Jak posílit psychologické bezpečí ve firmě nebo týmu

Poslední rok věnujeme zvláštní pozornost psychologickému bezpečí a také ho měříme. Ať už v ATAIRU LEADERSHIP TV nebo v jednotlivých firmách v České republice, které si uvědomují jeho význam pro přežití a růst. Výsledky našich měření přinesly zajímavé poznatky, o které bychom se s vámi rádi podělili.

Proč firmy a týmy usilují o psychologické bezpečí

Psychologické bezpečí je nejdůležitější předpoklad k vyšší výkonnosti firem a týmů, protože jim přináší:

 • vyšší angažovanost lidí, která vede k nižší fluktuaci
 • větší odvahu riskovat a experimentovat, což vede k vyšší inovativnosti
 • větší ochotu učit se z chyb a tím pádem vyšší kvalitu

Jsou pro něj charakteristické společné znaky, které jsme rozdělili do 7 oblastí:

Největší problém firem je psychologické (ne)bezpečí mezi týmy

Z naměřených dat napříč firmami v České republice jsme zjistili, že problém s psychologickým bezpečím nevzniká uvnitř týmů, ale mezi nimi. Jeho úroveň uvnitř týmů je totiž vyšší než ve firmě jako celku. To může být překážkou pro vytváření výkonných firem, protože nedostatečná spolupráce mezi týmy zpomaluje jejich růst.

Za nízkou úrovní psychologického bezpečí ve firmě často stojí problémy, někdy i boje, které se odehrávají mezi jednotlivými týmy. Může za to i fakt, že za vylaďování spolupráce mezi týmy nemá nikdo přímou zodpovědnost. Jak ale zjistit, jak na tom týmy mezi sebou jsou? Na to máme jednoduchou radu: změřte si to. Výsledek pak může vypadat třeba takto:

3 kroky jak zvýšit psychologické bezpečí

Takto vypadá ATAIRU 3krokový plán, pomocí kterého zjišťujeme a následně pomáháme zvyšovat úroveň psychologického bezpečí ve firmách a týmech:

 1. Krok: Začínáme měřením, díky kterému zjistíte úroveň psychologického bezpečí:
  1. uvnitř týmů,

  2. v rámci firmy,

  3. týmů vůči sobě,

  4. vaší firmy ve srovnání s trhem (díky sběru dat máme benchmarky, se kterými vaše výsledky porovnáme a dáme do kontextu).

 2. Krok: Identifikace slabých oblastí:
  1. z naměřených dat vybereme oblasti s nejnižším hodnocením a na ty se zaměříme.

 3. Krok: Plán na posílení psychologického bezpečí:
  1. vytvoříme plán s konkrétními kroky a obsahem na míru,

  2. společně s vámi začneme pracovat na zvyšování úrovně psychologického bezpečí.

Rádi vám pomůžeme změřit úroveň psychologického bezpečí ve vaší firmě nebo týmu, a vytvoříme plán, který vás posune směrem k vyšší výkonnosti.

Udělejte první krok, vyplňte formulář v odkazu, a pojďme společně posílit vaši firmu nebo tým.