodních katastrof, které Japonsko zažívá a kterým nemůže zabránit, se ve všech ostatních věcech snaží o maximální předvídatelnost – byznys schůzky začínají na čas, vlaky chodí na čas, řada, ve které se čeká na vlak má přesný tvar a směr a vlak zastaví taky přesně na značce, vše má svá přesná pravidla a očekávané reakce, nic vás nemá nepřekvapit. Teda nás to překvapuje velmi, ale právě snaha zabránit nečekanému a být vždy připraven je něco, co mají Japonci ve svém DNA. Velmi přesně to vystihují kulturní indexy, ve kterých Geert Hosftede identifikoval pět univerzálních kulturních dimenzí, jimiž lze charakterizovat národní, regionální, komunitní, organizační a taky třídní kultury. K Hofstedemu se ještě budeme vracet. Více si můžete přečíst zde.

Tohle je pan výpravčí, který je přesný jak švýcarské hodinky a hlídá každou vteřinku.

Vlak zastavil naprosto přesně. A kdyby vám nebylo náhodou jasné, jak řadu stáčetm až vás tam bude hodně, žádný strach, v Japonsku myslí i na to.

Zabezpečení bezpečného prostředí jsme se v přípravě zaměřily tak, aby dovolilo japonským manažerkám zaměřit se na sebe a otevřít se. Součást autentického leadershipu je v první řadě být schopen vést sám sebe, což v praxi znamená objevit své talenty a vášně, pojmenovat a umět pracovat s vlastními strachy a limitujícími vzorci a ujasnit si své poslání.

Žen ve vedení firem v Japonsku moc není. Dominance maskulinity se projevuje nejen ve světe byznysu, ale i v rodině. Zdá se to jako malichernost, ale právě tyto to kulturní danosti jsme velmi řešili s překladatelkou, která má na vyznění zásadní vliv, protože do překladu dokáže zahrnout i jemnosti jazyka v kontextu dané kultury. Co a jak říct, aby se ženy otevřely citlivým tématům vlastních strachů a vymanili z očekávání okolí nebo tlaků kultury?

Podařilo se. Došlo i na slzy, a to hned první den odpoledne.

Pohledem Radky: Prvním překvapením pro mě bylo, že práce se strachy byla výrazně důležitější než jindy. Pracovat se strachy je zásadní v každém případě. U Japonek však přiznání vlastní strachů a uvědomění si, že s nimi lze pracovat a přetvořit je, zvlášť rezonovalo. Vyzařoval z nich pocit osvobození. Druhým překvapením bylo, jak rychle se otevřely a byly ochotny jít do hloubky. Vzhledem ke specifikům japonské kultury mě to fakt překvapilo.

Celé to bylo pro každého z nás silný zážitek.

Po workshopu se loučíme s každou účastnicí workshopu malým dárkem. Každé z nich jsme přivezli Porigami od české designérky Terezy Hradílkové, v němž každá našla osobní vzkaz. Na této transformační cestě totiž nejsou samy.

Porigami. Propojení české a japonské kultury v jednom přání

Při spolupráci s Japonci se na obou stranách se učíme vzájemnému porozumění, pochopení odlišností kultur, s čímž jde ruku v ruce komunikace. Jedna věc je teorie. Víte, jak fungujete vy, jak funguje jiná kultura. Rozumíte proč to tak je. Ale v praxi je to najednou opravdu náročné. Učíme se komunikovat, jednat, chovat tak, abychom se naší různorodostí nezklamávali, ale obohacovali. A každopádně je potřeba říct na rovinu, že tento proces vyžaduje hodně vědomé práce, času, energie a trpělivosti. Ale stojí to za to.

Radka & Anežka
P.S. Jak zaznívá v poslední větě, mezikulturní spolupráce není vůbec lehká záležitost, a tak více příběhů chystáme do příštího blogu.

