Vladimír 
Nývlt

Senior Consultant, Trainer, Facilitator 


Vláďa s sebou přináší dvě dekády unikátních zkušeností z regionálních i globálních leadershipových pozic, korporátní a startupové sféry. Jeho profesní expertíza je převážně v komerční oblasti a business developmentu. Lidé a týmy byly vždy jeho vášeň a nyní se zaměřuje na skokové i dlouhodobé posouvání businessu skrze transformaci jednotlivců, týmů a organizací. 

Vláďa věří, že leadership i jakákoliv změna je primárně osobní volbou každého z nás. Přes poznání a přijetí sebe sama můžeme všichni stavět na svých talentech, být autentičtí a toto vše pomocí svého osobitého leadershipu propisovat do svého týmu i celé organizace (a širší společnosti). Výsledkem je pak harmonické a udržitelné fungování s maximálním dopadem na business - a to i v případné dokonalé bouře.  

V ATAIRU má na starosti otevřené leadershipové programy, programy šité na míru firmám a práci s top managementem, včetně strategického poradenství a coachingu. 


Zkušenosti

Vláďa má 20 let zkušeností z FMCG, z toho 7 let pracoval v zahraničí pro HEINEKEN. Vedl businessy s miiliardovými obraty, globální značky, rozvinuté i rozvíjející se trhy. Ve Švédsku zastával roli Country Manager Sweden, Norway & Iceland. V Nizozemsku byl nejprve zodpovědný za Global Customer Marketing, včetně mezinárodních retailových aktivit značek Heineken, Desperados, Sol apod. Později řídil Export v 7 zemích, v Gruzii i vznik a zavedení nového obchodního a marketingového modelu, včetně výstavby pivovaru. Předchozí zkušenosti získal v Tesco a Procter & Gamble, v lokálních i mezinárodních manažerských rolích - v prodeji, nákupu, category managementu, IT/Business Intelligence. 

Před nástupem do ATAIRU působil ve vedení českého start-upu Wild&Coco.


Osobní život

Vláďa rád tráví čas s rodinou, v přírodě a sportem. Věří, že každý člověk má v sobě skryté nepoznané, často nevyužité možnosti. Rád je objevuje a rozvíjí - skrze nové technologie a přístupy, bojová umění a pohyb, půsty, práci s dechem, meditaci a otužování.

Co mě na práci v ATAIRU baví

„Každodenní práce s našimi klienty, která má reálné výsledky - dopad na business a často i do dalších oblastí života jednotlivců. Unikátní přístup k leadershipu - nejprve se podívat dovnitř, abychom mohli “vyjít ven” a tvořit. A také skvělá kombinace profesní expertízy každého člena ATAIRU týmu se zájmem o lidi a jejich celkový rozvoj.“