Leadership Games: YEMI AD, Zakladatel JAD Productions. Jak uspět ve světové konkurenci.

Radka Dohnalová v rozhovorech s českými leadery tak, jak je neznáte.

Leadership 1. část

Game 2. část