Eva Štefanková

Co-author and Managing Director of LeadIN s.r.o. Slovakia

Eva v bodech
  • Vede LeadIN na Slovensku
  • Specializuje se na hluboké sebepřijetí a práci se strachy
  • Působila manažerských pozicích v oblasti HR i na mezinárodní úrovni
  • Vystudovala psychologii
  • Mimo práce s organizacemi se věnuje i terapeutickým metodám, spolupracuje s PhDr, Urbišem
  • Žije s rodinou v Bratislavě

PŘÍBĚH EVY

Eva vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.Po ukončení studia působila dvanáct let v prostředí nadnárodních společností a zastávala několik profesionálních leaderských rolí v oblasti lidských zdrojů.

Na konci roku 2011 se ocitla na rozcestí, kde se intenzivně věnovala otázce dalšího směřování, hledání smyslu a cesty udržitelného úspěchu. Po absolvování terapie tmou pod vedením PhDr. Urbiše se v roce 2012 rozhodla vydat na cestu, v rámci které se spojilo podnikání a poslání. Eva se začala intenzivně věnovat hlubokému rozvoji člověka a stala se autorkou transformačních programů, v kterých provází své klienty cestou sebepoznání, sebepřijetí a nacházení osobní svobody.

Svojí prací naplňuje své poslání, vědomě podporuje vytváření nové kultury vztahů a komunity lidí, znajících svou unikátní hodnotu, schopných rozvíjet svůj potenciál, neohroženě spolupracovat a podporovat se ve vzájemné prosperitě. Posouvání hranic možného, dosahování vyšší kvality života skrze vytváření vnitřní kotvy je její vášní.

V současnosti se jako majitelka a leaderka společnosti LeadIN na Slovensku věnuje i etablování autentického leadershipu, osobní transformaci, rozvoji talentu v regionu střední a východní Evropy.

Eva aktuálně žije se svou rodinou v Bratislavě.

leadincenter.com

 

Poznejte filozofii ATAIRU

Věříme, že když leadeři prohloubí svou vnitřní motivaci, odbourají limitující postoje a předají tuto zkušenost dále, budou jejich týmy do budoucna udržitelné.

Jak formujeme leadery?

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále