Ivo 
Večeřa

External Consultant, Trainer, Facilitator


Ivo je odborník na mechaniku komunikace, zejména jejích stinných stránek. Už během studia překladatelství a tlumočnictví si začal všímat nedokonalostí komunikačních procesů. 

Ve své praxi se zaměřuje na prevenci a řešení komunikačně náročných situací. V ATAIRU se, kromě vedení workshopů, primárně stará o obsahovou správnost programů.


Zkušenosti

Jako tlumočník v institucích EU, komunikační specialista a vedoucí komunikačního oddělení v pražské kanceláři McKinsey & Company nebo nezávislý komunikační poradce – měl nespočet příležitostí studovat, verifikovat a vysvětlovat dynamiku rozhodování, ovlivňování a konfliktu.


Osobní život

Studoval v Praze a Moskvě. Je ženatý a má 2 děti.