Připravujeme lídry i organizace na budoucnost

Lídři jsou ti, kteří ovlivňují organizace, podnikání a tím společnost. V ATAIRU věříme, že aktivováním jejich autenticity a adaptivity, dokážeme lídry a firmy připravit na budoucnost a přispět tím k udržitelné společnosti.

Jsme průvodci jednotlivců, týmů i firem

Pracujeme s lídry a týmy v globálních organizacích i ve startupech. Stavíme na našich talentech a silných stránkách. Vedeme týmy k lepší spolupráci a komunikaci v hybridním prostředí. A podporujeme firmy, aby byly více flexibilní, inovativní a připravené na současné i budoucí výzvy.

Svět se velmi rychle mění a s ním se mění i byznys. Firmy, které chtějí v dnešním stále komplexnějším prostředí přežít a prosperovat, si budou muset osvojit nový mindset a nové dovednosti. Nejde jen o dnešek nebo zítřek. Jde o schopnost přizpůsobit se jakékoli, v tuto chvíli nepředstavitelné situaci a zůstat relevantní.

Radka Dohnalová
Founder & CEO


ATAIRU znamená
partner a průvodce na cestě k novému

Slovo pochází z řeči domorodého brazilského kmene. 

Autentický leadership:
Využít naplno svůj talent

Poznat sám sebe, své silné stránky a umět je využít. Naučit se komunikovat a spolupracovat s různými typy lidí a vědět, jak je motivovat. To je podstata autentického leadershipu. Ukazuje a učí, jak si udržet stabilní výkon, a přispívá k celkové spokojenosti v profesním i osobním životě. Na úrovni organizací pak autentický leadership pomáhá vychovávat zralé a odolné lídry a budovat zdravou firemní kulturu.

“Návrat k autenticitě je jako návrat domů. Poznání a pochopení sebe sama a uvědomění si vlastních cílů a směřování se stává naším vnitřním kompasem po celý život.”

Lucie Winklerová

Koncept ATAIRU autentického leadershipu vznikl na základě harvardského výzkumu z roku 2011, na kterém se podílela i zakladatelka a CEO ATAIRU Radka Dohnalová. Autentický leadership pracuje s vnitřní motivací lidí. Ta odráží nejen naše talenty, potřeby a preference, ale také naše cíle, směřování a nám přirozený způsob spolupráce a komunikace s ostatními.

“Věřím, že dnes ničeho nedosáhneme bez spolupráce s ostatními. Právě porozumění naší vnitřní motivaci nám usnadňuje pochopit, jak různorodá je motivace druhých. Autentický leadership pomáhá lídrům vytvořit lepší místo pro spolupráci jak v týmech, tak i ve firmách.”

Katarína Kotíková

Chcete budovat úspěšné týmy a organizace, kde lidé znají své silné stránky a dokážou dospěle komunikovat a reagovat?

Adaptivní leadership: Uspět i v budoucnosti

Adaptivita je o balancování stabilních a dynamických prvků v organizaci. Na jedné straně stojí zisk, struktura a řád, na druhé straně stojí poslání firem, autonomie týmů a schopnost inovovat. Pokud chtějí být lídři a organizace dlouhodobě úspěšní, potřebují správně vyvažovat to, čemu v ATAIRU říkáme adaptivní tenze.

Z našich zkušeností víme, že firmy a lídři jsou většinou silní právě v těch stabilních prvcích a potřebují spíše rozvíjet ty dynamické. V komplexním a nepředvídatelném světě je nutné přizpůsobit se novým podmínkám a naučit se rychle reagovat na změny. Jedině tak je možné dlouhodobě a udržitelně budovat úspěšné týmy, i celé organizace. 

V ATAIRU programech na míru přinášíme témata a inspiraci,  jak změny v organizacích úspěšně realizovat.

ATAIRU: Unikátní koncept, obsah i komunita

Udáváme trendy v leadershipu

Jako první jsme v České republice představili autentický leadership a spustili dlouhodobé programy založené na práci s vnitřní motivací lidí.

