TOP 3 chyby českých lídrů v adaptivitě

Více než 400 lídrů českých firem jsme se zeptali na to, jaké chyby vnímají jako nejvíce ohrožující jejich business
Svět se velmi rychle mění a s ním se mění i byznys. Firmy, které chtějí v
dnešním stále komplexnějším prostředí přežít a prosperovat, budou
muset nejen využívat vhodné digitální nástroje a automatizované procesy,
ale také se začít na věci dívat nově a nově také začít vést své zaměstnance.

Více na sem proklik na článek Digitální adaptivní organizace