Tři hrozby, které brání inovacím a změnám

Současná doba nám dává jednu jistotu - nutnost inovovat a zavádět změny je silnější, než kdykoliv předtím. A to nejen v technologiích, ale i v dovednostech, které my a naši lidé máme.

Náš živý výzkum, do kterého se během vysílání ATAIRU LEADERSHIP TV zapojilo přes 2 800 manažerů z více než stovky českých firem, od start-upů po nadnárodní společnosti, pomohl identifikovat 3 hlavní hrozby, které snahu firem o inovace a zavádění změn mohou sabotovat a na které je potřeba se zaměřit.

Hrozba č. 1: Nízká úroveň psychologického bezpečí zabíjí inovace

Když se lidé cítí bezpečně a mohou bez obav z negativních důsledků sdílet vlastní návrhy nebo zpochybňovat status quo, je pravděpodobnější, že firmy budou rychleji inovovat.

Zjistili jsme ale, že 76 % lidí ve firmách v České republice má problém se v práci ozvat a nejslabšími oblastmi psychologického bezpečí jsou strach z experimentování a dělání chyb, a to kvůli případnému neúspěchu, jak je vidět v grafu.

Inovace se ale neobejdou bez experimentování, různých úhlů pohledů a učení se z chyb. Znepokojující také je, že téměř ve všech ukazatelích psychologického bezpečí jsou na tom ženy hůře než muži.

Hrozba č. 2: Lidé nemají energii a kapacitu realizovat změny

Pokud se změny nebudou dít právě teď, dokonalá bouře může nepřipravené firmy smést.

Výzkum ukázal, že:

  • 9 z 10 manažerů v České republice honí příliš mnoho zajíců,

  • nejvíce priorit mají lidé ve středním managementu a tým lídři, kteří jsou za realizaci změn ve firmách odpovědní a důsledkem toho je jejich únava a chybějící kapacita.

Řešením by mohlo být více delegovat.

  • Pro 37 % manažerů je ale rychlejší, když si věci udělají sami,
  • 29 % nemá na koho delegovat,
  • 23 % říká, že nedelegují, protože k tomu nejsou lidé v jejich týmu vybavení.

A tím vzniká nekončící začarovaný kruh.

Hrozba č. 3: Nedostatečná mezitýmová spolupráce

Všechny zásadní změny se musí dít napříč firmou. K tomu je zapotřebí psychologicky bezpečné prostředí, které podporuje mezitýmovou spolupráci.

Ve firmách v České republice je ale míra psychologického bezpečí výrazně vyšší v týmech než v celé firmě. Někde je dokonce rozdíl až 45 %. A to může být jeden z klíčových problémů při zavádění inovací.

33 % dotázaných také uvedlo “slaďování priorit mezi týmy“ jako oblast číslo jedna, na kterou se chystají zaměřit nejdříve.

Před firmami a jejich manažery tedy momentálně stojí několik úkolů, které mají za cíl posílit prostředí psychologického bezpečí, které je otevřené změnám a inovacím, ve kterém týmy spolupracují a lidé mají dostatek energie a kapacity realizovat změny.

Jak na to vám ukážeme v letošní ATAIRU LEADERSHIP TV: Change Challenge. A vy tak budete připraveni na to, co přijde.