ATAIRU v Japonsku, den 3: Jak jsme měly sushi k snídani a zahájily první program autentického leadershipu v Japonsku

Dlouhý spánek nám pomohl překonat jet leg. V našem případě znamená dlouhý spánek asi tak 4, maximálně 5 hodin. Člověk prý jetlag překoná po tolika dnech, o kolik hodin je posunutý. To není úplně dobrá vyhlídka, protože dřív než jej překonáme, budeme na cestě zpátky.

Den začínáme snídaní. Naši hostitelé nám připravili miso polévku, sushi a ovoce. Sushi k snídani?! Je to definitivně nová zkušenost dát si po ránu na lačno rybu, ale proč ne, zkusit se má všechno. Je to překvapivě dobré.

Po poledni vyrážíme do Tokia. Naše obchodní partnerka se jde do salonu obléknout do kimona. Je to pro ni velká věc. Kimono se dneska nosí jen při slavnostních příležitostech. Je to velký den nejen pro ni, jakožto naši ATAIRU partnerku v Japonsku nebo pro nás, protože opravdu působíme mezinárodně, ale i pro všechny Japonky, které se programu přihlásili. Aby si člověk uvědomil tu důležitost, je potřeba vzít v potaz jak byznys kulturu, tak tradiční výchovu, která upřednostňuje muže. 

Před zahájením máme chvíli čas nasát atmosféru města. Stále koukáme ze strany na stranu, div si nevykroutíme hlavu. Naštěstí máme s sebou kolegu z japonského týmu. Bez něj bychom byly zcela ztracené.

Večerní zahájení je naprosto strhující zážitek. Slavnostní zahájení probíhá v 26. patro městského centra, které je ve středu města a výhled do okolí je dech beroucí. Jen si to představte: Jste v 26. patře a stejně jak vysoko je vaše tělo, i vaše mysl se odpoutává od země, od každodenních povinností, přemýšlíte nad tím, co doopravdy chcete, vlastní limity necháváte dole.

Ve víru Tokia!

Vítejte v Tokiu!

Snít, vymýšlet své vlastní plány, stavět vzdušné zámky – to je něco, co není japonským ženám dovoleno. Už od dětství je jim vtloukáno do hlavy, že nesmí vyčnívat z davu, není vhodné říkat vlastní názor, nebo být příliš sebevědomá a jít vlastní cestou. O to větší symboliku v sobě 26. patro nese.

V 26. patře je vše připraveno!

26. patro… Podívejte se z okna a představte si svoji budoucnost. Co vidíte?

Radka mluvila o autentickému leadershipu na vlastním příkladu. Od začátku jsou s námi překladatelky, což pro nás přináší výzvy, třeba v podobě práce s časem nebo v překladu tak citlivého tématu. Thinking outside the box je pro nás poměrně běžná záležitost, avšak pro japonské ženy je to už příliš. A právě v těchto momentech mají překladatelky nenahraditelnou roli.

Pohledem Radky: I když jste v prostředí s kompletně jiným kulturním mindsetem, vnímám každou účastnici jako lidskou bytost. Každá z nich bere své rozhodnutí vydat se na cestu vlastní změny vážně. Zároveň hodně očekávají. Je to nemalá zodpovědnost.

Večer se blíží ke konci. Všichni se chtějí fotit. Velká skupinová fotka seriózně, jedna bláznivá, (všichni tak zvláštně piští a jsou naprosto ve svém živlu), a pak ještě spoustu malých skupinovek. Je to bláznivé. Trochu jako na Karlově mostě… S timingem jsme to úplně nevychytali, takže budovu opouštíme za doprovodu ostrahy, která za námi zamyká každé dveře a vyprovází nás až na ulici.

Překvapuje nás, jak rychle se lze naladit na stejnou vlnu s lidmi, kterým nerozumíme, které neznáme, kteří mají zcela jiné kulturní zázemí. Je čas jít spát. Zákeřný jetlag nás však propouští do říše snů až po třetí ranní.

