Case study: Posílení firemní kultury v Plzeňském Prazdroji pomocí EmCo

Case study: Plzeňský Prazdroj a projekt rozvoje firemní kultury EmCo

Plzeňský Prazdroj je renomovaná pivovarská společnost známá po celém světě svým legendárním pivem Pilsner Urquell, které se stalo symbolem kvality a tradice českého piva.

Zadání

Plzeňský Prazdroj si vytyčil 11 strategických priorit, mezi nimiž je i podpora rozvoje všech zaměstnanců a tvorba otevřené kultury, ve které se lidé mohou cítit plně přijati a respektováni. Úkolem ATAIRU bylo vytvořit program pro posílení dvou klíčových hodnot - Empowering & Cooperative (EmCo), které podpoří mezitýmovou spolupráci a pomohou s naplněním strategické priority.

Řešení

Úspěšná transformace firemní kultury je náročným úkolem, přičemž více než 70 % projektů na změnu kultury selže, jak ukázala studie společnosti McKinsey & Company.

I proto Plzeňský Prazdroj do projektu EmCo zapojil zaměstnance od nejvyššího vedení až po úrovně B-2 a nižší, pro které jsme jasně definovali posuny, které se mají uskutečnit:

ve dvou oblastech:

 • Empowering
 • Cooperative 

na třech úrovních:

 • celá společnost
 • funkční oddělení
 • jednotliví manažeři

Vytyčených cílů dosáhl projekt EmCo díky kombinaci pečlivě vypracovanému obsahu a vhodnému formátu.

atairu leadership firemní kultura

Výsledek

 1. Po 12 měsících lidé napříč Plzeňským Prazdrojem vidí a cítí změnu a věří, že bude pokračovat.
 2. Členové ExCo, B-1/B-2 vlastní a posouvají tuto změnu.
 3. Příklady dopadu některých iniciativ:
  1. počet crossfunkčních projektů se radikálně snížil,
  2. každý projekt má jasně definovaného vlastníka, cíle a rozhodovací pravomoci,
  3. počet crossfunkčních meetingů snížen o jednu třetinu a celkový proces zefektivněn v kontextu 11 priorit,
  4. výrazně zjednodušení schvalovacích procesů - 14 % veškerých kontrol zrušeno a zásadní navýšení limitů a schvalovacích práv o 40 %.
 4. Každý člen ExCo a B-1 si definoval své individuální závazky, ve kterých se nadále posouvá a v rámci týmů je pravidelně vyhodnocují.
atairu leadership firemní kultura
atairu leadership firemní kultura

Služby, které jsme v rámci spolupráce
na projektu EmCo poskytli

Vytvoření obsahu na míru

Volba vhodného formátu

Firemní kultura a její rozvoj

Implementace

Práce s boardem

Pomůžeme s rozvojem i vaší firmy

Pojďme společně rozvíjet vaši firmu a vaše lidi. Ozvěte se nám a vytvoříme pro vás program na míru nebo si níže vyberte z témat, která nabízíme.

 • Psychologické bezpečí
 • Online týmy a spolupráce na dálku
 • Organizace připravené na budoucnost
 • Firemní kultura a hodnoty
 • Leadership a týmová spolupráce
 • Strategické priority & sladění týmů
 • Komunikace a její rozvoj
 • Psychická odolnost & Wellbeing
 • Diverzita v týmech