Staňte se lepším lídrem: Na jaře pro vás spouštíme tři programy

Dali jste si pro letošní rok předsevzetí být lepším lídrem? Chcete si ujasnit, jaké jsou vaše silné stránky nebo zjistit, jak transformovat firmu na digitální ekonomiku a nové způsoby práce?

Zveme vás do ATAIRU programů, ve kterých rozvíjíme autentický leadership, adaptivní dovednosti a aplikujeme v nich nové poznatky i trendy z businessu a technologií.

Na jaře pro vás spouštíme tři programy (každý pro 15 účastníků/účastnic) a ke každému chystáme živou ochutnávku: Autentický Leadership pro ženy ze středního managementu, Autentický Leadership pro muže a program pro seniorní lídry Disruptive Leadership Inside Out. Níže najdete další informace o jednotlivých programech a možnost registrovat se.


Autentický Leadership pro ženy ze středního managementu

V programu rozvíjíme autenticitu žen v leadershipu. Devět měsíců vás budeme podporovat na cestě k větší sebejistotě, odolnosti a rovnováze mezi profesním a soukromým životem. Nově jsme do programu zařadili i leadership dovednosti nezbytné pro spolupráci a komunikaci v online prostředí.

Pomůžeme vám nalézt vaše silné stránky a váš přirozený styl spolupráce a komunikace s ostatními. Ukážeme vám, jak profesionálně řešit a zvládat náročné situace, pracovat s emocemi i zdravým nastavením hranic. Do programu jsme nově zařadili i praktické dovednosti pro vedení týmů na dálku a budování vztahů v online prostředí.

V programu využíváme osobnostní diagnostiku Talent Dynamics.


Autentický Leadership pro muže

Unikátní leadership program pro muže ve vedoucích pozicích a zakladatele firem. Dozvíte se, jak být dobrým lídrem v každé situaci a co se od vás očekává v době, kdy se společnost i organizace zásadně mění a rostou požadavky na nové dovednosti manažerů.

Úkolem lídra, a tedy i vaším úkolem, je umožnit sobě a svému týmu hladké fungování tak, abyste společně přispívali k úspěchu a výsledkům celé organizace. Co ale dělat, když narazíte na nespolupráci a nesoulad v týmu, dostáváte se do situací, se kterými nemáte zkušenosti, nebo už nestačí to, co jste doposud uměli a znali?  

Zveme vás na cestu, která vede k lepšímu sebepoznání a ukotvení vašeho vlastního směřování. Redesignovaný program v sobě zahrnuje prvky Autentického leadershipu a nové dovednosti lídrů, jako jsou vedení a motivace lidí v online prostředí nebo práce s komplexitou a nepředvídatelností.


Disruptive Leadership Inside Out

Seniorní lídři dnes stojí před výzvou transformovat firmy na digitální ekonomiku a nové způsoby práce. Než ale začnou se změnami uvnitř firmy, musí začít se změnami u sebe samých. Program kombinuje vlastní seberozvoj s rozvojem firmy, a to prostřednictvím nových poznatků a trendů ze světa businessu, technologií a psychologie.

V programu začínáme pohledem dovnitř: jaké jsou mé hodnoty, názorové ukotvení, co mi dává smysl. Jako člověku i jako lídrovi. Teprve když máme jasno sami v sobě, můžeme ve firmě vystupovat s přirozenou přesvědčivostí jako autentický lídr, startovat změny a podporovat kulturu experimentování a inovací. A také se stále zdokonalovat, věnovat se vzdělávání sebe i lidí okolo, pružně podnikat a vést firmu k větší adaptivitě. 

Pomůžeme vám nahlížet na věci z jiných perspektiv a pochopit širší kontext. Zjistíte, jak disruptovat stávající byznys, jak navazovat nová partnerství nebo jak proměnit data ve zdroje nových příjmů. 

Reference účastníků programů

„V súvislosti s prípravou Slovenskej republiky na prvé predsedníctvo EÚ v histórii som sa pripravovala na slušné vykonávanie funkcie predsedu pracovnej skupiny Rady EÚ. Cítila som, okrem mojej kvalifikácie získanej počas dlhej práce, že potrebujem iné zručnosti. Bolo neuveriteľné vidieť zmenu v medziľudských vzťahoch, najprv v práci a potom v mojom súkromnom živote. Jedným slovom úplne zmenil môj prístup k práci a životu."

Silvia Gavorníková
Director of International Relations, EXIMBANKA
Slovak Republic
účastnice Autentického Leadershipu pro ženy

„Program opravdu dokázal disruptovat moje myšlení. Uvědomil jsem si, jak velmi důležité je věci zkoušet, pilotovat nové projekty, design thinking a také jak je důležité, aby byl lídr vidět. V rámci programu jsem si dokonce odpilotoval projekt, který jsme ve firmě skutečně implementovali. A to už vůbec nemluvím o naprosto skvělé příležitosti networkingu se skupinou inspirativních lídrů a lektorů projektu."

Martin Záklasník
ex-CEO, E-ON
účastník Disruptive Leadership Inside Out

„ATAIRU Authentic Leadership je program, který se zásadně vymyká konkurenčním programům v tom, že nenucenou, ale velmi intenzivní formou adresuje otázky sebereflexe a osobního rozvoje lídra. Pokud chcete aby váš management chytil druhý dech a změnil přístup k běžně používaným principům fungování, Authentic Leadership program je tou správnou volbou pro váš tým. Jako lídra mě nejvíc těší, že program nastartoval velice aktivní přístup mých podřízených k seberozvoji, jelikož jim otevřel nové horizonty.”

Ronald Lipták
Head of NN IT Hub, NN
účastník Autentického Leadershipu pro muže