Radka & Anežka

P.S. Talenty, vášně a strachy. Jak se projevují v ženském leadershipu v Japonsku? Na příště připravujeme dvojblog o dvoudenním workshopu – emocích, kulturních limitech a rozdílech.

ATAIRU v Japonsku, den 2: První dojmy? Vlhko, sushi a hi-tech záchody

První věc po 11hodinovem letu je refresh na toaletě. Japonské záchody jsou ale totálně hi-tech. Fascinuje vás to na obrázcích (schválně si vygooglete „japanese hi-tech toilet), ale když to máte naživo… To je teprve něco. Můžete si všechny vychytávky vyzkoušet doopravdy. (Asi se začínáte děsit dalších řádků, co? Ale nebojte, o záchodech je jen jeden, trochu delší – odstavec).

Poprvé, podruhé, potřetí,… pořád vás to baví. Většinou máte několik způsobů, jak spláchnout. Taky máte možnost zapnout si nějakou melodii, abyste měli soukromí (nevadí, že dveře mají dole díru a záchody jsou nahoře propojené). A pak je tam několik dalších tlačítek – zadek vám to umyje, vyfouká a skoro i napudruje (u kluků na záchodech jsme nebyly, pánové tedy prominou). Jo a můžete si volit intenzitu proudu a foukání. N-E-CH-Á-P-E-M-E. Narazili jsme na záchody, kde je v každé kabince na dámách sedačka pro batole.

Umyje, vyfouká, napudruje a ještě vám u toho zahraje písničku aneb ovládání japonských hi-tech záchodů

Pro vaše batole…

Možná se vám zdá, že záchodovému tématu věnujeme příliš mnoho prostoru, ale prostě nedá se jinak… autenticky sdílíme. 🙂

Další věc, která nás překvapila je vysoká vlhkost. Navíc prší jako z konve, což tomu moc nepřidá. Cítíme únavu, protože jsme v letadle moc nespaly, a tak jsme rády že se na ubytování dostáváme bez zbytečných průtahů. Všude běží klimatizace, a i přesto je stále dusno.

Každopádně, potřebujeme čas na aklimatizaci. Na pár hodin usínáme, máme takovou „malou noční“. Odpoledne naplánujeme zahájení prvního programu autentického leadershipu pro japonské manažerky, kvůli kterému jsme tady, a dva dny workshopů, mezitím si dáváme odpolední svačinu. Jak jinak než sushi! Chutná skvěle. Dát si sushi v Japonsku je povinnost. Asi se ho přejíme. 🙂

fullsizerender-3

Sushi na snídani, na oběd i k večeři!

Než se nadějeme, náš rozsekaný den na „mini-dny“ se blíží ke konci. Je devět večer a odcházíme na večeři do čtvrti China Town v Yokohamě, kam nás bere naše obchodní partnerka. Trochu absurdní, že v Japonsku jíme čínskou kuchyni, že? Mezitím spolu probíráme všechny ty zvláštní pocity, které zatím z Japonska máme. Pořádek, decentnost, klid, kulturní indexy, kýč ve výlohách obchodů i na obalech nebo v reklamách. Mírnost, která je cítit ze všeho, co nás obklopuje, zatím námi rezonuje nejvíc. Vše vypadá, jako by se trochu scvrklo. Hlavně teda lidi. 🙂

img_0477

Na otázku: Tak jaký to v tom Japonsku je?, ještě nedokážeme úplně odpovědět. Chce to víc času. I když už teď je jasné, že nám těch 8 dní stačit nebude.

Radka & Anežka

atairu-v-japonsku_zeleny-caj

Když má zelený čaj svou barvu i sílu, s jetlagem se bojuje hned lépe!

P.S. Příště už budou japonské manažerky.

