Leadership Games: Marian Jelínek. Jak motivovat k nejlepším výkonům

Radka Dohnalová v rozhovorech s českými leadery tak, jak je neznáte.

Leadership 1. část

Game 2. část