Nápověda pro týmový One-pager

One-pager zachycuje nejdůležitější strategické priority firmy, jednoduchou, přehlednou a srozumitelnou formou pro širokou škálu čtenářů. Cílem One-pageru je zpřístupnit v maximálně jednoduché podobě strategii firmy všem zaměstnancům. Je potřeba zvolit pro jaký časový horizont je One-pager určen - krátkodobý (1-2 roky), dlouhodobý (3 a více let).

Poslání

Co je smyslem vaší firmy vedle toho, že samozřejmě chcete vytvářet zisk? Je to důvod, proč jako firma existujete, jaký chcete dlouhodobě mít dopad.

Konkrétní příklady

  • Alza: Tvoříme svět, kde každý může prožít radost z nákupu myšlenkou a doručení teleportem.
  • Crestyl: Turning unique places into fantastic neighborhoods
  • ATAIRU: Posilujeme adaptivitu společnosti tím, že rozvineme a znásobíme počet lídrů.

Ambice

Ambice je dlouhodobá vize firmy a vyjádření, čeho chce vaše firma ve svém podnikání dosáhnout. Je to ambiciózní a aspirační vyjádření toho, jakým směrem se chce firma posunout v budoucnosti. Může jít o tržní pozici, o hodnocení zákazníků nebo o objemový nebo finanční cíl.

Strategický pilíř (nápověda k celému pilíři)

O jaké hlavní priority se vaše firemní ambice opírá. Doporučujeme 2 až maximálně 4. Formulujte tak, aby je dokázali pochopit všichni zaměstnanci vaší firmy.

Metriky úspěchu

Jak poznáte, že se vám podařilo danou prioritu splnit. Buďte maximálně konkrétní. Je důležité, aby zvolené parametry byly měřitelné nebo vyhodnotitelné.

Klíčové iniciativy

Jaké jsou klíčové projekty a aktivity, díky kterým docílíte naplnění dané priority.

Co ještě potřebujete k naplnění strategie (tzv. umožňovače)

Co vám efektivně umožní, pomůže naplnit strategii. Jaké další nástroje, přístupy, potřebujete k tomu, abyste dosáhli klíčových iniciativ a naplnili svoji strategii. Neházejte odpovědnost jen na jiné okolnosti, ale dívejte se, co můžete i sami ovlivnit.

Hodnoty společnosti

Doplňte hodnoty vaší firmy.


Poslání

Ambice

Strategický pilíř (nápověda k celému pilíři

Strategické priority

Metriky úspěch

Klíčové iniciativy

Co ještě potřebujete k naplnění strategie (tzv. umožňovače)

Hodnoty společnosti