Eliška
Morávková

 Visual Identity & Events


Eliška má v ATAIRU na starosti vše, co je spojené s vizuální identitou firmy a pomáhá s marketingem. Má ráda úkoly, kde může zapojit svoji kreativitu, hlavně pokud jde o vizuální stránku věci. 


Zkušenosti

Eliška studuje magisterský obor Historické sociologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.


Osobně

Velmi důležitý je pro ni pocit harmonie v mezilidských vztazích, ať už jde o kolektiv v ATAIRU, přátele nebo rodinu.

Co mě v ATAIRU baví 

“Na práci v ATAIRU oceňuji širokou škálu možností pro rozvíjení vlastních osobních talentů. Naše firma je v tomto směru velmi flexibilní a rozdělení práce přizpůsobuje podle potřeb seberealizace každého z nás. Díky práci v ATAIRU jsem zjistila, co mě skutečně baví a kam chci v životě profesně směřovat.”