Digitální adaptivita není buzzword, ale nutnost

Co to znamená, když se řekne digitální adaptivní organizace? K úspěchu v dnešní době potřebujete určitou výbavu – na jedné straně to jsou digitální nástroje a automatizované procesy, na druhé straně je to ale také i správný mindset. Proto se PwC spojilo v otázce digitální adaptivity s ATAIRU. PwC pomáhá firmám se digitalizovat a digitálně se vzdělávat, ATAIRU jim ukazuje cestu, jak digitalizaci ve firmách využít a jak s ní pracovat.

Přesto, že se české firmy a jejich vedení o svoji digitalizaci snaží, z únorového průzkumu PwC a ATAIRU vyplývá, že jsou stále spíše analogové a jejich firemní kultura je fixní. Jen málo firem se dnes dokáže vyhnout papíru a papírové komunikaci. Dalšími oblastmi, ve kterých se firmám nedaří, jsou pak data management, rozdělení pravomocí a zodpovědností za sdílená data a ve schopnosti predikovat dopady svých kroků na základě historicky dostupných dat. Nedostatky se pak dotýkají i přístupu k zaměstnancům – například nabízená školení bývají často pouze jednorázová a zaměstnanci se s technologiemi učí jen ve chvíli, kdy jsou implementovány nově. Na rozvoj znalostí už pak firmám často nezbývá čas nebo chybí motivace.

,,Řada firem do digitalizace v posledních letech investovala nemalé prostředky. Přesto často nevidí požadovaný efekt. Často je to proto, že do nových změn nedostatečně zapojují své zaměstnance. Nevěnují dostatek úsilí k tomu, aby se zaměstnanci s novými nástroji dostatečně sžili a dokázali je využít na 100 %. Ve výsledku pak mohou být i investice do digitalizace jen vyhazováním peněz,” říká partnerka poradenské společnosti PwC Olga Cilečková.

ODKUD ALE ZAČÍT?

Otázkou pro řadu manažerů je stále otázkou, jak vlastní tým motivovat k tomu, aby se rozvíjel, měl chuť inovovat svoji práci a k inovacím přistupoval pozitivně. V konceptu Digitálně adaptivní organizace, tak jak ji chápeme v PwC a ATAIRU, pracujeme se 3 klíčovými posuny, které je ve firmách nutné udělat.

  • Od nastavení k realizaci –  cestou ven z minulé krize bylo snižování nákladů a zvyšování efektivity. Řešením té aktuální je digitalizace. A je potřeba s ní pracovat neustále, změny nemá smysl odkládat nebo jejich implementaci otevírat jednou za kvartál.
  • Od komunikace k interpretaci – pokud změny správně komunikujete, lidé ví, co budou obnášet a co jim mohou přinést. Pokud změnu správně interpretujete, pochopí vaši kolegové, co bude potřeba, aby i oni změnili a co změna přinese jejich práci a povinnostem a pokud znají vize a strategii společnosti, mohou změny i sami navrhovat.
  • Od digitalizace a adaptivity k integrovanému přístupu – v byznysu panuje obrovská míra optimismu, manažeři ale dobře vědí, že cesta k úspěchu je vratká. Je tedy potřeba, aby nejen vedení, ale každý ve firmě disponoval alespoň základními digitálními dovednostmi a chápal svoji zodpovědnost s nimi spojenou.  Cílem je pak takzvaný citizen led approach. Změny navržené z vrchu jsou důležité, ale nestačí.
     

JAK DRŽET TEMPO PODLE KONCEPTU DIGITAL ADAPTIVE

„V ATAIRU definujeme adaptivitu jako proces bilancování stabilních a dynamických prvků.  Mezi ty stabilní cíle patří například zisk, hierarchie nebo kontrola a plánování. Mezi ty dynamické zase poslání, autonomie, empowerment a řada dalších hodnot, které vedou k větší inovativnosti a flexibilitě. Ukazuje se přitom, že většina leaderů je na tom velmi dobře v oblasti stabilních prvků, s těmi dynamickými se ale často musí sami učit,“ říká CEO a zakladatelka ATAIRU Radka Dohnalová.

V únorovém průzkumu PwC a ATAIRU se přitom ukázalo, že nejslabší hodnocení udělili šéfové sami sobě v oblasti empowermentu. „Výsledky nejsou špatné, většina firem se o digitální adaptivitu svým způsobem snaží. Leadeři věří, že jejich kolegové vědí, jaké jsou hodnoty jejich společnosti a benefity, které přinášejí zákazníkům. Na druhé straně ale vědí, že svým kolegům neposkytují dostatek prostoru a času na to, aby mohli ve své práci experimentovat a hledat nové cesty k úspěchu,“ doplňuje Dohnalová.

COVID-19 PROBUDIL CHUŤ VĚCI MĚNIT

Firmy si teď již jasně uvědomují, že projít digitální transformací je otázka přežití. Přes 50% procent generálních ředitelů věří, že jejich firma v  dalších třech letech poroste, pokud rychle a úspěšně provedou digitální transformaci. Důraz na potřebu digitalizace ještě umocnil COVID-19. „To jsme mohli sledovat na výsledcích globálního průzkumu generálních ředitelů. Ukazuje se, že pro šéfy firem je dnes  digitalizace jednoznačně nejdůležitějším cílem investic, a to jak ta externí, která jim umožní poskytovat business zcela jiným způsobem, tak i ta  interní, která ve firmách zvyšuje efektivitu. Své výdaje na digitalizaci dnes plánuje zvýšit takřka každý. Téměř polovina ředitelů dokonce o více než 10 %, ten posun je obrovský,” upozorňuje partnerka ve společnosti PwC, Olga Cilečková.

Digitalizace přitom podle Cilečkové začíná už tím, že se zbavíte papíru. Nejen pro to, že by se jednalo o zastaralé médium, ale také proto, že právě papír vás nutí se do kanceláře vracet a brání vám ve využití nových technologií.

V každé čtvrté firmě, proto je dnes na stole otázka využití automatizace procesů. Buďto ve fázi průzkumu možností a výhod, které by technologie přinesla, nebo již ve formě pilotního projektu. Tyto společnosti budou velmi pravděpodobně ve svých cílech brzy mnohem dál. Další čtvrtina firem již RPA využívá. Kdo nechce zůstat v pomalejší polovině trhu, měl by co nejdříve začít.

„Podobně je na tom celá řada dalších procesů. Přístup k technologickým inovacím v České republice se podle toho, co sledujeme, láme někde v polovině. Zatímco online přístup k dokumentům je dnes v českých firmách takřka samozřejmostí, v oblasti RPA, AI nebo Data quality se asi v polovině lámou,“ komentuje aktuální trendy Olga Cilečková.

JAK TEDY ZAČÍT?

Příležitostí, jak dosáhnout digitální adaptivity, je celá řada. Důležité je přitom nezapomínat na to, že musí zahrnout všechna tři hlavní témata – digitalizaci, digitální upskilling zaměstnanců i adaptivitu.  Pokud ještě váháte, jak na to, můžete se podívat na web www.pwc.cz/dao.