DIGITÁLNÍ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE: Vstupte s námi do digitálního světa

ATAIRU spojilo síly s PwC Česká republika, abychom Vám společně nabídli inovativní službu. PwC pomáhá společnostem na jejich digitální cestě a přidává obrovské zkušenosti v oblasti digitálního upskillingu. ATAIRU je etablovanou vzdělávací organizací s vlastním know-how v oblasti Adaptivního řízení. Spojení našich dvou konceptů je unikátním průvodcem krok za krokem směrem k Digitální adaptivní organizaci.

Svět se velmi rychle mění. A svět byznysu s ním. Firmy, které chtějí v dnešním stále komplexnějším prostředí prosperovat, by měly využívat vhodné digitální nástroje a automatizované procesy. Zároveň je potřeba si osvojit nový způsob myšlení a nové dovednosti.
Jde především o schopnost přizpůsobit se jakékoli situaci v budoucnu a zůstat relevantní.

Jaké jsou výzvy na cestě adaptivní digitální organizace? 

Předpokládejme, že jste se rozhodli jít cestou digitalizace interních procesů a adaptability.
Otázka, která okamžitě následuje, je: JAK?
Jak dosáhnout vyšší efektivity, osvojit si potřebné nástroje a technologie a jak reagovat na změny?
Klíčovým faktorem bývá efektivní využívání nástrojů, dosažení konkrétních změn v přemýšlení lidí a zavedení adaptivního leadershipu.

Partnerství PwC a ATAIRU

Spojili jsme síly ATAIRU a PwC, abychom Vám společně nabídli inovativní službu. PwC dlouhodobě pomáhá společnostem, na jejich digitální cestě a přidává obrovské zkušenosti v oblasti digitálního upskillingu. ATAIRU je etablovanou vzdělávací organizací s vlastním know-how v oblasti Adaptivního řízení. Spojení našich dvou konceptů je unikátním průvodcem krok za krokem směrem k Digitální adaptivní organizaci.

Koncept Digitální adaptivní organizace 

Pilíře digitální adaptivní organizace podle PwC
 

Strategie a vize
Jasná a ideálně originální vize (kde chceme být) spolu se strategií („jak se tam chceme dostat“) tvoří základní kámen úspěchu. Každý z prvků – vize, originalita, strategie, cesta – jsou samostatnou kapitolou. Jejich spojení Vaší DNA. Znáte je? Jsou definované? Následujete je?

Kultura a leadership
Organizace je živý organismus. Každá buňka (tedy zaměstnanec) by měl podporovat směr, kterým se ubírá. Podpora nejvyššího managementu, pochopení a akceptace každého jednotlivce vede k úspěchu. Jde o komplexní pilíř, ve kterém se moderní technologie potkávají s humanitními přístupy.

Řízení a struktura
I organizační struktura by měla reflektovat směr celé společnosti. Propojení organizačních celků, toky informací, kompetence manažerů a mnoho dalšího by mělo jít „ruku v ruce“ se stanovenou vizí. Samozřejmostí by mělo být také dodržování všech platných předpisů a zákonů.

Procesy a informace
Tento pilíř se soustředí na efektivitu a přímočarost v rámci každodenních úkolů, které zaměstnanci společnosti musí řešit. Cílem je eliminovat čas strávený neefektivními aktivitami. A nasměrovat všechny uspořené hodiny do aktivit s přidanou hodnotou.

Technologie a inovace
Jaké technologie je vhodné používat, jaké inovace sledovat, kdy je ten správný čas na jejich implementaci a kde přesně začít? To jsou některé z otázek, na něž v rámci pilíře Technologie a inovace hledáme odpověď pro Vaši specifickou situaci.

Adaptivní tenze podle ATAIRU

Zisk – Poslání
Adaptivní organizace se samozřejmě musí chovat tak, aby tvořily zisk, ale pokud mají mít motivované zaměstnance, potřebují také společné poslání. Týmy v Adaptivní organizaci mají vlastní poslání, díky kterému jsou motivované, inspirované a které jim dodává energii jít za jejich cílem.

Důvěrnost informací – Otevřenost
Zaměstnanci musí mít přístup k aktuálním a relevantním informacím, aby se mohli rozhodovat a za svá rozhodnutí při naplňování strategických priorit přijmout plnou zodpovědnost. Některá odvětví jsou spjatá s důvěrností informací (např. finančnictví), v adaptivních organizacích však kultura otevřenosti, upřímnosti, zpětné vazby a zdravých diskuzí zlepšuje důvěru a produktivitu týmů.

Hierarchie – Autonomie
V adaptivních organizacích musíme zajistit organizační stabilitu infrastruktury a jejích funkcí (které přinášejí strukturu a jistotu) a současně ji vyvažovat autonomií a flexibilitou týmů i jednotlivců. Díky tomu bude vaše organizace adaptivnější.

Plánování – Experimentování
Adaptivita je schopnost rychle změnit kurz. Příliš detailní tradiční plánování tomu může být na překážku. Adaptivita vyžaduje nastavit několik strategických priorit a dát jednotlivcům a týmům kapacitu a prostor na experimentování a realizaci projektů, které budou prospěšné pro celou společnost.

Řízení – Empowerment
Manažeři a lídři jsou důležití i v adaptivních organizacích. Výrazně se však mění jejich role. Musí se zbavit potřeby mít nad vším stoprocentní kontrolu, a naučit se inspirovat ostatní a dopřát jim dostatek prostoru prostřednictvím koučování a zpětné vazby.

Komplexita – Zjednodušování
Určitá míra komplexity je v mnoha ohledech nevyhnutelná, ale v poslední době vidíme, že jí v některých společnostech přibylo až příliš. Adaptivní organizace rozumí tomu, kde komplexita ovlivňuje hodnotu, rychlost a flexibilitu. Systematické zjednodušování a snižování komplexity adaptivitu zvyšuje.

Vyplňte dotazník a zjistěte, jak je na tom s digitální adaptivitou vaše firma.

Kontaktujte nás

Zaujalo vás téma digitální adaptivity? Ozvěte se nám a rádi vám představíme celý koncept.

Olga Cilečková

Partner, Pwc Česká republika
Tel: +420 724 593 568
E-mail: olga.cileckova@pwc.com
LinkedIn

Agnieszka Biernat Wiatrak

Business Development, PwC Česká republika
Tel: +420 733 678 856
E-mail: agnieszka.biernat-wiatrak@pwc.com
LinkedIn

#DigitalAdaptive
konference

Záznam online eventů s CEO ATAIRU Radkou Dohnalovou, partnerem PwC Olgou Cilečkovou a jejich hosty. 

Videa

Videa přinášejí hlubší pohled do důležitých témat z oblasti digitální adaptivity, která vám pomohou na cestě k tomu, abyste se stali digitální adaptivní organizací.

Články

Načerpejte inspiraci, která vám pomůže na cestě stát se Digitální Adaptivní Organizací.