Staňte se lepším lídrem a lídryní: Na jaře pro vás spouštíme čtyři programy

Vydejte se s námi tento rok na cestu, na jejímž konci se stanete lepším lídrem nebo lídryní. Ve vedení ostatních, ale i sami vůči sobě. 

Na jaře pro vás spouštíme čtyři programy a k vybraným z nich chystáme živou ochutnávku: Autentický Leadership pro ženy (ochutnávka), Autentický Leadership pro muže (ochutnávka)program pro seniorní lídry Disruptive Leadership Inside Out (ochutnávka) a Autentický Leadership pro ženy top manažerky (ochutnávka už proběhla). Níže najdete další informace o jednotlivých programech a možnost registrovat se.


Autentický Leadership pro ženy 

Začátek programu: 15. května
Ochutnávka: 28. března od 18:00 v Animiak Hub

Zveme vás do programu, ve kterém rozvíjíme ženský leadership a autenticitu. Jeho cílem je dovést ženy ve vedoucím postavení k větší sebejistotě, odolnosti a rovnováze mezi profesním a soukromým životem.

Program se zaměřuje na oblasti sebepoznání, vedení týmů a komunikace, osobního brandingu a nových dovedností lídrů.

Pomůžeme vám nalézt vaše silné stránky a váš přirozený styl spolupráce a komunikace s ostatními. Naučíme vás, jak profesionálně řešit náročné situace, pracovat s emocemi, zdravě si nastavovat hranice a nenásilně se prosazovat v mužském prostředí.

V programu využíváme osobnostní diagnostiku Talent Dynamics.

100 % účastnic by program doporučilo svým kolegyním.


Autentický Leadership pro muže

Začátek programu: 11. dubna
Ochutnávka: 7. března od 18:00 v Animiak Hub

Unikátní leadership program pro muže ve vedoucích pozicích a zakladatele firem. Dozvíte se, jak být dobrým lídrem v každé situaci a co se od vás očekává v době, kdy se společnost i organizace zásadně mění a rostou požadavky na nové dovednosti manažerů.

Úkolem lídra, a tedy i vaším úkolem, je umožnit sobě a svému týmu hladké fungování tak, abyste společně přispívali k úspěchu a výsledkům celé organizace. Co ale dělat, když narazíte na nespolupráci a nesoulad v týmu, dostáváte se do situací, se kterými nemáte zkušenosti, nebo už nestačí to, co jste doposud uměli a znali?  

Zveme vás na cestu, která vede k lepšímu sebepoznání a ukotvení vašeho vlastního směřování. Redesignovaný program v sobě zahrnuje prvky Autentického leadershipu a nové dovednosti lídrů, jako jsou vedení a motivace lidí v online prostředí nebo práce s komplexitou a nepředvídatelností.

V programu využíváme osobnostní diagnostiku Talent Dynamics.

U 64 % účastníků okolí vnímá jejich posun jako lídrů.


Disruptive Leadership Inside Out

Začátek programu: 18. května
Ochutnávka: 27. března od 18:00 v Animiak Hub

Seniorní lídři dnes stojí před výzvou transformovat firmy na digitální ekonomiku a nové způsoby práce. Než ale začnou se změnami uvnitř firmy, musí začít se změnami u sebe samých. Program kombinuje vlastní seberozvoj s rozvojem firmy, a to prostřednictvím nových poznatků a trendů ze světa businessu, technologií a psychologie.

V programu začínáme pohledem dovnitř: jaké jsou moje hodnoty, názorové ukotvení, co mi dává smysl. Jako člověku i jako lídrovi. Teprve když máte jasno sami v sobě, můžete ve firmě vystupovat s přirozenou přesvědčivostí jako autentický lídr, startovat změny a podporovat kulturu experimentování a inovací. A také se stále zdokonalovat, věnovat se vzdělávání sebe i lidí okolo, pružně podnikat a vést firmu k větší adaptivitě. 

Pomůžeme vám nahlížet na věci z jiných perspektiv a pochopit širší kontext. Zjistíte, jak disruptovat stávající byznys, jak navazovat nová partnerství nebo jak proměnit data ve zdroje nových příjmů. 


