Leadership Games: Pavel Řehák, CEO VIGO Investments. Jak najít smysl v tom, co děláme.

Radka Dohnalová v rozhovorech s českými leadery tak, jak je neznáte.

Leadership 1. část

Game 2. část