Leadership Games: Pavel Řehák. Jak najít smysl v tom, co děláme

Radka Dohnalová v rozhovorech s českými leadery tak, jak je neznáte.

Leadership 1. část

Game 2. část