Dva kroky k digitální adaptivitě: empowerment a práce s daty

Věděli jste, že české firmy mají často k dispozici ty nejlepší technologie, ovšem jejich způsob využití má k efektivitě daleko? A jak to víme my? Z výsledků velkého průzkumu v rámci projektu Digitální Adaptivní Organizace, který jsme provedli letos na jaře a zopakovali v září. Podívejte se na ně s námi a zjistěte i to, čím se odlišuje TOP 10 společností.

Firmy v Česku a digitální adaptivita

O tom, že digitální adaptivita není buzzword, ale nutnost, jsme vás přesvědčili v tomto článku. V pořadí druhou konferenci na téma Digitální adaptivní organizace otevřela vlastní zkušeností Radky Dohnalové, CEO & Founder ATAIRU. Položila si otázku: Kam bychom se dostali, kdyby nebylo „covidu“? „Uvědomila jsem si, že bychom udělali možná 10 % ze všech inovací. Bylo to velké prozření, protože jsem si myslela, že jsme dynamický prorůstový tým a já jsem dynamický prorůstový lídr. Ale musela přijít energie zvenku, která nás nakopla, my jsme neuměli tuto energii vygenerovat zevnitř.“ Právě schopnost generovat energii zevnitř je jedna z klíčových výzev, která nás teď všechny čeká. A jak se podle Radky tento příběh váže k digitální adaptivní organizaci? „Pokud se stanete digitálně-adaptivní organizací, potom budete schopni generovat inovační energii zevnitř, kontinuálně. Je to jedno z nejsilnějších aktiv, které můžete mít.”

Zatímco v březnu 2021 většina firem cítila, že jejich organizace funguje dost fixně a analogově, o šest měsíců později je zřejmý posun k adaptivitě a digitálnímu působení.

Olgu Cilečkovou, partnerku PwC, tento vývoj velmi potěšil a zmínila ještě jeden jasný trend, týkající se specifického pohledu CEOs: „CEOs mají růžové brýle, skutečnost vidí trochu lépe než jejich spolupracovníci. Ale ve finále, když jsme s nimi měli detailní rozhovory a začali jsme s nimi pracovat na digitálně-adaptivních projektech, tak se ukázalo, že jednak jsou v tom trochu růžové brýle a jednak je v tom určitě strategický pohled a vidina a jasné uvědomění, že cesta dopředu a cesta, jak výrazně nakopnout byznys, je se z této situace prodigitalizovat.“

Empowerment jako klíč k adaptivitě

Velmi zajímavý a inspirativní je pohled na TOP 10 společností tohoto průzkumu. Co je odděluje od zbytku trhu?

Klíčem k posílení adaptivity je v tomto směru jednoznačně empowerment, tedy možnost jednat samostatně. Proč? Protože v adaptivitě jsou zásadními prvky - rychlost a odvaha v inovacích. A právě empowerment je nejdůležitějším předpokladem k jejich dosažení.

„Každá firma má v sobě stabilní tým zaměstnanců, takzvaný „Run the business“, a dynamický inovační tým „Change the business,“ říká Radka Dohnalová.

Je důležité si uvědomit, že principy fungování v Run the business a v Change the business částech nebo týmech jsou fundamentálně jiné: linearita, exponencialita, důraz na efektivitu a škálování vs. experimentování a rychlost reakce.

To má dopad na empowerement, který se v každé části musí budovat jinak. A opravdu adaptivní organizace to umí a dělají to.

Co to znamená například z pohledu KPIs? „Pro Run the business používáme tzv. Output KPIs - tržby, počet předplatitelů, čtenost, počet zhlédnutí atd. Pro Change the business by ale tyto KPIs nefungovaly, a proto používáme tzv. Controllable Input Indicators a měříme například, jaké oslovujeme publikum a jakou rychlostí k němu doručujeme obsah,“ říká jeden z hostů eventu Juraj Felix, co-CEO Czech News Center a CEO MALL.TV.

Rozdíl v empowermentu v oblastech „Rozhodování“, „Riskování a ownership“ a „Učení se“ v Run the business a v Change the business

Data-driven organizace

Dalším velkým tématem digitální adaptivity je data-driven organizace. Podle Olgy Cilečkové jsou data „základním stavebním kamenem digitální transformace. Už teď je čas pustit se do třídění a zlepšení kvality dat.“

Úspěšná a udržitelná digitalizace stojí na třech kritických oblastech:

  1. kvalitní firemní data s jednotnou definicí, která slouží svému účelu,
  2. kultura firmy a lidé, kteří datům rozumí, umí je efektivně zpracovat a použít,
  3. technologie, které umí navzájem komunikovat a mají přidanou hodnotu.


Patrik Meliš-Čuga, Data Management Lead PwC, popisuje tři hlavní kategorie toho, jak vnímá PwC data-driven organizaci při práci s klienty: „Za prvé je to pohled operativní, tzn. mít efektivní procesy. Data, která vstupují do těchto procesů (a následně z nich vystupují), jsou ve správné kvalitě a správném tvaru. Za druhé je to analytický pohled, tzn. mít správný a přesný obraz minulosti, současnosti a umět využít pokročilejší techniky, jak se podívat na budoucnost. Za třetí je to monetizace a komercializace dat, tzn. získat a využít data na nové produkty nebo nové revenue streams (získat za to dodatečnou monetizační hodnotu).“

Zajímá vás, jak se do data-driven stavu dostat? Jak efektivně využít dostupné technologie a motivovat k jejich používání zaměstnance, aby byla firma adaptivnější a digitálnější? Chcete vědět víc o empowermentu v praxi?

Využijte jedinečnou možnost čerpat informace přímo od úspěšných manažerů! Na konferenci se o své zkušenosti podělili Mirka Púchy, Group Head of Accounting, Reporting, Controlling & Tax Fortuna Entertainment Group, Miroslav Holan, Finance Strategy Coordinator Škoda Auto a Juraj Felix, Co-CEO Czech News Center a CEO Mall.TV.

Fotogalerie