Jan
Polák

External Consultant, Trainer, Facilitator


Jan je průkopníkem smysluplného podnikání a nového paradigmatu v byznysu. Jako zastánce integrálního přístupu, pobízí podnikatele a byznys lídry k vědomému budování a vedení organizací, které prosperují tím, že jsou přínosem pro společnost a posouvají lidstvo kupředu. Svoji práci považuje za svůj koníček i poslání, a podnikání vidí jako vynikající cestu přínosu druhým, způsobu osobního naplnění, a efektivní formu kolektivního konání dobra.


Zkušenosti

V minulosti Jan pracoval jako manažerský konzultant v McKinsey & Company a partner v londýnské Strategy Dynamics Solutions. V současnosti se zaměřuje na podporu rozvoje a využívání přirozeného talentu, lidského potenciálu a synergické spolupráce v malých, středních a velkých firmách s využitím kromě jiného přístupu Dynamiky talentu a Barrettových nástrojů kulturní transformace. Působí mezinárodně a prostřednictvím firmy Prosperity Vision a partnerů také v Čechách a na Slovensku.