ATAIRU pro E15: Jak se připravit na cokoliv, co přijde? Dejte lidem v práci větší autonomii.

Možná právě řešíte, jak ustát změny a očekávanou krizi – revidujete své finanční toky, volíte nové byznysové a investiční strategie. Na co se však často zapomíná jsou lidé, spolupracovníci, kolegové. Je podstatné, aby týmy pracovaly na tom, co je aktuálně potřeba a všichni pádlovali stejným směrem.

Jak na to? Jedním z řešení je takzvaný adaptivní leadership a autonomní týmy.

Obrázek: Unsplash.com

Lidé spolupracují už statisíce let. Zemědělská revoluce stála na malých spolupracujících skupinách. Industriální revoluce způsobila to, že jsme se museli mnohem lépe organizovat – koordinovat stroje a lidi. Manažeři byli ti, kdo ví, co mají ostatní dělat a rozdávali úkoly, které byly vykonávány řadovými pracovníky, dělníky. Fungovalo to výborně a v mnoha firmách to ještě, s drobnými úpravami, funguje dodnes. Ale celé to může fungovat i jinak. Lépe.

Existuje čím dále více firem, kde industriální management není realizovatelný a ani nemůže být, protože typy problémů a ti, kteří je řeší, se naprosto liší. Vezměte si příklad NASA a její komplexní a nepředvídatelný projekt Apollo (dostat člověka na Měsíc). Řadu věcí nebylo možné předvídat ani plánovat a pracovní týmy musely vymyslet zcela nové způsoby spolupráce. Nebo třeba vývojáři software, kteří byli často frustrovaní z dlouhého a bolestivého procesu sbírání požadavků na systém, který byl zastaralý už v okamžiku, kdy se začal vyvíjet. A právě tito software developeři se rozhodli, že vymyslí lepší systém – a tak se zrodil takzvaný agile.

Tyto příklady a mnoho dalších jsou zdrojem adaptivního leadershipu, kterému se i my v ATAIRU velmi věnujeme. Jde o to, jak spolupracovat v nepředvídatelně se měnícím prostředí a uspět.

Jak vypadá týmová spolupráce a komunikace v takové adaptivní organizaci? Adaptivita ve firmách je o hledání rovnováhy mezi stabilitou (procesy, standardy a řádem) a flexibilitou (experimentováním, hledáním nového a pohledu do budoucnosti). A toto balancování dvou přístupů se odráží i ve spolupráci – na jednu stranu potřebujeme zachovat do jisté míry hierarchii, která nám dává řád, na druhou stranu chceme, aby týmy měly maximum volnosti při dosahování cílů, lidé si vzájemně důvěřovali a byli co nejvíce zodpovědní za výsledky své práce.

Hlavní výzva adaptivní týmové spolupráce a komunikace je tedy schopnost vytvářet samostatné a výkonné týmy, které se v šíři celé organizace propojují do komunikující a spolupracující sítě zaměřené na dosahování hodnoty. Takové týmy musí soustavně přemýšlet o tom, proč a jak věci dělají, a jestli je to posouvá k cíli.

Principy autonomních týmů

 • Váš tým má jasně definovaný smysl a cíl – víte, proč tu jste a pravidelně se o tom v týmu bavíte.
 • Máte vyjasněné vaše zaměření na zákazníka a přidanou hodnotu pro něj, ať už je to zákazník externí nebo interní.
 • Máte pevně dané role a odpovědnosti v týmu – každý ví, co se od něj očekává a za co je odpovědný.
 • Máte stanovená pravidla spolupráce i komunikace a dbáte na jejich důsledné dodržování.
 • Každý člen týmu zodpovídá za týmový (ne)úspěch, konflikty a efektivitu společně stráveného času.
 • Tým společně hodnotí přínos každého člena na základě stanovených kritérií.
 • V týmu přirozeně funguje samočistící mechanismus, a pokud je s vámi někdo, kdo se jen veze, velmi brzy je odhalen a odchází.
 • Komunikujete otevřeně a transparentně a nedochází k utajování informací z důvodu mít nad někým výhodu.
 • Lidé v týmu jsou přirozeně motivovaní, cítí zodpovědnost nejen za svou práci a její výsledek, ale především za výsledek celého týmu.
 • Spolupracujete s ostatními týmy, nehrabete si jen na vlastním písečku, protože chcete, aby celá organizace, tedy i ostatní týmy byly úspěšné.
 • Máte pravidelné schůzky na CO děláte (priority, úkoly, feedback).
 • Máte pravidelné schůzky na to, JAK to děláte (retrospektiva, co fungovalo a co ne)
 • Role šéfa týmu se posunula – není to generál nebo superstar, ale spíš umožňovač a propojovač, který nepotřebuje “rozdělit a panovat”, ale je to parťák, který zametá týmu cestičku a vytváří spolupracující prostředí, aby lidé v jeho týmu mohli dodávat skvělé věci.

Jaké strategie volí lídři v krizi? Podívejte se na konkrétní příklady z praxe.

Autor: Magda Pořízková, ATAIRU Agile Lead

Získejte více informací o krizových strategiích