Petr 
Beneš

External Consultant, Trainer, Facilitator


Jako partner ATAIRU působí Petr V pozici odborníka na začínající inkubátory po celém světě a pomáhá oživit inovativní obchodní modely mnoha tvůrců nápadů. Pracuje jako výkonný kouč, který podporuje jednotlivce a týmy, aby využili jejich silné stránky a uvolnili jejich potenciál. Je také spoluautorem vývoje programu Disruptive Leadership Inside Out a pohání klienty k hlubšímu sebevědomí a osobní integritě.


Zkušenosti

Během své více než 20leté kariéry v bankovnictví působil Petr na rozhraní obchodu a technologií. Zastával různé role CXO v českých bankách jako GE Money Bank a Česká spořitelna v České republice i v Polsku, USA a Thajsku, kde měl na starosti otevření nové banky na zelené louce. V roce 2016 spoluzaložil 6D, konzultantský butik, který se zabývá dopadem digitalizace na podnikání, společnost a hodnoty a chování jednotlivců.