Talentová
dynamika

Osobnostní diagnostika Talent Dynamics (dále jen talentová dynamika) se primárně zaměřuje na vrozené talenty a silné stránky jednotlivců. Test ukáže, kde leží váš přirozený potenciál a  co jsou vaše výzvy při spolupráci a komunikaci s ostatními. V týmech a firmách pomáhá tento nástroj budovat důvěru a otevřenost. Talentovou dynamiku využívají podnikatelé, lídři a organizace po celém světě. 

Základním principem Talentové dynamiky je poznání, že jednotlivec, tým i firma fungují nejlépe, když se nacházejí v konceptu, který se označuje jako flow. Flow, jednoduše řečeno, představuje cestu nejmenšího odporu. Když se nacházíte ve flow, zvyšuje se vaše produktivita, dramaticky se zlepšují vaše výsledky, přicházejí nové příležitosti a práce vás více baví.

Pomůže vám a lidem ve vašem týmu poznat svoje přirozené talenty. Dozvíte se tak, jak dosahovat výsledků jednoduše a být ve své práci úspěšnější než jiní.

Talentová dynamika obsahuje čtyři základní elementy (dynamo, plamen, tempo, ocel) a osm profilů (mechanik, tvůrce, hvězda, podporovatel, spojovatel, obchodník, akumulátor, lord), za kterými se skrývají vaše silné stránky a výzvy, které se s daným profilem pojí. Zjistíte, co byste měli, a co je ještě důležitější, co byste neměli dělat, abyste zůstali ve flow a také to, jak je váš profil provázaný s ostatními. To umožňuje lépe pochopit a ocenit lidi kolem vás, jak jim přinést ze sebe to nejlepší a jak je podpořit, aby maximálně využívali svůj přirozený talent. 

Je to jazyk, který umožňuje naladit se tak, aby docházelo k budování důvěry a flow vzhledem k vaší výkonnosti, výkonnosti vašeho týmu a vaší firmy.

S testy talentové dynamiky pracujeme v leadershipových programech pro firmy i v programech pro jednotlivce.