Autentický Leadership: Vaše cesta ke kariérnímu růstu i osobní spokojenosti

Roste potřeba adaptovat se na změny. To od lídrů vyžaduje nové dovednosti, které vycházejí z autentického leadershipu.

Autentický leadership ukazuje a učí, jak být odolnější, jak pracovat sám se sebou a mít udržitelný výkon, a tím přispívá k celkové spokojenosti v profesním i osobním životě. Na úrovni organizací pak pomáhá vychovávat zralé a profesionální lídry a budovat zdravou firemní kulturu.

Existuje totiž rozdíl mezi tradičním managementem a autentickým leadershipem. Tradiční management se zaměřuje na řízení lidí a akcentuje především dosahování výsledků.  Využívá
k tomu zejména autoritu manažera a direktivní řízení. 

Oproti tomu autentický leadership je založený na důvěře mezi lidmi, jasné vizi a otevřené komunikaci v psychologicky bezpečném prostředí. Autentický lídr si je zároveň vědom sebe sama - svých silných stránek, ale také toho, kdy potřebuje pomoc ostatních.

Autentický leadership je založený na důvěře mezi lidmi, jasné vizi a otevřené komunikaci v psychologicky bezpečném prostředí.

„To je to zásadní, co se dnes na leadershipu mění. Lídři se často ocitají v některých situacích vůbec poprvé a nemohou se opřít o předchozí zkušenost. Lidé v týmu se vzájemně potřebují, a proto spolupráce v dnešní době dostává úplně nový rozměr. Autentický lídr také dokáže pracovat s vnitřní motivací lidí, dává svým lidem prostor k seberealizaci a osobnímu růstu a nabízí smysluplnou vizi, kterou umí jasně komunikovat. To je podstata autentického leadershipu,” říká Lucie Winklerová, která programy Autentického leadershipu v ATAIRU vede.

Autentický leadership jako most
ke generaci Z

Generace Z se narodila do světa, který je již kompletně online, a i díky tomu je považována za technicky nejpokročilejší. 

Podle Karolíny Čumríkové, šéfredaktorky HEYFOMO.CZ, je pro ně důležité dostat v práci prostor a možnost zapojit se do skutečných projektů, aby mohli ukázat, čemu rozumí. A úlohou lídra je poznat, k čemu má daný člověk talent a využít ho. To má následně dva efekty - lepší výkon a daleko větší spokojenost.

Pro generaci Z je důležité dostat v práci prostor a možnost zapojit se do skutečných projektů, aby mohli ukázat, čemu rozumí.

„Vzpomeňte si, jaké to bylo pro vás, když jste byli v první práci a měli jste strach, že něco pokazíte a vyhodí vás,“ dodává šéfredaktorka, proč je také důležité psychologicky bezpečné prostředí. Kromě toho, že je generace Z vzdělaná, je zároveň velmi křehká a zranitelná.

Autentický lídr vytváří psychologické 
bezpečí

Psychologické bezpečí vytváří prostředí, ve kterém může každý otevřeně sdílet svůj názor, své obavy, námitky a má možnost se ozvat beze strachu z výsměchu nebo negativních důsledků. Také pomáhá zvyšovat angažovanost lidí, podporuje inovace a experimentování a přispívá k vyšší kvalitě, díky větší ochotě učit se z chyb.

Zdroj: ATAIRU LEADERSHIP TV

„Takové prostředí je nezbytné nejen pro názorovou diverzitu, která často organizaci uchrání od ukvapených kroků a nedomyšlených rozhodnutí, ale zároveň podporuje zapojení všech lidí a jejich motivaci. Psychologické bezpečí vede v konečném důsledku i ke zvýšení kreativity a inovacím, protože lídři úplně jinak přistupují k chybám, které vnímají spíš jako potvrzení, že tudy cesta nevede, než jako element, který je nutné ve všech případech trestat,“ pokračuje Lucie Winklerová a dodává, „ukazuje se, že takové firmy se nejen posouvají rychleji kupředu, ale lidé v nich snáze přebírají zodpovědnost, nebojí se experimentovat a dosahují lepších výsledků.“

Staňte se Autentických lídrem

V našich programech Autentického Leadershipu pro muže i ženy vás během sedmi měsíců provedeme deseti praktickými tématy, která vám pomohou stát se autentickým lídrem a vybaví vás relevantními dovednostmi, které vám pomůžou s kariérním růstem i osobní spokojeností. To vše v menší skupině lídrů s podobnými tématy a pod vedením našich seniorních lektorů.

Oba programy startují už v květnu. Klikněte níže pro více informací a vydejte se s námi na cestu.