ATAIRU vstupuje do nové éry

Rok 2021 byl pro nás rekordní. Potvrdil dlouhodobý trend akcelerujícího růstu ATAIRU a také fakt, že do roku 2022 vstupujeme ve výborné kondici. Už nejsme malá firma, ale pokud pojedeme v kolejích dosavadního úspěchu, může se náš recept na růst stát brzy naší největší brzdou. Proto přichází dva pro nás doslova „game-changing“ momenty. Jaké?

V roce 2019 Radka Dohnalová, Founder & CEO ATAIRU stála před rozhodnutím, jestli prodá firmu zahraničnímu investorovi. Ve stejné době už ale sestavovala silný tým, a to byl jeden z důvodů, proč se rozhodla nakonec ATAIRU neprodat a dále se věnovat intenzivně jeho rozvoji.

Detaily celého tohoto procesu najdete v tomto FORBES článku.

Pouhých pět měsíců po jejím odmítnutí prodeje firmy přišel COVID, a celý náš tradiční business založený na fyzických interakcích spadl ze dne na den skoro na nulu. „Trvalo nám několik měsíců, než jsme se oklepali, ale dnes s odstupem věříme, že to byl důležitý stimul, který nás doslova „nakopnul“ do vyšší rychlosti a adaptivity,“ říká Radka a pokračuje, rok 2021 byl pro nás rekordní. Potvrdil dlouhodobý trend akcelerujícího růstu ATAIRU, a také fakt, že do roku 2022 vstupujeme ve výborné kondici. Poslední rok jsem si silně uvědomovala, že už nejsme malá firma, a že pokud pojedeme v kolejích dosavadního úspěchu, může se náš recept na růst stát brzy naší největší brzdou.“

Proto přicházejí dva pro nás doslova „game-changing“ momenty:

I) NOVÝ PRODUKTOVÝ PILÍŘ: ATAIRU LEADERSHIP TV

Klíčovým tématem minulého, ale především tohoto roku, je nastartování tzv. druhé produktové S-Křivky. Radka k S-Křivce doplňuje: „Osobně se mi koncept S-Křivky moc líbí - životní fáze založení, růstu a stagnace firmy nebo produktu. Náš klasický business - naše hlavní S-křivka, které říkáme ATAIRU PRO (PROgramy) - nabral v loňském roce dramatické tempo růstu.“

I přes to nechceme spoléhat na tenhle jeden produktový pilíř (s vědomím, že každá S-křivka se jednou zaoblí), a zakládáme novou S-křivku, nový produktový pilíř - ATAIRU LEADERSHIP TV. V ní budeme s využitím nejnovějších technologií rozvíjet takový „Netflix“ pro leadership. Chceme naše témata vysílat v interaktivním formátu, se spoustou zajímavých hostů, z Prahy doslova do celého světa.


II) ZALOŽENÍ ATAIRU GROUP

Dne 22. 12. 2021 Radka založila s Petrem Havlíčkem novou společnost ATAIRU GROUP, která je nástupnickou organizací ATAIRU s.r.o. Pro Radku to byl mimořádně symbolický moment, protože po osmi letech, kdy vedla firmu sama, se její vize, že firma bude vedena jako partnerství, stává realitou.

„Když jsem v prosinci podepisovala zakládací listiny ATAIRU GROUP, znovu jsem si připomněla, že ATAIRU je pro mě životní projekt a že chci firmu rozvíjet v duchu hesla „Build to last“, nikoli „Build to sell.“

Radka Dohnalová k založení nové společnosti

A co na založení ATAIRU GROUP říká partner, Petr Havlíček? „Mám z partnerství s Radkou obrovskou radost. Vnímám absolutní shodu na tom, kam a jak chceme ATAIRU GROUP dále rozvíjet, a vidím, jak naše osobnostní, hodnotové i businessové sladění vytváří z naší spolupráce výsledkový součin, nikoli součet. Věřím tomu, že jsme na samém začátku nové kapitoly v životě ATAIRU, a že nás čeká epická Odyssea na cestě za globálním působením.

V ATAIRU GROUP věříme v to, že český business má světový potenciál. I proto chceme do celého světa. Pojďte s námi.