Leadership Games: Milan Vašina. Jak dělat těžká rozhodnutí

Radka Dohnalová v rozhovorech s českými leadery tak, jak je neznáte.

Leadership 1. část

Game 2. část