Šéfové s růžovými brýlemi na očích

Z našeho průzkumu v rámci Digitální Adaptivní Organizace, který dělá ATAIRU ve spolupráci s PwC, vyplývá, že jsou CEOs firem ve vnímání úrovně adaptivního leadershipu ve svých organizacích větší optimisté než jejich lidé. Zkrátka věří, že jsou dál. Přečtěte si článek a zjistěte, v které oblasti je největší rozdíl, proč to může být problém a především co s tím dělat.

Největší rozdíl je v oblasti EMPOWERMENTU. Proč to může být problém?

Z pohledu adaptivity průzkum ukázal, že největší rozdíl ve vnímání dosažené úrovně, je v oblasti EMPOWERMENTU. Tedy ve vnímání toho, do jaké míry je rozhodování decentralizované a lidé na všech úrovních mají oprávnění dělat samostatná rozhodnutí. CEOs jsou v míře empowermentu pozitivnější o téměř 20%.

Kladete si otázku, proč to může být problém? CEO ATAIRU Radka Dohnalová k tomu říká: ,,Empowerment je základním předpokladem při budování adaptivní kultury, jejímž výsledkem je rychlejší akce a reakce a zvýšená angažovanost a motivace lidí. Navíc pokud má šéf v oblasti EMPOWERMENTU růžové brýle, vidíme často rozdíl v tom, co si CEOs myslí, že je jejich organizace schopna dodat a co reálně dodává. Ať už v rychlosti, kvalitě nebo množství.”

Jak EMPOWERMENT posílit

Empowerment je úzce spjatý s tím, do jaké míry je rozhodování decentralizované a lidé na všech úrovních mají oprávnění dělat samostatná rozhodnutí. 

Ptáte se, jak začít? Naučte se rozlišovat různé typy rozhodnutí. K tomu vám pomůže matice ABCD kategorizace rozhodnutí. V ní se zaměřte na ta delegovatelná, která představují největší potenciál pro posílení empowermentu.

A u delegovatelných rozhodnutí nabízíme 3 konkrétní kroky:

  1. Vytvořte seznam 20 nejčastějších rozhodnutí, která děláte. U každého z nich si položte dvě otázky: (1) Jedná se o rozhodnutí, které lze vrátit? (2) Může některý z mých lidí toto rozhodnutí učinit místo mě a být za něj zodpovědný? Pokud je odpověď na tyto otázky ANO, delegujte.

  2. Stanovte jasná transparentní kritéria pro rozhodnutí, která vyžadují  vaše schválení (například výdaje nad určitou částku). To pomáhá zmírnit rizika a udržet rychlost rozhodování.

  3. Podpořte lidi nebát se rozhodovat. Lidé mají tendenci nechat si schvalovat i rozhodnutí, která jsou v jejich kompetenci, protože nechtějí udělat chybu nebo nést plnou zodpovědnost. Nedovolte jim to.

O tom, jak jsou na tom firmy s digitalizací v praxi a jaké benefity má pro jejich výkonnost dobře zavedený EMPOWERMENT, budou hovořit Radka Dohnalová, CEO & Founder ATAIRU a Olga Cilečková, partnerka PwC během naší další on-line konference. Ta bude věnovaná digitálním adaptivním organizacím a srdečně vás na ni zveme.


Odebírejte náš newsletter a mějte přehled o tom, co se děje v oblastech adaptivity a leadershipu.