Autentický Leadership pro ženy top manažerky

Jediný program autentického leadershipu v České republice, který podporuje a rozvíjí ženy z nejvyššího vedení firem a členky představenstev českých i nadnárodních společností.  Program se zaměřuje na témata spojená s leadershipem na nejvyšších úrovních a změnami v byznysu i ve společnosti.

V programu vám ukážeme, jak uspět v tomto mimořádně náročném a nepředvídatelném prostředí (tzv. V.U.C.A. světě).  Dozvíte se, co jsou delty v leadershipu a jaké nové dovednosti je nezbytné získat, abyste změny dokázaly ustát a využít je pro rozvoj byznysu.

Rádi vás přivítáme do společnosti dalších top manažerek, které v bezpečném a otevřeném prostředí sdílí osobní zkušenosti a inspirují se navzájem. 

Reference účastníků programů

„ATAIRU je program, do kterého jsem vstupovala poměrně skeptická. Přineslo mi to hodně. Jsem mnohem více trpělivější s lidmi a tolerantnější směrem k nim, protože dokážu daleko lépe rozpoznat, v čem jim je dobře a v čem zase ne. Ale hlavně jsem si já sama uvědomila skrz svůj talent, v čem vynikám a v čem ne – a že to není špatně, když nevynikám. Mnohem více si vnitřně věřím, snažím se dělat si odstup od práce a věcí, které mě zaručeně „rozhodí„ a podívat na to s nadhledem. Z každého workshopu jsem odjížděla s nějakým aha-efektem, který byl ale poměrně významný."

Lenka Zákoucká
Head of HR, Kostal Kontakt Systeme GmbH
účastnice Autentického Leadershipu pro ženy

„ATAIRU Authentic Leadership je program, který se zásadně vymyká konkurenčním programům v tom, že nenucenou, ale velmi intenzivní formou adresuje otázky sebereflexe a osobního rozvoje lídra. Pokud chcete aby váš management chytil druhý dech a změnil přístup k běžně používaným principům fungování, Authentic Leadership program je tou správnou volbou pro váš tým. Jako lídra mě nejvíc těší, že program nastartoval velice aktivní přístup mých podřízených k seberozvoji, jelikož jim otevřel nové horizonty.”

Ronald Lipták
Head of NN IT Hub, NN
účastník Autentického Leadershipu pro muže

„Program opravdu dokázal disruptovat moje myšlení. Uvědomil jsem si, jak velmi důležité je věci zkoušet, pilotovat nové projekty, design thinking a také jak je důležité, aby byl lídr vidět. V rámci programu jsem si dokonce odpilotoval projekt, který jsme ve firmě skutečně implementovali. A to už vůbec nemluvím o naprosto skvělé příležitosti networkingu se skupinou inspirativních lídrů a lektorů projektu."

Martin Záklasník
ex-CEO, E-ON
účastník Disruptive Leadership Inside Out

„Pro vstup do ATAIRU programů jsem měla dva důvody. Prvním je osobnost Radky Dohnalové a naše osobní setkání, při kterém mi o ATAIRU vyprávěla. Jakmile jsem jako finanční ředitelka vše prostudovala a analyzovala, věděla jsem, že v ATAIRU kurzu nesmím chybět. Druhým důvodem byla báječná společnost žen z vedoucích pozic, které mě inspirovaly a pochopila jsem, že všechny čelíme podobným problémům, i když pracujeme v různých firmách. Po kurzu jsem si začala mnohem více všímat silných stránek lidí v mém týmu. Teď všichni děláme věci s mnohem větší lehkostí a nadšením. A já osobně jsem si úplně jinak uspořádala diář. A to tak, abych se mohla věnovat nejen práci, ale i rodině a našemu malému synkovi. To byl pro mě největší přínos kurzu.“

Lucie Urválková
Financial Director & Vice-Chairman of the Board, Uniqa
účastníce Autentického Ledareshipu pro ženy top manažerky