Jako jediní jsme se v roce 2013 zaměřili na systematický rozvoj ženského leadershipu a stále jej podporujeme našimi programy pro ženy.

Mezi prvními jsme se zaměřili na Adaptivní leadership a definovali nové dovednosti lídrů a organizací potřebné pro budoucnost.

Připravujeme kontraintuitivní obsah

Snažíme se vždy přinést něco nového: Obsah, který změní vaše myšlení, vaše postoje a usnadní vám adaptaci na nové prostředí. Reagujeme na aktuální dění a každý firemní program stavíme na míru. Obsah se opírá o naši vlastní expertízu, průzkumy a zkušenosti tisíců lídrů z celého světa, se kterými jsme dosud spolupracovali.

Budujeme jedinečnou komunitu lídrů

S každým, kdo prošel naším programem, zůstáváme v kontaktu. Ať už se rozhodnete pro účast v mastermind skupinách, setkání s dalšími absolventy, nebo si připijeme na ATAIRU narozeninové párty, chceme vás dále vídat a vzájemně propojovat pro akceleraci vašich znalostí, nové nápady a nová obchodní partnerství. 

Talentová dynamika

Osobnostní diagnostika Talent Dynamics se primárně zaměřuje na vrozené talenty a silné stránky jednotlivců. Test ukáže, kde leží váš přirozený potenciál a  co jsou vaše výzvy při spolupráci a komunikaci s ostatními. V týmech a firmách pomáhá tento nástroj budovat důvěru a otevřenost. Talent Dynamics využívají podnikatelé, lídři a organizace po celém světě. 

TIMELINE

2013

Založení ATAIRU

První mezifiremní program Autentického leadershipu pro ženy ve spolupráci s Odyssey a Muriel Anton (ex CEO Vodafone)

2014

Startujeme talentové programy pro firmy

Expandujeme a startujeme programy Autentického leadershipu na Slovensku ve spolupráci s Evou Štefánkovou

2015

Spouštíme program Autentického leadershipu pro muže

Spuštění programu pro top management

Vzniká projekt Leadership Games a zahajujeme spolupráci s YEMI A.D.

2016

Působíme mezinárodně  - Tokio, Londýn, Moskva

2017

Jako spíkři se účastníme konference s Peterem Diamandisem, kde přinášíme pohled na nové dovednosti budoucích lídrů

Vzniká partnerství ATAIRU s 6D Academy

2018

Spouštíme Exponenciální program Disruptive Leadership Inside Out ve spolupráci s 6D

Rosteme a expandujeme do Litvy a Norska

Vzniká partnerství ATAIRU s Rogerem Hamiltonem, autorem Talentové Dynamiky a světově uznáváním mentorem

2019

Začínáme vytvářet programy zaměřené na Adaptivní leadership

Jsme ve FORBES: titulní článek o zakladatelce ATAIRU Radce Dohnalové

2020

Spouštíme programy Adaptivního leadershipu

Zahajujeme vysílání ATAIRU TV

Patříme mezi 10 nejlepších firem zaměřených na leadership v Evropě

2021

Jsme vybráni jako Nejinovativnější Leadership společnost v České republice

Vzniká partnerství ATAIRU s PwC a zahajujeme společný projekt Digitální adaptivní organizace

Naše know-how využívají
firmy z celého světa

Témata, na která se zaměřujeme

Leadership a týmová spolupráce

Vyjednávání - Delegování - Tvorba dohod Řešení konfliktů - Asertivní jednání

Organizace připravené na budoucnost

Vyjednávání - Delegování - Tvorba dohod Řešení konfliktů - Asertivní jednání

Firemní kultura  a hodnoty

Vyjednávání - Delegování - Tvorba dohod Řešení konfliktů - Asertivní jednání

Nejinovativnější Leadership společnost v České Republice 2021

Patříme mezi 10 nejlepších firem zaměřených na leadership
v Evropě 2020

3000+

Leaderů prošlo našimi programy

300+

Firem využilo našich služeb

30+

Zemí, ve kterých vzděláváme