ATAIRU: Jsme mezinárodně působící leadershipová společnost, která
od roku 2013 rozvíjí lídry a firmy.

ATAIRU: Jsme partner pro rozvoj strategického leadershipu firem a lídrů, který má dopad.

Leadership a týmová spolupráce

Vyjednávání - Delegování - Tvorba dohod Řešení konfliktů - Asertivní jednání

Organizace připravené na budoucnost

Vyjednávání - Delegování - Tvorba dohod Řešení konfliktů - Asertivní jednání

Firemní kultura  a hodnoty

Vyjednávání - Delegování - Tvorba dohod Řešení konfliktů - Asertivní jednání

Komunikace
a její rozvoj

Vyjednávání - Delegování - Tvorba dohod Řešení konfliktů - Asertivní jednání

Online týmy a spolupráce na dálku

Vyjednávání - Delegování - Tvorba dohod Řešení konfliktů - Asertivní jednání

Diverzita
v týmech

Vyjednávání - Delegování - Tvorba dohod Řešení konfliktů - Asertivní jednání

Psychická odolnost & Wellbeing

Vyjednávání - Delegování - Tvorba dohod Řešení konfliktů - Asertivní jednání

Strategické priotity & sladění týmů

Vyjednávání - Delegování - Tvorba dohod Řešení konfliktů - Asertivní jednání