Leadership Games: YEMI A. D. Jak uspět ve světové konkurenci

Radka Dohnalová v rozhovorech s českými leadery tak, jak je neznáte.

Leadership 1. část

Game 2. část