ATAIRU v Japonsku, den 1: Jak se z toho nepo**** aneb Autentický Leadership v praxi

Pondělí ráno. Letíme do Japonska. Jakože do Japonska! Pro obě z nás poprvé. Po 4 dnech v Londýně odlétáme do Tokia, kde ATAIRU spouští svůj první program autentického leadershipu pro japonské manažerky. Večer před tím vše naplánujeme. Obě však máme problém s odhadem času. Právě proto, že to víme, dáme si na cestu nějakou rezervu, ať vše stihneme. Nechat si uletět letadlo kvůli vlastnímu zpoždění by byla ukázka naprosté nezodpovědnosti. Vyrazily jsme pozdě, ale pořad dobrý.

Přichází první problém: nemůžeme se dostat do metra. Je přeplněné. Nic na tom, že jsme v Londýně obě bydlely. Je ale pondělí půl 9 ráno, a tak se není čemu divit. Situaci trochu podcenily. Potkáváme našeho známého z víkendové konference Fast Forward Your Business. Ještě že tak. Na Holbornu vysedáme s tím, že přestoupíme na jinou linku, když na nás Ed křičí: „Come back, come back. No interchange to Picadilly!“ „Počkat, počkat co?“ A jsme zpátky v metru. Prý nějaké výluky. OK, měníme tedy trasu. Čas běží. Rychle reagujeme na změny, které přicházejí.

Když už sedíme v tom posledním metru, myslíme si, že už nás nic nepřekvapí. Máme dost času, těšíme se na kafe na letišti. No way. Nejdřív self-check-in hlásí chybu. Pak paní letuška při odbavování zavazadel bez emocí sděluje, že nám zrušili letenku. Nenastoupili jsme totiž v Praze, ale letíme přímo z Londýna. Začíná jít do tuhého. Zbývá hodina do odletu. Krizovou situaci řešíme na customer care British Airways. Vypadá to mizivě.

Pohledem Anežky: Radka bere situaci do svých rukou. Je klidná, zacílená a odhodlaná odletět. Já tomu věřím taky, dělám si trochu srandu, že vzrůšo musí být, ale silou vůle se snažím zpomalit čas a zrychlit výkon customer care týmu.

Hlavně se z toho nepo****

Střih. O 9 hodin později:

Jsme v letadle. Po 9 hodinách práce, pokusu o spánek a filmech (seznam doporučených filmů: Eye in the Sky, Eddie The Eagel, Captain America: The Civil War) ještě stále nejsme v cílové destinaci. Nemůžeme spát. Ani po sklence vína to prostě to nejde.

To, že jsme odletěly, nebylo díky nějakým super schopnostem (nejsme avengeři), jde o kombinaci několika věcí:

Pohledem Anežky: Radka šla k věci, zůstala klidná, nevyšilovala. Pro mě to znamená, že jsem nevyšilovala ani já, ani kolegyně Anet na telefonu, která musela byt rozhozená víc než my s Radkou dohromady, nevyšiloval ani Bob na customer care a mohl odvést skvělý servis.

Pohledem Radky: Řešila jsem v podstatě dvě možné reakce: buď seřvu Boba za to, že nám zrušili letenku, nebo se zaměřím na odlet. Rychle jsem si vyhodnotila, že vylít si zlost na Boba nám letenku nevzkřísí. Dala jsem tedy jasně najevo, že jde o urgentní situaci, ale být v klidu a usmívat se zároveň znamenalo, že se Bob soustředil na to nás během 30 minut dostat zpátky na palubu.

Nakonec jsme to kafe stihly, i když jen do ruky. Společně jsme si procvičili dvě lekce autentického leadershipu v praxi:

  1. Jak zvládnout únos amygdaly, že neodletíme. Aneb, jak reagovat v ohrožení a nepodlehnout zkratovému jednání.
  2. Nebýt obětí žádné situaci. Vždy máme možnost vědomě reagovat.

Takže jak říkají Britové: Keep Calm & Carry On

Radka & Anežka

P.S: V příštím díle se podělíme o první dojmy z Japonska: vlhko, sushi a japonské manažerky.

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále