Autentický leadership:
Využít naplno svůj talent

Poznat sám sebe, své silné stránky a umět je využít. Naučit se komunikovat a spolupracovat s různými typy lidí a vědět, jak je motivovat. To je podstata autentického leadershipu. Ukazuje a učí, jak si udržet stabilní výkon, a přispívá k celkové spokojenosti v profesním i osobním životě. Na úrovni organizací pak autentický leadership pomáhá vychovávat zralé a odolné lídry a budovat zdravou firemní kulturu.

“Návrat k autenticitě je jako návrat domů. Poznání a pochopení sebe sama a uvědomění si vlastních cílů a směřování se stává naším vnitřním kompasem po celý život.”

Lucie Winklerová

Koncept ATAIRU autentického leadershipu vznikl na základě harvardského výzkumu z roku 2011, na kterém se podílela i zakladatelka a CEO ATAIRU Radka Dohnalová. Autentický leadership pracuje s vnitřní motivací lidí. Ta odráží nejen naše talenty, potřeby a preference, ale také naše cíle, směřování a nám přirozený způsob spolupráce a komunikace s ostatními.

“Věřím, že dnes ničeho nedosáhneme bez spolupráce s ostatními. Právě porozumění naší vnitřní motivaci nám usnadňuje pochopit, jak různorodá je motivace druhých. Autentický leadership pomáhá lídrům vytvořit lepší místo pro spolupráci jak v týmech, tak i ve firmách.”

Katarína Kotíková

Chcete budovat úspěšné týmy a organizace, kde lidé znají své silné stránky a dokážou dospěle komunikovat a reagovat?

WORKSHOP #1

Talenty
& Resilience

Jak pracovat se svými talenty

Objevíte své přirozené talenty a činnosti, při kterých vytváříte největší hodnotu s nejmenším úsilím.

Jak si vybudovat psychickou odolnost

Zjistíte, jaký mindset vám pomůže zvládat výzvy a práci pod tlakem, i to, jak si zdravě nastavovat hranice a naučit se říkat “ne”.

WORKSHOP #1

Talenty
& Resilience

Jak pracovat se svými talenty

Objevíte své přirozené talenty a činnosti, při kterých vytváříte největší hodnotu s nejmenším úsilím.

Jak si vybudovat psychickou odolnost

Zjistíte, jaký mindset vám pomůže zvládat výzvy a práci pod tlakem, i to, jak si zdravě nastavovat hranice a naučit se říkat “ne”.

WORKSHOP #1

Talenty
& Resilience

Jak pracovat se svými talenty

Objevíte své přirozené talenty a činnosti, při kterých vytváříte největší hodnotu s nejmenším úsilím.

Jak si vybudovat psychickou odolnost

Zjistíte, jaký mindset vám pomůže zvládat výzvy a práci pod tlakem, i to, jak si zdravě nastavovat hranice a naučit se říkat “ne”.