Ivo Večeřa

External Partner

Ivo v bodech
  • Odborník na komunikaci
  • Zaměřuje se na ovlivňování, konflikt a partnerské vztahy
  • Studoval v Praze a Moskvě
  • Má zkušenosti z Evropského parlamentu a McKinsey
  • Je ženatý a má 2 děti

PŘÍBĚH IVA

Ivo je odborník na komunikaci, zejména její stinné stránky. Už během studia překladatelství a tlumočnictví ho fascinovala nedokonalost komunikačního procesu. Během dosavadní kariéry – jako konferenční tlumočník v evropských institucích, specialista a vedoucí komunikačního oddělení pražské kanceláře McKinsey & Company, nebo nezávislý komunikační poradce – měl nespočet příležitostí zkoumat, testovat a vysvětlovat mechanismy a dynamiku rozhodování, ovlivňování a konfliktu. Ve své práci se specializuje na krystalizaci myšlenek a záměrů, plánování a podporu důležitých interakcí a řešení a prevenci vyhrocených profesních i soukromých situací. Své znalosti shrnul v modelu autentické komunikace, který je dnes nedílnou součástí transformačních programů ATAIRU.

Poznejte filozofii ATAIRU

Věříme, že když leadeři prohloubí svou vnitřní motivaci, odbourají limitující postoje a předají tuto zkušenost dále, budou jejich týmy do budoucna udržitelné.

Jak formujeme leadery?

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále